Lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta vuosille 2008–2011

 •   
 •   
 •   

Miesten tasa-arvo -yhdistys ilmaisee huolensa hallituksen uusimmasta tasa-arvo-ohjelmasta vuosille 2008–2011 (linkki). Mielestämme hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta on unohdettu suurin osa miesten tasa-arvo-ongelmista. Ainoastaan isyysvapaan pidentäminen kahdella viikolla on erikseen mainittu.

 

Suomessa tasa-arvo on määritelty sukupuolineutraalisti. Tasa-arvon tulisi siten koskea sekä naisia että miehiä yhtälailla. Tasa-arvon määritelmien mukaan naisilla ja miehillä tulisi olla samat oikeudet ja velvollisuudet sekä yhtä hyvä asema kaikilla elämänalueilla.

 

Miesten asema on useilla merkittävillä elämänalueilla naisten asemaa huonompi. Esimerkkeinä voidaan mainita asevelvollisuus, huoltajuusongelmat, itsemurhat, seitsemän vuotta lyhyempi elinikä, suuri naisenemmistö korkeakouluissa ja yhteiskunnallisen syrjäytyneisyyden keskittyminen miehille. Myös suurin osa väkivallan uhreista on miehiä (ks. miesten tasa-arvo-ongelmista enemmän täältä). Noita miesten tasa-arvo-ongelmia ei ole kuitenkaan huomioitu hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa. Voidaankin kysyä, onko hallitus unohtanut kokonaan miehet ja miesnäkökulman tasa-arvopoliittisesta ohjelmastaan. Mielestämme tasa-arvolain ja tasa-arvopolitiikan tarkoituksena tulisi olla molempien sukupuolten tasa-arvo-ongelmien poistaminen.

 

Miesten ongelmien esiin nostamista ja käsittelyä vaikeuttaa myös se, että tasa-arvoelimissä ei ole riittävää miesnäkökulman edustusta. Lähes kaikki tasa-arvovirkamiehet ovat naisia. Miesjärjestöillä ei ole oikeutta nimetä omia asiantuntijajäseniään tasa-arvoasiain neuvottelukuntaan, vaikka naisjärjestöillä on siellä kaksi pysyvää asiantuntijapaikkaa. Naisten tasa-arvo-ongelmien tutkimukselle (naistutkimukselle) ohjataan runsaasti resursseja, mutta miesten tasa-arvo-ongelmien tutkimuksen resursseja ei edes ole olemassa. Kokonaisuudessaan miesten tilannetta tasa-arvon saralla voidaan luonnehtia hyvin heikoksi.

 

Miesten tasa-arvo -yhdistys esittääkin, että hallitus vielä tämän hallituskauden aikana täsmentää omaa tasa-arvopoliittista ohjelmaansa siten, että tasa-arvopolitiikan tavoitteeksi nostetaan nykyistä selkeämmin myös miesten tasa-arvon edistäminen – pelkkä naisten aseman parantaminen ei riitä.

28 Comments

 1. ”Voidaankin kysyä, onko hallitus unohtanut kokonaan miehet ja miesnäkökulman tasa-arvopoliittisesta ohjelmastaan. ”

  No jos nyt oikein uskotaan, että MIES on
  tyytyväinen rämpiessään suon reunaa (panssarivaunun vierellä), viruessaan ja pelastaessaan kaunokaisia (nörttilaumojen keskeltä) jakorasiaa vastaan niin ei kai mitään ongelmaa sitten ole. Ja jos ei mies kykene olemaan MIES, mitä haluaakin olla turha siinä on tasa-arvoa vaatia. Turha järjestö, heittäkää
  menemään…

 2. Olette nyt niin oikealla asialla kuin vain olla ja voi! Olen kauan ihmetellyt, miten hyvänahkaisia suomalaiset miehet ovat. Ajakaa etuanne, sillä kukaan muu ei sitä tietenkään tee. Yksikään asia ei parane, ellette tee sen eteen jotakin.

 3. – Viime vuosikymmenet ovat näyttäneet kuinka naisten asioita ja asemaa on vahvistettu, mutta entä miehet?

  Onko se vanha malli vahvasti voimassa, että miehen pitää kaikki kestää ja olla vahva. Mies on myös ihminen ja miehelläkin on tunteet.

  On erittäin väärin tukea ainoastaan naisia. Jos toista tuetaan ja toista ei, niin siitä tulee ikäviä seurauksia pitkällä ajalla.

  Naiset pitävät kovaa ääntä omista asioista, missä on miesten ääni? Pitääkö miesten katsoa vain sivusta.

  Työpaikat, perhe ja monet muut tahot tarvitsevat mies näkökulman. Hyviä miehiä joilla on selkärankaa ja hyvä moraali, heidän pitäisi olla myös siellä naisten kanssa näyttämässä suuntaa.

  Ketkä ovat miesten suurimpia kritisoijia ?? Miehen pitää olla sitä ja tätä, että kelpaa. Kenelle miehen pitää kelvata. Eikö mies voisi kelvata sellaisenaan kun hän on. Mies tulee aina olemaan erilainen kuin nainen ja erilaisuus luo rikkauden.

  Elämä tarvitsee miehiä, mutta jos ei kukaan tue ja aja miesten asioita, niin miten käy miesten??

