Kannanotto lähisuhdeväkivaltatilanteeseen

 •   
 •   
 •   

Kannanotto suomalaiseen lähisuhdeväkivaltatilanteeseen HS:n yleisönosastolla Heunin, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin,  julkaiseman ns. ”miesuhritutkimuksen” jälkeen:

 

Elämä ilman väkivallan pelkoa miehillekin

 

Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan 17 prosenttia naisista ja 16 prosenttia miehistä on joutunut nykyisessä suhteessaan parisuhdeväkivallan kohteeksi (Markku Heiskanen & Elina Ruuskanen). Tulos on yhtäpitävä poliisitilastojen kanssa, joiden mukaan noin puolet törkeästä parisuhdeväkivallasta on naisten tekemää. Voidaan siis varsin luotettavasti todeta, että miehiin ja naisiin kohdistuva parisuhdeväkivalta on Suomessa yhtä yleistä.

 

Tämä tieto olisi tärkeää saada menemään perille sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehille sekä seuraavan hallituksen tasa-arvopoliittisen ohjelman laatijoille. Nykyisen hallituksen tasa-arvopoliittisessa ohjelmassa katsottiin aiheelliseksi torjua ainoastaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

 

Myös neuvolajärjestelmää on korjattava. Neuvoloissa kysytään järjestelmällisesti äideiltä, ovatko he joutuneet kokemaan parisuhdeväkivaltaa. Miehiltä ei kysytä mitään, vaikka olisi lasten edun kannalta tärkeää saada selville myös äidin väkivaltaisuus.

 

Poliisit soveltavat laajalti käytäntöä, jossa rajut perheriidat selvitetään viemällä putkaan automaattisesti mies. Riitakumppaneita ei edes puhalluteta sen selvittämiseksi, kumpi oli enemmän humalassa. Hätäkeskuksessa miestä on jopa pilkattu, kun hän on soittanut pyytääkseen apua väkivaltaista vaimoaan vastaan. Syynä voi olla uskomus, jonka mukaan miehet ovat vahvempia kuin naiset ja siksi uhreina olisivat lähes aina vain naiset.

 

Heiskasen ja Ruuskasen tutkimus osoittaa myös, että alle 20-vuotiaiden keskuudessa mieheen kohdistuva parisuhdeväkivalta on huomattavasti yleisempää kuin naiseen kohdistuva. Tulos on yhtäpitävä asevelvollisille pari vuotta sitten suunnatun kyselyn kanssa (Juuso Nieminen, Antero Heloma & Harri Pihlajamäki, 2008).

 

Nyt tarvittaisiin voimakasta tyttöihin ja nuoriin naisiin kohdistuvaa asennekasvatusta. Tulisi korostaa, että myös poikiin sattuu, jos heitä lyödään, ja että ”tosimiehen” ei tarvitse olla kivestä tehty.

 

Tämä saattaisi vähentää naisiinkin kohdistuvaa väkivaltaa. Yleisimpiä syitä miehen väkivallalle nuorehkoa naista kohtaan näyttäisi olevan se, että nainen aloitti väkivallan läimäyttämällä miestä (Follingstad, Wright & Sebastian 1991).

 

Myös pojille ja miehille tulee suunnata asennekasvatusta. Sen mukaan miehen rooliin ei kuulu väkivalta eikä myöskään itseensä kohdistuvan väkivallan sietäminen. Nollatoleranssi olisi kaikkien etu.

 

Tuoretta tutkimusta uutisoitaessa on korostettu, että naisilla on kaksi kertaa suurempi riski saada parisuhdeväkivallasta vammoja kuin miehillä. Miehet kuitenkin pelkäävät parisuhdeväkivaltaa lähes kaksi kertaa useammin kuin naiset (STM:n tasaarvobarometri). Stakesin hoitoilmoitusrekisterin mukaan sairaaloissa myös hoidetaan useammin parisuhdeväkivallan uhriksi joutuneiden miesten kuin naisten vammoja.

 

Vaikuttaa siis siltä, että naiset saavat miehiä useammin lieviä vammoja.

 

Miehet saavat naisia useammin vakavia, sairaalahoitoa vaativia vammoja. Tulos saattaa selittyä sillä, että miesten yleisin väkivallan muoto naisia kohtaan on kiinnipitäminen, josta naisille aiheutuu melko helposti mustelmia.

 

Jos taas tarkastellaan parisuhdeväkivaltaa, joka on naisille tyypillisempää kuin miehille, huomio kiinnittyy aseelliseen väkivaltaan sekä ”kovalla esineellä heittämiseen”. On selvää, että ne aiheuttavat pelon tunteita. Tämä selittäisi sen, miksi parisuhdeväkivallasta vammoja saaneista on 67 prosenttia naisia, mutta silti lähes kaksi kolmasosaa parisuhdeväkivaltaa vakavissaan pelkäävistä on miehiä.

