Lausunto sopimusluonnoksesta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi

 •   
 •   
 •   

Miesten tasa-arvo ry:n lausunto (28.01.2010): Sopimusluonnos naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja niiden vastaista toimintaa koskevaksi yleissopimukseksi (Lausuntopyyntö HEL7848-30)

 

Lausunto

 

Miesten tasa-arvo ry:n mukaan esitys yleissopimukseksi on miesten (ja lasten) oikeuksien kannalta monella tapaa ongelmallinen. Sopimusehdotus asettaa naiset miehiä arvokkaampaan asemaan, koska naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pidetään sopimuksessa erityisen vakavana asiana. Mielestämme naiset ja miehet tulee asettaa samanarvoisiksi väkivallan uhreina. Väkivallaton kohtelu tulee olla yhtälailla niin miesten kuin naistenkin oikeus. Luonnollisesti oikeusvaltiossa myös rikoksista syytettyjä on jo maamme perustuslain mukaan kohdeltava lain edessä samanarvoisesti syntyperästä, sukupuolesta tms. riippumatta.

 

Naisten asemaa uhreina korostavaa ns. sukupuolittuneen väkivallan teoriaa ei pitäisi käyttää yksipuolisesti yleissopimuksen perustana, koska se on vain eräs monista väkivallan tutkimuksen paradigmoista. Sukupuolittuneen väkivallan teoria tuottaa ideologisen ennakkoasenteen, joka asettaa miehet jo lähtökohtaisesti huonompaan asemaan.

 

Miesten tasa-arvo ry. esittääkin, että esitystä ei pidä hyväksyä, eikä po. lainsäädännön perusteita tule rakentaa sukupuolittuneen väkivallan paradigman perustalle.

3 Comments

 1. Leino Kimmo

  Esimerkkejä tällaisesta sukupuolittuneesta lainsäädännöstä on jo aivan tarpeeksi ! Kuten Asetus Kaikkinaisen Naisen Syrjinnän Poistamisesta; Laki Eräiden Naisjärjestöjen Valtionavusta sekä tietenkin HAASTEOIKEUDEN poisto yhdenvertaisuuslain nojalla ”perhepoliittisissa” asioissa 84/2009! Ja lausuntokierroksessa on ”oikeusministeriön” esitys ”AA-kerhoon kuuluvien asianajajen kartellista ” … ”oikeus-suojakeinoiksi” naamioituina ! On jo monta hyväksyttyä lakia ja asetusta; jotka aivan selkeästi pitäisi vetää takaisin SUOMEN PERUSTUSLAIN vastaisina ! Vai pitäisikö varmuudeksi sanoa Lissabonin Sopimuksen vastaisena ! Saadanko Lissabonin sopimuksesta tulevaisuudessa lähes perustuslakituomioistuimen tasoinen laitos valvomaan Suomen ”lainsäädäntöä” jää nähtäväksi lähitulevaisuudessa !

 2. Leino Kimmo

  Pelkäsikö Koljattikin enemmän Euroopan oikeusistuimia vai Suomen Perustus”laki”valiokuntaa ?

 3. Miesten tasa-arvo ry:n lausunto liittyy tähän EU:n ”Draft Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence” esitykseen:

  http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/violence/CAHVIO_2009_32_prov_en%20_2.pdf

Comments are closed