 4. ASENTAJA EI PÄRJÄÄ TERKKARILLE
  Alemman koulutustason saaneet miehet ovat nykypäivän väärin kohdeltuja häviäjiä. Heidän arvostustaan pitäisi parantaa. Heidän työnsä on tärkeää ja usein myös hyvin vaativaa, mutta he erkanevat yhteiskunnasta hyljeksittyinä. Perheen perustaminen on heille vaikeaa koska koulutusjärjestelmä luokittaa heidät alimpaan tasoon. Luonnonvalinta ei toteudu miehen ja naisen välillä nykyisen koulutusjärjestelmän vuoksi, koska naiset tunnetusti pariutuvat ylöspäin. Lisäksi ihmetyttää yleensäkin että miehen pitää vielä nykyisinkin tasa-arvon aikana menestyä hyvin työelämässä että häntä kunnioitetaan miehenä? Nykyisellä koulutustaso järjestelmällä se on miehelle hankalaa koska perinteiset naisten alat ovat korkeammalle luokitettuja. Ammattioppilaitos ja ammattinimikkeet ovat kirosanoja miehen sosiaaliselle menestykselle.

  MEIKIT VESSAN PYNTYSTÄ ALAS
  Lisäharmin tuottaa sinkku miehen sosiaalisesti vaikeampi sukupuolinen asema naisiin verrattuna, kerran koulutuksesta ja työstä ei tarvittavaa menestystä heru. Miehille ei ole sallittua pukeutumisen ja laittautumisen vapautta, eikä myöskään tunteiden osoittamista siinä määrin kuin naiselle. Se tekee miehen sukupuolisen aseman sosiaalisessa ympäristössä heikommaksi. Vähän puhuttu ulkonäkö on voimakkain sosiaalisen arvon määrittäjistä. Naisten vapaus parannella ulkonäköään nostaa heidän asemaansa, pitäisikö vapaus antaa myös miehille vai poistaa naisilta? Ei myöskään ole tasa-arvoista että useissa asiakaspalvelu ammateissa pärjää paremmin meikkaava ja upeasti pukeutuva myyjä. Miehiltä tälläinenkin on kielletty.

  MIEHET PARHAILLE PALLEILLE
  Nyt kun perinteiset naisten alat on korotettu niin olisiko aika myös korottaa perinteiset miesten alat? Se olisi tasa-arvoista!

  MUNAT PUHUU
  Feministien ’tulta munille’ lause on tasa-arvon vastainen. Ampuisi tämä typerä tyttö oman isansä munille.

  RYNNÄKKÖJÄÄKÄRI ON KOULUTETTU TAPPAJA
  Viimeisenä asiana mainittakoon feministien sodan julistus miehiä vastaan. Sopii hyvin, koska Miehet ovat käyneet armeijan ja ovat perinteisesti kunniakasta soturi kansaa 😉

  PYSYKÄÄ MIEHET MIEHINÄ!

 5. Haluaisin muistuttaa että miesten asemaa on vahvistettu viime vuosisadat, naisten asemaa vasta viime vuosikymmenet. Joka tapauksessa miesten tai naisten tasa-arvo, sukupuoliriippumatonta on hyvä asia. Sääli vain, että miesten epätasa-arvo on miesten itsensä rakentama ja naisten osalta (esim. lasikatto) taas pitkältä osin sekin miesten rakentama.

  Toivottavasti tälläisellä yhteisellä teemalla saataisiin oikeaa tasa-arvoa sekä miehille, että naisille, terveille ja sairaille jne.

 6. ”Sääli vain, että miesten epätasa-arvo on miesten itsensä rakentama ja naisten osalta (esim. lasikatto) taas pitkältä osin sekin miesten rakentama.”

  Me katsomme yhdistyksessä, että syyllisten etsintää epätasa-arvoisuuksille ei pitäisi ylikorostaa. Tärkeää on etsiä ratkaisuja ongelmiin. Se merkitsee sekä naisten että miesten tasa-arvo-ongelmien poistamista riippumatta siitä, mistä syistä nuo epätasa-arvoisuudet ovat aiheutuneet.

 7. Mari Lepistö

  hmm..onko täällä vanhanaikainen käsitys siitä sodan julistamisesta? Se julistettiin kymmeniä vuosia sitten ja se on jo loppunut..niin kuin aina käy asioille jotka kehittyvät..nyt olisi rauhan neuvottelujen aika.. ollut jo pitkään..sitä vain ei ikävä kyllä ole muistettu vaikka naisina ja miehinä eletäänkin täällä rintarinnan.
  Luulisin että tässä asiassa pääsisi pitemmälle jos tämä agresiivisyys unohdettaisiin jo miestenkin puolelta..naiset ovat unohtaneet sen jo aikaa sitten. En väitä että tässä blogissa on agresiivisyyttä mutta väitän että miehet yleensä suhtautuvat näihin asioihin aikalailla agressiivisesti ja jopa misogyynissti. No nyt kommentoin jo aika moneen tekstiin..toivottavasti saan näihin myös keskustelu kumppani joka ei ole agresiivinen ja pyri tuomitsemaan tai tuhoamaan ns. kilpakumppania vaan joka on mies ja seisoo rehellisyyden nimissä sanojensa takana ihan kiihkottomasti… sillä en tullut tänne haastamaan riitaa vaan todella aidosti keskustelemaan tästä asiasta..sillä olen todella oikeasti kiinnostunut tästä asiasta..ollut jo pitkään.

