Miesten tasa-arvo -yhdistyksen lausunto valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta

 •   
 •   
 •   

Miesten tasa-arvo -yhdistys kiittää mahdollisuudesta lausua mielipiteensä valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta. Lausunnossamme haluamme tuoda esille muutamia miesten ja poikien asemaan liittyviä, tosiasiallisen ihmisoikeuden toteutumisen kannalta tärkeitä tai lisätutkimusta kaipaavia tietoja. Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

2 Comments

 1. Asiallisia ja tärkeitä kohtia olitte lausunnossanne nostaneet esille.

  Miesten ja naisten palkkaeroista täytyy mainita, että suomessa oli kauan ”naisten oma kerho” (jonka nimeä en nyt muista), joka nimen omaan vaati että naisilla täytyy olla pienempi palkka samasta työstä. Tämä kerho tarkisti tuolloin palkkakierroksilla, että naistenpalkka pysyy riittävästi pienempänä, myös palkkakierroksen jälkeen. Tämän ”naiskerhon” argumenttina oli se, että tuolloin naisetkin saavat mahdollisuuden saada samoja töitä.

  No onneksi asia, ei enään ole noin, mutta toisaalta se vaikuttaa vieläkin miesten ”tasa-arvoon” nykyyhteiskunnassa. Tämä johtuu siitä, että joiltain osin tuohon aikaan alkunsasaanut lainsäädäntö ”tarkastelee perheen sisäistä” tulojakaumaa oletusarvoisesti niin, että miehillä on isommat tulot. Siis tuntuu, että tällainen olettamus ei vieläkään ole poistunut Suomesta.

  Oli myös hyvä, että nostitte esille tuon pienituloisten ja pitkäaikaistyöttömienkin näkökulman.

 2. Huolellisesti valmisteltu ja hyvin perusteltu lausunto. Olen 100 % samaa mieltä.

  Haluaisin kuitenkin ehdottaa, että asevelvollisuusasia pidettäisiin toistaiseksi enemmän pitkän tähtäimen tavoitteena. Itse näkisin tärkeimpinä tavoitteina lyhyellä tähtäimellä vaikuttaa miesten asunnottomuuteen yms. sosiaalisiin perusasioihin, lasten huoltajuuteen liittyviin asioihin sekä poikien syrjäytymiseen.

  Tasa-arvo asevelvollisuudessa on tärkeä tavoite, mutta mielestäni se tarvitsee aikaa ennen, kuin ajatus saa laajaa kannatusta kansan keskuudesta.

Comments are closed