Yhdistyksen kannanotto STM:n selontekoon hallituksen tasa-arvopolitiikasta

 •   
 •   
 •   

Miesten tasa-arvo ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa valtioneuvoston selontekoon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Lausuntopyyntössä esitettiin seuraavaa:

Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta tehdään nyt Suomessa ensimmäistä kertaa. Selonteon tavoitteena on arvioida suomalaista tasa-arvopolitiikkaa ja tasa-arvopoliittisia toimia eri politiikka-alueilla erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Arvioinnin lisäksi keskeinen osa selontekoa ovat esitykset tasa-arvopolitiikan tulevaisuuden linjauksiksi. Selontekoa valmisteleva työryhmä on juuri aloittanut toimintansa. Selonteko annetaan eduskunnalle syksyllä 2010.

Järjestöiltä ja muita kuultavilta tahoilta pyydetään kommentteja ja ehdotuksia erityisesti liittyen selonteon teemoihin ja selonteossa teemojen alla käsiteltäviin keskeisiin kysymyksiin. Selonteon pääteemat ovat:

– Päätöksenteko: sekä yksityinen sektori että poliittinen päätöksenteko ja sen valmistelu
– Työelämä sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen
– Naisiin kohdistuva väkivalta
– Koulutus ja tutkimus
– Valtavirtaistaminen tasa-arvopolitiikan strategiana
– Tasa-arvopolitiikan organisaatio ja sen muutokset

Miesten tasa-arvo ry suhtautuu lausunnossaan kriittisesti jo ennalta lukkoon lyötyihin pääteemoihin, joissa miesten tasa-arvo-ongelmat eivät tule riittävän selvästi esiin. Yhdistyksen lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

3 Comments

 1. Loistava vaalitulos!

  Nyt vaan Urpilainen työnnä julkisuus täyteen ”naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa” täysin valheellisine lukuineen, niin tuloksena teillä ei ole kohta Suomen parlamentissakaan kuin yksi edustaja. Rasvanahka on jättänyt SDP:n. Äärihörhöjä ei kuule Urpilainen riitä kaikille ja he äänestävät joka tapauksessa Vihreitä. Kyllä SDP:n heteromiesviha kantaa juuri sitä hedelmää kuin pitääkin.

 2. Erittäin hyvää tekstiä, josta tulee myös selkeästi ilmi miesten tasa-arvoon liittyvien näkökohtien puuttuminen valtiolliselta agendalta.

  Linkki lisätty: http://mies.asia/

 3. Leino Kimmo

  ”Miesten tasa-arvoon liittyvien näkökohtien puuttuminen”.

  Tuosta kyllä olen eri mieltä ! Valtion agendalla on tietoa; ehkä liikaakin ?

  Tänä vuonna Halonen Ja Brax tosiasissa poistivat lasten ja miesten haasteoikeuden saattaa kokemansa viranomais-syrjintä ”oikeuslaitoksemme” käsiteltäväksi ! Lakimuutos 84/2009 oli ilmiselvä kosto miesasialiikeen nousua vastaan. Nimittäin jo 2006 Niko Linsa toimitti valtioneuvostoon adressin Lasten ja miesten syrjinnän lopettamiseksi huoltajuusasioissa. Tuon adressin vastaanottotilaisuudessa Kimmo Sasi totesi sosiaaliviranomaisilla olevan ”asennevamman”! Tuon asennevamman käsittely ”oikeuslaitoksessamme” on nyt siis estetty presidentin ja ”oikeusministerin” toimin ! Jo 2005 asiaa on yritetty prosessoida eri virkamiesorganisaatoihin käsiteltäväksi, mutta jopa ”oikeusasiamies” päätöksellään 876/2/05 keskeytti tehdyn rikosilmoituksen käsittelyn ( poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittmassa presidentin – ja ministerinvastuuasiassa.
  EIT seuloi kyseisenkaltaiset tapaukset käsittelystä 27.3. 2008 mukanaan mm. Pasi Malmin väitöstutkimuksen viitteitä miesten syrjinnästä Suomessa ( lupa asiakirjojen lähettämiseen pyydetty sähköpostilla). Miesnäkökulmaa jopa ”oikeusministerillä” on, mutta julkisuudessa kaikki tieto kielletään. Jopa lainsäädännöllinen aviomiehiin kohdistettu syrjintä ( 2002 eräiltä aviomisryhmiltä vietiin haasteoikeus aviolapsiin nahden). Presidentti palautti haasteoikeuden 2005 asetuksellaan hiljaisuudessa; ja samalla koko ”oikeuskoneistomme” vaikeni selkeästi tiedossa olleista miesten syrjintätapauksista. Joista Niko Linsan tapauksen tiedot lienevät Ry:kin tiedossa.

  Mutta siitä, että oikeusasiamies viivytti päätöksensä 876 uloskirjaamista lähes 2,5 vuotta; kunnes hallitus oli lainsäädntömuutoksellaan He 55/2007 turvannut oman selustansa ! (He 55/2007 eräs lausunnonantaja linjasi; lakia tulee muutta ettei käy niin, että kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivaltaiseksi käsittelemään Suomea koskevia asioita tilanteessa, jossa koko Suomen oikeusjärjestelmä todetaan toimivallattomaksi ! Noiden muutosten alkusysäys lienee 2005 tehdyt rikosilmoitukset lainsäädännöllisistä Lapsiin ja miehiin kohdistetuista oikeudenloukkauksista, joita Suomen ”lain” mukaan ei edes voitu tutkia ! Suoria sähköpostiviestejä on asioista lähetetty sekä ”oikeusministerille” että presidentin vaalitoimistoon ! Tuo lakimuutos 84/2009 onkin noiden EIT:ssä 2008 ”seulottujen” asiakirjojen ja 2005 tehtyjen rikosilmoitusten mukaan selvä kosto suomalaisten miesten yrityksestä saada edes alkeellista yhdenvertaisuutta Suomessa !

  Selvästi Helsinnissä on tuon lakimuutoksen myötä päätetty, että yhdenvertaisuutta voivat saada vain toimittajanaiset ? Edes ”laki” ei muuta salli !

Comments are closed