 8. Mari Lepistö

  Ai niin ja ”meikkaaminen” tai pukeutuminen ei ole kielletty miehiltä..eikä tunteiden osottaminen..tämäkin on niitä vanhoja käsityksiä ja nuoremmat miehet eivät edes käyttäydy niin useinkaan..ts. laittavat itseään ja ilmasevat tunteensa avoimesti jne.
  Olisiko miehen nyt aika ITSE seisoa itsensä takana ilman noita kliseitä..sillä niin naisia on kehoitettu tekemään jo vuosikymmeniä ja se alkaa onneksi näkymään myös yhteikunnassa esim. juuri tuon kouluttautumisen kautta jne. ja jne. ei mieen tarvitse ripustautua naiseen kuten ei naisenkaan tarvitse ripustautua mieheen…vaan aikuisina kulkea vierekkäin.

 9. Mari Lepistö

  ja vielä yksi kommentti..joka on se että pysykää miehet miehinä mutta ennen kaikkea IHMISINÄ. Lisäksi miehenä oleminen ei varmastikkaan ole sitä miten se helposti perinteellisesti käsitetään..kuten ei ole naisenakaan oleminen… No nyt lopetan tämän yksin puhelun ja jään odottelemaan että josko täältä tulee kiihkotonta keskustelua..sillä en enää jaksa alkaa sille linjalle.

 10. Mari Lepistö

  siis…sille linjalle, jossa agresiivisesti väitellään asioista vanhoihin kaavoihin vedoten. En kerta kaikkiaan suostu siihen enään.

 11. Mari Lepistö: ”No nyt kommentoin jo aika moneen tekstiin..toivottavasti saan näihin myös keskustelu kumppani joka ei ole agresiivinen ja pyri tuomitsemaan tai tuhoamaan ns. kilpakumppania vaan joka on mies ja seisoo rehellisyyden nimissä sanojensa takana ihan kiihkottomasti… sillä en tullut tänne haastamaan riitaa vaan todella aidosti keskustelemaan tästä asiasta..sillä olen todella oikeasti kiinnostunut tästä asiasta..ollut jo pitkään.”

  Kyllä tarkoituksena olisi puhua ihan asiallisesti, enkä tiedä, oletko edes minkäänlainen ”kilpakumppani”, jos olet sillä kannalla, että myös miesten tasa-arvo-ongelmat tulisi huomioida tasa-arvopolitiikassa.

  Ja vaikka erimielisyyksiä olisikin, niin toki niistä pitää puhua asiallisesti ja analyyttisesti.

 12. Mari Lepistö

  Niin käytin tätä ”kilpakumppani” sanaa ironisessa tarkoituksessa..se on vain omaa huumoriani tälle asialle..sillä tästä ei pysty keskustelemaan ellei näe tässä myös sen asiallisuuden lisäksi hienoista huumorin poikasta ironian kaapuun puettuna tässätapauksessa ja sanon vielä selkeämmin tämän asian. Olen sitä mieltä että miesten asiat tulee ottaa huomioon tietenkin. Nyt on vain vielä sellainen maailman aika että ensin tulisi korjata suuremmat asiat..eli ne jotka ovat selkeän räikeitä. ja esimerkkinä haluan ihan käytännön asioita…joihin haluaisin myös vastauksia.

  Yksi on se että miten koette isyyden yhteiskunnassa? Yksinhuoltajien ”naisvaltaa” ei selitä Darwin tai tuo mainitsemasi (anteeksi vain mutta höpöp höpö) seksuaalinen valta-asetelma johon kirjassasi yrität vedota…epäilen, että siihen voi olla yksi syy ainakin se että MIEHET eivät itse ota vastuuta isyydestään miehinä ja keskittyvät mieluummin itserakentamiinsa kilpailun ja agressioiden maailmaansa unohtaen inhimilliset vastuunsa.

 13. ”Sääli vain, että miesten epätasa-arvo on miesten itsensä rakentama ja naisten osalta (esim. lasikatto) taas pitkältä osin sekin miesten rakentama.”

  Eikä ole. Miehiä syrjii mm. feministien hallitsema tasa-arvokoneisto. Koko nyky-yhteiskunta taas on sekä miesten, että naisten luomus, joten syylliset syrjintään löytyvät ihan yhtä lailla naisten joukosta.

 14. ”jos tämä agresiivisyys unohdettaisiin jo miestenkin puolelta..naiset ovat unohtaneet sen jo aikaa sitten.”

  Miehillä on täysi oikeus ja syy puolustaa oikeuksiaan ja tasa-arvoa tarvittaessa agressiivisestikin. Ei meidän tarvitse jäädä feministien päähänpotkimiksi. Annetaan vain samalla mitalla takaisin.

 15. Mari Lepistö

  Juuri tuo one se teidän kompastuskivi nyt..sillä se toistaa mantraa joka ei toimi.

 16. Päivi Paananen

  Vastakommentteja miehille:

  ”Miehille ei ole sallittu pukeutumisen ja laittautumisen vapautta”
  Näitä ei ole kielletty.

  Nimimerkki ”Miehet parhaille palleille” kirjoittaa: ”Nyt kun perinteiset naisten alat on korotettu niin olisiko aika myös korottaa pereinteiset miesten alat? Se olisi tasa-arvoista!” Mitä ne perinteiset miesten alat sitten ovat, jotka ovat huonosti palkattuja? Nimenomaan ns. perinteiset naisten alat ovat olleet huonosti palkattuja joten olisi mielenkiintoista tietää onko tällaisia perinteisesti huonosti palkattuja miesten aloja olemassakaan. Jää tunne, että kirjoittaja ei ole edes miettinyt vaatimuksensa perusteita. Lisäksi otsikosta huomaa, että tasa-arvoa ei edes haeta vaan vain omaa (miesten) etua.

  ”Feministien ´tulta munille´ -lause on tasa-arvon vastainen”. Käsittääkseni tuo lause on suunnattu vain sovinisteja vastaan, ei miehiä yleisesti. Tietenkään.

  ”Ei meidän tarvitse jäädä feministien päähänpotkimaksi. Annetaan vain samalla mitalla takaisin”
  Kirjoittaja ei tiedä mitä feminismi tarkoittaa. Feministit ajavat nimenomaan tasa-arvoasiaa eikä vain naisten asiaa. Antamalla ”samalla mitalla takaisin” ei tapahdu mitään kehitystä vaan lisätään vastakkainasettelua.

 17. Päivi Paananen

  Katsoin etusivulla mainittuja, miesten tasa-arvo-ongelmiksi mainittuja asioita. Mielestäni asevelvollisuuden pitäisi koskea myös naisia, siis ainakin niin kauan kun se koskee miehiäkin. Olin ällistynyt muista ongelmista joista moni ei mielestäni liity tasa-arvoon.

  – ”Huoltajuusongelmat”
  Nämä ongelmat varmaan vähenisivät, jos miehet hoitaisivat lapsiaan yhtä paljon kuin naisetkin? Siis ENNEN sitä avioeroa. Jokainen huoltajuustapaus käsitellään erikseen. Onko tässä todella tasa-arvo-ongelma vai onko miesten syrjiminen huoltajuustapauksissa vain myytti joka ei pidä paikkansa. Onko faktaa siitä, että perusteetonta syrjimistä tapahtuu.

  – ”itsemurhat”
  Ei liity tasa-arvoon.

  ”seitsemän vuotta lyhyempi elinikä”
  Ei liity tasa-arvoon. Terveellisemmät elämäntavat voisivat auttaa asiaa. Pitäisikö meidän naisten kuolla nuorempina vai mitä tasa-arvoa tässä haetaan?

  ”suurin naisenemmistö korkeakouluissa”
  Jos miehet eivät hakeudu tai pääse korkeakouluihin samassa määrin kuin naiset, niin kyse on valmistautumattomuudesta tai siitä, ettei vaan ole yhtä hyvä. Miehillä on täysin tasa-arvoiset mahdollisuudet hakeutua korkeakouluihin kuin naisillakin. Vai onko todella miehiä jotka epäilevät tätä?!

  ”yhteiskunnallisen syrjäytyneisyyden keskittyminen miehille.”
  Eikös syrjäytyminen ole täysin tai ainakin lähes täysin oma vika? On ihan selvää, että miehet ovat myös ”keskittyneet” yritysten ylimmille palleille.

  ”Suurin osa väkivallan uhreista on miehiä.”
  Ja kuka niitä miehiä yleensä lyö? Miehet! Tämäkään ei siis ole tasa-arvo-ongelma.

  Varmasti on asioita joita voisitte lähteä ajamaan tasa-arvon nimissä. Ihmettelen miksi listalle oli otettu tällaisia asioita kun parempiakin olisi, sellaisia jotka voisivat olla ihan oikeasti niitä tasa-arvo-ongelmia. Tai herää kysymys, jos nämä ovat ”ongelmia” niin ehkä miehillä ei sitten niitä oikeita tasa-arvo-ongelmia olekaan?

 18. ”Onko faktaa siitä, että perusteetonta syrjimistä tapahtuu.”

  On faktaa. Oletko koskaan kuullut esim Eric Cometin tapauksesta? On muuten viranomaisten velvollisuus pitää isiä lähtökohtaisesti yhtä hyvinä huoltajina, vaikka he olisivatkin olleet töissä lapselleen ja perheelleen elatusta tienaamassa.

  ”- “itsemurhat”
  Ei liity tasa-arvoon.”

  Kyllä liittyy. Miehet tekevät Suomessa enemmän itsemurhia, sillä miesten terveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon panostetaan vain murto-osa siitä rahasta, mitä naisten.

  Myös miehiin kohdistetut täysin kohtuuttomat menestyspaineet, etenkin naisten toimesta, ajavat monia miehiä epätoivoisiin ratkaisuihin.

  ”Ei liity tasa-arvoon. Terveellisemmät elämäntavat voisivat auttaa asiaa. Pitäisikö meidän naisten kuolla nuorempina vai mitä tasa-arvoa tässä haetaan?”

  Miesten eliidän pidentämistä. Vaikka sinä ilmeisesti oletkin iloinen siitä, että miehet kuolevat nuorina, me muut emme ole.

  Kuten edellä tuli jo todettua, miesten terveydenhuoltoon, etenkin ennaltaehkäisevään sellaiseen, käytetään vain murto-osa siitä rahasta mitä naisten. Pistetään rahat tasan, ja katsotaan sitten, mikä on vaikutus.

  ”Jos miehet eivät hakeudu tai pääse korkeakouluihin samassa määrin kuin naiset, niin kyse on valmistautumattomuudesta tai siitä, ettei vaan ole yhtä hyvä. Miehillä on täysin tasa-arvoiset mahdollisuudet hakeutua korkeakouluihin kuin naisillakin. Vai onko todella miehiä jotka epäilevät tätä?!”

  Ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia, koska koululaitos säännönmukaisesti epäonnnistuu poikien koulutuksessa. Tutkimuksin on todettu, ettei kyvyissä, motivaatiossa tai missään muussakaan sellaisessa seikassa ole sukupuolten välillä eroa, joten poikien huonompi menestys on koululaitoksen syytä. Silloinkin kun osaamisessa saavutetaan kunnon opetuksella yhtä hyvä taso poikien kohdalla, niin arvosanoissa poikia syrjitään. Uskomatonta, että vielä vuonna 2009 sukupuolisyrjinnälle riittää puolustajia.

  Kaikki tasa-arvoa kannattavat ihmiset, toisin kuin Päivi Paanasen kaltaiset miestenvihaajat, ymmärtävät, että on koko yhteiskunnan etu, että pojat ja miehet eivät syrjäydy ja kuole ennen aikojaan ja että heidän valtava potentiaalinsa saadaan hyödynnettyä koulutuksen ja työnteon kautta.

  ”“Suurin osa väkivallan uhreista on miehiä.”
  Ja kuka niitä miehiä yleensä lyö? Miehet! Tämäkään ei siis ole tasa-arvo-ongelma.”

  Onhan se tasa-arvo-ongelma. Vain naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan kampanjoidaan ja sitä vastustetaan aktiivisesti, miehiin kohdistuvaalle väkivallalle ei ole koskaan yritetty tehdä mitään. Lisäksi naisten miehiin kohdistamaa väkivaltaa vähätellään, eikä sitä ole tutkittu riittävästi.

  ”Tai herää kysymys, jos nämä ovat “ongelmia” niin ehkä miehillä ei sitten niitä oikeita tasa-arvo-ongelmia olekaan?”

  Sanoo suomalainen nainen, joka ei tiedä tasa-arvo-ongelmista yhtään mitään.

  Tasa-arvopolitiikassa tasa-arvo-ongelmina on naisten kohdalla pidetty mm. sitä, että naisten palkat ovat pienempiä kuin miehillä ja sitä, että johtotehtävissä on enemmän miehiä. Mutta Päivi Paanasen omalla logiikalla kumpikaan näistä ei ole tasa-arvo-ongelma lainkaan: itsehän naiset ovat matalapalkkahommiin hakeutuneet ja jos heitä ei johtohommissa näy, se on vain osoitus heidän kyvyttömyydestään niihin.

  Milloin Päivi Paananen olet arvostellut naisjärjestöjä ja tasa-arvoviranomaisia siitä, että ne pitävät näitä asioita, jotka sinun logiikkasi mukaan eivät tasa-arvo-ongelmia olekaan, tasa-arvo-ongelmina? Anna kun arvaan – et ikinä.

 19. ”Feministit ajavat nimenomaan tasa-arvoasiaa eikä vain naisten asiaa.”

  Älä jaksa valehdella. Feministit ovat miesvihamielisiä tasa-arvon vastustajia. Sen olet omalla esimerkilläsi tehnyt jälleen kerran täysin selväksi.

  ”Nimenomaan ns. perinteiset naisten alat ovat olleet huonosti palkattuja joten olisi mielenkiintoista tietää onko tällaisia perinteisesti huonosti palkattuja miesten aloja olemassakaan.”

  Eihän tässä ole mitään tasa-arvo-ongelmaa sinun oman logiikkasi mukaisesti: itsehän ovat matalapalkka-aloille hakeutuneet. Jos tietäisit palkkakysymyksistä yhtään mitään, tietäisit, että huonostipalkattuja miesvaltaisia aloja on yllin kyllin.

 20. ”Feministit ovat miesvihamielisiä tasa-arvon vastustajia.”

  Tuota noin. Minä allekirjoitan jokaisen kohdan ensimmäisestä viestistäsi, jossa vastasit Päivi Paanaselle. Pidän itseäni myös feministinä juuri tästä syystä: koska tiedostan, että sukupuoliroolit sorsivat miehiä, että pahimmillaan tämä näkyy väkivalta-, masennus-, syrjäytymis- ja itsemurhatilastoissa ja koska haluan, että asialle tehdään jotain. Ehkä feministi sanana on harhaanjohtava, koska se tuo ihmisten mieliin lähinnä naiset ja heidän huono-osaisuutensa, mene ja tiedä.

  Miesten syrjäänjääminen tasa-arvokeskustelusta on todella harmillista ja surullista, mutta tämä juontaa juurensa naisliikkeen alkuun: tasa-arvovaatimuksethan alkoivat naisten yhteiskunnallisten asioiden parantamisesta. Minusta on hienoa, että olemme tulleet tasa-arvokeskustelussa siihen pisteeseen, jossa vaakakuppia aletaan kallistaa myös miesten suuntaan.

  Tämähän kuitenkin vaatii sen, että miehetkin alkavat joukolla huomaamaan heihin kohdistuvan syrjinnän ja ahtaiden sukupuoliroolien vaikutukset. Feministithän ovat kuitenkin itsekkäitä – niin kuin kaikki ihmiset – siinä mielessä, että he ajavat niitä asioita, joiden he kokevat rajoittavan omaa elämäänsä jollain lailla. Ja koska valtaosa feministeistä on ollut historian aikana naisia, on naisten asioita nostettu esiin miesten asioita huomattavasti enemmän. Minusta nykyinen asepalvelukäytäntö sorsii miehiä ja pahasti, ja haluan, että sille tehdään jotain, mutta koska a) minulle on henk. koht lähempänä sydäntä esim. naisten kokema seksuaalinen häirinnän ja lasikaton vastustaminen ja b) en tiedä armeijasta tai asepalveluksesta yhtään mitään, en ole ajamassa asiaan aktiivisesti muutosta, vaikka sitä toivon näkeväni. Energia kun ei voi riittää läheskään kaikkeen:)

  Feminismi – eli siis tasa-arvon vaatiminen sukupuolien välille – tarvitsee miesten äänen toimiakseen kunnolla. Nainenhan ei voi tietää miltä tuntuu olla mies ja törmätä miesten kokemaan sorsintaan. Aivan samalla tavalla kuin mies ei voi tietää, miltä tuntuu törmätä jatkuvaan täydellisten naiskuvien pommittaminen joka mainoksessa ja kadunkulmauksessa. Tai miten pahalta huora-sanan kuuleminen voi oikeasti tuntua.

 21. ”Feminismi – eli siis tasa-arvon vaatiminen sukupuolien välille”

  Ei feminismillä ole nykyisellään yhtään mitään tekemistä tasa-arvon edistämisen kanssa (jo sellaisen väitteen esittäminen on loukkaava ja miesten tasa-arvo-ongelmia vähättelevä). Siinä on kyse vain ja anoastaan naisten oikeuksien lisäämisestä, jopa tasa-arvon kustannuksella ja erittäin usein miehiä sortaen.

 22. Mitä tarkoitat ”nykyisellä feminismillä”? Mitä asioita se sinusta ajaa, jotka sortavat, alistavat ja vähättelevät miehiä? Missä menee ”nykyisen feminismin” (eli siis sinusta ilmeisesti vääristyneen feminismin/tasa-arvoajattelun) ja oikean feminismin ero, noin historiallisest ajatellen? Missä vaiheessa naisten oikeuksien ajaminen alkoi viemään ns. liikaa tilaa miehiltä? Vai ajatteletko niin, että miehet vain unohdettiin kyydistä? Minusta miehet ovat tosiaan jääneet syrjään tasa-arvokeskustelusta, mutta se johtuu naisliikkeen juurista (eli vaadittiin parempia oloja nimenomaan huonossa yhteiskunnallisessa asemassa oleville naisille). Jos ajatellaan feminismin/naisliikkeen/tasa-arvoajattelun (you name it) historiaa, niin ekaksi tuli naisten yhteiskunnallisen aseman parantaminen. Sitten joskus 60-70-luvulla tapetille nousivat seksuaalisuus, oikeus omaan ruumiiseen jne. Nykyisellään tasa-arvokeskustelua leimaa mielestäni juuri se, että ei puhuta pelkästään naisista, vaikka todella iso osa puheesta koskeekin heitä, valitettavasti. Miehet ja seksuaaliset vhemmistötkin tarvitsisivat paljon enemmän huomiota, jotta yhteiskunta voisi todella tasa-arvoistua.

  Kannattaa muuten huomata, että feminismissä esiintyy myös erilaisia näkökulmia ja sekoituksia toisiin aatteisiin, eli kaikki ei ole yhtenäistä. Ja rusinat pullasta-feminismiä (joka on jo itsessään kunnon paradoksi), jota valitettavan usein näkee joidenkin naisten käyttävän arkielmässä, ei todellakaan pidä sekoittaa tasa-arvoajatteluun. On kapeakatseista ajatella, että patriarkaaisista roolimalleista ja rakenteista kärsisivät vain naiset, koska ne koskettavat jokaista ihmistä tällä planeetalla.

 23. Suurin este tasa-arvo toteutumiselle ei ole mikään myyttinen ”patriarkaatti” (jo tällaisen sanan käyttö kuvaamaan jotain negatiivista on puhdasta miesvihaa ja isien halveksuntaa), vaan feministien dominointi tasa-arvopolitiikassa, joka ei sen seurauksena edistä tasa-arvoa lainkaan.

  Voi olla, että joskus aikoja sitten on ollut olennaista keskittyä nimenomaan naisten asemaan, mutta vuosikausiin tilanne ei ole enää ollut sellainen Suomessa. Tässä maassa ei naiskeskeisellä ”tasa-arvo”poltiikalla tehdä mitään muuta kuin tuhoa.

  Kyllä, feministit ovat aktiivisesti asettuneet tasa-arvoa vastaan: miesten tasa-arvo-ongelmista puhuvia uhkaillaan ja herjataan, perheväkivallasta ei suostuta puhumaan kokonaisuutena, vaan miesten väkivaltaisuutta liiotellaan ja naisten vähätellään, tasa-arvoelinten rakennetta ei suostuta muuttamaan tasa-arvoiseksi, eikä miesjärjestöille suostuta antamaan tasa-arvoista asemaa naisjärjestöjen rinnalla, miestutkimusta ei edes ole olemassa.

 24. Nimi, kiersit tuossa edellisessä viestissäsi nätisti minun sinulle esittämäni kysymykset. En oikein tajua miten joku voi pitää nykyfeminismiä tasa-arvon vastaisena, koska niihin miehiin on nimen omaan viime vuosina alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota, joten siksi toivoin, että olisit valaissut kantaasi enemmän sen sijaan, että heittelet syytöksiä feministejä ja ilmeisesti myös minua kohtaan. Miehet ovat olleet syrjässä tasa-arvokeskustelusta, johan minä sen olen aiemmin pariin kertaan jo todennut, ja muutokset tapahtuvat hitaasti – katso vaikka, miten pitkään meni naisliikkeeltä nostaa tapetille naisten seksuaalisuus ja siihen suhtautuminen. Ei se silti tarkoita, että kaikki naiset, jotka haluavat omien sanojensa mukaan tasa-arvoisen yhteiskunnan ole miestenvihaajia ja -alistajia. Ja toistan tämän nyt taas: onneksi myös miehet ollaan alettu näkemään sukupuoliroolien ja -rakenteiden suorittajina, ei niiden muita ihmisiä alistavina keksijöinä.

  Jos oikeasti haluat keskustella tasa-arvoasioista niin ole kiltti äläkä a) oleta, että olen sinua vastaan ja vastaa agressivisesti, siihen ei todellakaan ole tarvetta, ja b) heittele syytöksiä syytöksen perään, joita et muuten edes suostu perustelemaan. Missä on miesten tasa-arvo-ongelmista puhuvia ”uhkailtu ja herjattu”? Faktoja peliin kiitos. Jos sellaista on sattunut se on tietysti todella alhaista, enkä itse henk. koht. hyväksy sellaista. Todista se kutenkin ennen kuin lähdet noin vakavia syytöksiä esittämään.

  ”Voi olla, että joskus aikoja sitten on ollut olennaista keskittyä nimenomaan naisten asemaan, mutta vuosikausiin tilanne ei ole enää ollut sellainen Suomessa. Tässä maassa ei naiskeskeisellä “tasa-arvo”poltiikalla tehdä mitään muuta kuin tuhoa.”
  Ja nyt viimeisen kerran, olen samaa mieltä, että miehet täytyy ottaa mukaan, koska muuten tasa-arvo jää todella kaukaiseksi unelmaksi. Tästä olemme siis samaa mieltä. Olen feministi, olen kanssasi samaa mieltä, että miehistäkin pitää keskustella – toivottavasti pointtini tuli nyt selväksi.

  ”perheväkivallasta ei suostuta puhumaan kokonaisuutena, vaan miesten väkivaltaisuutta liiotellaan ja naisten vähätellään”
  No miten sen nyt ottaa. Yli 80% perheväkivaltatapauksista on miesten tekemiä. Naisetkin siis ovat väkivaltaisia ja sen pitää tietenkin olla keskustelun ja tutkimuksen kohteena, varsinkin kun ihmisten on vaikea mieltää naista väkivaltaiseksi olennoksi. Minusta ei kuitenkaan pidä langeta siihen tapaan, jossa uutinen on se, että ihminen puree koiraa. Jos miehet ovat vastuussa suurimmasta osasta väkivaltaa niin siitä pitää myös voida puhua, eikä alkaa vain huutamaan, että kyllä ne naisetkin (vaikka kyllä, heidän tekemä väkivalta on aivan yhtä väärin). Itse veikkaan kovan, varsinkin herkkiä tunteita hyljeksivän perinteisen miesroolin isoksi väkivaltaisuuden aiheuttajaksi. Miehet ovat muutenkin väkivaltaisia niin ympäristölleen kuin itselleenkin – valtaosa kadulla tapahtuvasta väkivallasta ja itsemurhista on miesten tekemää. Minusta se on myös keskustelun arvoinen asia. En nyt syytä miehiä vaan ahtaita rooleja, joita meille kaikille tarjoillaan vauvasta lähtien. Suomi on muutenkin aika väkivaltainen maa ottaen huomioon, että eletään rauhan aikoja, joten tutkittavaa ja keskusteltavaa riittää varmasti kummankin sukupuolen osalta.

  ”tasa-arvoelinten rakennetta ei suostuta muuttamaan tasa-arvoiseksi”
  Selventäisitkö? Tuo on aika ylimalkainen heitto. Tarkoitatko esim. eduskunnan tasa-arvovaliokunnan sukupuolirakennetta, ihmisten mielipiteitä vai mitä?

  ”eikä miesjärjestöille suostuta antamaan tasa-arvoista asemaa naisjärjestöjen rinnalla”
  Jälleen kerran, mitä tarkoitat tällä?

  ”miestutkimusta ei edes ole olemassa.”
  Miestutkimus on olemassa, se on vain sen verran pieni ala, että se sisältyy naistutkimukseen (joka on imo väärin nimetty, parempi termi olisi sukupuolitutkimus). Esim. Arto Jokinen on tutkinut maskuliinisuutta kirjoissaan. En ole kauheasti ehtinyt vielä lukea miestutkimukseen liittyviä kirjoja, mutta hänen kirjojaan voin kyllä suositella. Omat silmäni miesten tasa-arvoepäkohdille avasi teini-iässä luettu William Pollockin Tosipoikia, jota myös suosittelen lämpimästi. Ja tässä on Suomen Miestutkimuksen Seuran kotisivut: http://www.miestutkimus.fi/

  ”Suurin este tasa-arvo toteutumiselle ei ole mikään myyttinen “patriarkaatti” (jo tällaisen sanan käyttö kuvaamaan jotain negatiivista on puhdasta miesvihaa ja isien halveksuntaa)”
  Anteeksi nyt, mutta minua huvittaa se, että ensin selitit tuolla muutama viesti aiemmin useita patriarkaalisista roolimalleista ja hegemoniseen maskuliinisuuteen perustuvista valtarakenteista johtuvia miehiin kohdistuvia epätasa-arvoisia asioita, ja nyt seuraavaksi väität, että patriarkaalisuus ei voi olla mitään negatiivista. Miksi luulet, että miehiä ei niin läheisesti yhdistetä vanhemmuuteen kuin naisia? Miksi miesten väkivaltatilastot ovat korkeammat kuin naisten? Luuletko, että patriarkaalisuuteen perustuvan yhteiskunnan etäinen uraisä ja tosimies ei näytä tunteitaan-roolimallit eivät vaikuta näihin ja moniin muihin ongelmiin ollenkaan?

 25. Saara, minusta feministien suurin ongelma on, että he eivät perustele väitteitään faktoin, vaan faktoidein ja sloganein, jotka eivät pidä paikkaansa. Se vääristää keskustelua.

  Sanot esimerkiksi, että yli 80 prosenttia perheväkivaltatapauksista on sellaisia, joissa miehet ovat tekijöinä. Valehtelet pokkana.

  Tilastokeskuksen mukaan naiset ovat pahoinpitelijöinä 38 prosentissa parisuhteessa tapahtuvista pahoinpitelyistä. Tilastoissa on myös vuosittaista vaihtelua: esimerkiksi vuonna 2006 tehdyistä perheensisäisistä törkeistä pahoinpitelyistä puolet oli poliisin mukaan naisten tekemiä.

  Lähisuhdeväkivallasta puhuttaessa feministinen diskurssi unohtaa aina lasten pahoinpitelyt, jotka minusta ovat jopa vakavampi ongelma kuin naisten tai miesten pahoinpitelyt. Lasten pahoinpitelyistä puolet on naisten tekemiä, kuten vaikka Ensi- ja turvakotien liitosta voit tiedustella, jos kiinnostaa.

  Kun ihan oikeita tilastoja katsotaan, naiset ovat siis lähisuhdeväkivaltatapauksissa tekijöinä lähes 50 prosentissa tapauksista. Miksi feministit eivät ole halukkaita puhumaan tästä tai myöntämään tätä? Miksi aina vain hoetaan vanhoja, vääriä väittämiä, kuten sinäkin teit?

 26. Tarkoituksenani ei ole ollut vääristellä tai ”valehdella pokkana”, en koe, että hyötyisin siitä yhtään mitään. Käytin lähteenäni tilastokeskuksen teettämää tutkimusta, joka käsittelee vuonna 2004 poliisin tietoon tulleita väkivaltatapauksia. Sen mukaan naisten osuus perheväkivaltatapauksista on noin 17% ja parisuhdeväkivallasta taas 13%. Tässä puolestaan tilastokeskuksen tilasto vuosilta 1997-2005: http://www.stat.fi/til/polrik/2005/polrik_2005_2006-04-04_tie_001.html
  Lähisuhdeväkivallasta en valitettavasti löytänyt tähän hätään tilastoa.

  Tilastot eivät tosin kerro koko totuutta. Uskon, että miehille saattaa olla jopa vaikeampaa kertoa läheisellle ihmiselle tai ilmoittaa poliisille vaimon/tyttöystävän väkivallan kohteeksi joutumisesta kuin naiselle vastaavassa tilanteessa. Lapsiin kohdistuva väkivalta on varmasti vieläkin haastavampi ilmiö tutkia, valitettavasti, sillä heihin kohdistuva väkivalta on todellakin vakava ongelma.

  Siinä olen kyllä samaa mieltä kanssasi, että naisten väkivaltaisuudesta ei puhuta tarpeeksi. Nainen ja väkivalta ja agressiivinen käytös ylipäätään on ilmeisesti sellainen yhdistelmä, jota yhteiskuntamme on hankala käsittää, koska naisia ei varsinaiseti kannusteta niihin samalla tavalla kuin miehiä. Kävin myös lukemassa Ensi- ja turvakotien liiton sivuilta, että törkeissä lähisuhdeväkivaltatapauksissa puolet tekijöistä olisi naisia. Lapsiin kohdistuvan väkivallan sukupuolijakaumasta en löytänyt tietoja.

 27. Anti-feministi

  Feminismi lähtee olettamuksesta, että yhteiskunta on tasa-arvoinen silloin, kun naiset saavat ne edut, jotka miehillä toistaiseksi on. Se on väärä lähtökohta, eikä feminismi siksi aja tasa-arvoa. Niin kauan kuin feministisissä julkaisuissa saa levittää miesvihaa (”en tiedä meneekö miehillä huonosti, eikä kiinnosta”, sanottiin eräässä feministilehden kolumnissa; ”poikasikiöt pitää abortoida”, sanoo naisjärjestöjen vieraaksi kutsuja Sheila Jeffreys; puhumattakaan Anne Moilasen avoimesta ”tappakaa
  miehet”-retoriikasta) eivätkä feministit sanoudu sankoin joukoin irti tästä, feminismiä ei voi ottaa vakavasti.

 28. Anti-feministi

  Mitä muuten arvon feministit pitäisitte miesten tasa-arvo-ongelmia käsittelevästä ohjelmasta nimeltä Puukkoa pilluun? Tuohon Moilaseen viitaten.

Comments are closed