 

Jotta parisuhdeväkivallan tieteellisessä tutkimuksessa ja tasa-arvopoliittisessa keskustelussa päästäisiin eteenpäin, parisuhdeväkivaltaa koskeva keskustelu tulisi laajentaa naistutkimuksen piirissä kehitetyn ”sukupuolittuneen väkivallan” teorian ulkopuolelle.

 

Juuso Erno

puheenjohtaja

Miesten tasa-arvo ry

 

Pasi Malmi

varapuheenjohtaja

Vihreä miesliike ry

 

Jarmo Lius

Miessakit ry:n valtuutettu

22 Comments

 1. Naisille ja tytöille voisi opettaa myös ettei ihan joka lyöntiä tai potkua kannata itkeä. Mikäli vammoja ei jää ei ole mitään syytä hakeutua lääkärin hoitoon tai ottaa yhteyttä poliisiin. Itse en ole koskaan lyönyt miespuolista henkilöä, mutta ymmärrän sen että naisen on hyväksyttävä tietty määrä fyysistä väkivaltaa parisuhteessa ellei kykene itse käyttäytymään miestä miellyttävällä tavalla.

 2. Miesten tasa-arvo ry:n yhtenä tavoitteena on tasapuolinen kohtelu parisuhdeväkivallan uhreille sukupuolesta riippumatta. Tähän liittyy keskeisesti miesuhrien aseman parempi tunnistaminen, sekä muutos yleisessä asenneilmapiirissä niin viranomaisten, päättäjien kuin palveluntuottajien taholta.

  Miesten tasa-arvo ry.tuomitsee kaikenlaisen parisuhdenväkivallan sekä kumppanin alistamisen väkivallan uhkaa käyttäen. Sen enempää naisen kuin miehen ei pidä alistua väkivallan uhriksi.

 3. Aboriginaali.

  Keskustelusta Naisrauhalaki.

  Ilta-Sanomat 16.5.2007. ”Tutkimusten mukaan lapsen kannalta on yhtä traumatisoivaa nähdä kun äitiä lyödään, kuin itse joutua lyönnin kohteeksi.
  Se vie perusturvan kokonaan oikeusministeri Tuija Brax (vihr) sanoo. Peruspalveluministeri Paula Risikon (kok) mukaan perhe ja parisuhdeväkivalta on suuri yhteiskunnallinen ongelma.

  Suomessa tapahtuu vuosittain 100.000 perheväkivaltatapausta, jotka koskettavat 90.000 perhettä. Näissä perheissä asuu 200.000 lasta. Kylmiin lukuihin sisältyy todella raskas viesti inhimillisten kärsimystan määrästä Risikko sanoo.
  -Risikon mukaan perheväkivallan seurauksena Suomessa kuolee noin 50 naista ja miestä, mikä on erittäin suuri määrä”.

  Huolestuttavaa mielestäni on että ”arvon naisministerit” käyttävät Minna Piispan kyselytutkimusta vuodelta 1997,jossa 4500 kyselytutkimukseen vastanneen mukaan saatiin tulokseksi tuo maaginen luku 90.000 naista joutuu vuosittain puolisonsa pahoinpitelemäksi. -Täysin hatusta vedetty luku, kuten myös Minna Piispan ”Tutkimus” ”joka vuosi Suomessa raiskatan 15.000 naista ja 46.000 naista joutyuu seksuaalisen häirinnän uhriksi”.

  Profenistien mukaan luku olikin jo 285.000

  Image leden 7/2007 mukaan luku olikin jo 600.000

  Todellista tietoa.

  Tilastokeskus. Perheväkivalta 1997-2005.
  ”Poliisin tietoon tuli vuonna 1997 yhteensä 1719 rikosilmoitusta parisuhdeväkivallasta, joissa uhreina oli 1556 naista ja 163 miestä. -Tilastossa on eritelty perhe- ja parisuhdeväkivalta, sekä miesuhrien ja naisuhrien määrä.

  http://tilastokeskus.fi/til/polrik/2005/polrik_2005_2006-04-04_tie_001.html

  Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ”Naiset perheväkivalta ja perhe-elämän rakennemuutos- Jukka Savolainen.
  -”Tutkimuksen kohteena oli ainoastaan fyysinen väkivalta, eikä esimerkiksi uhkailu, tai muu verbaalinen ahdistelu. Tutkimuksessa käytettiin näkyvän vamman esimerkiksi ruhjeen, mustelman tai naarmun aiheutumista fyysisen väkivallan kriteerinä, siksi että se tarjoaa varrattain yhteismitallisen määritelmän tälle hankalasti mitattavalle ilmiölle.
  Vuonna 1980 uhrien määrä oli n.28.000 ja vuonna 2003 n. 8000”.

  http://www.optula.om.fi/uploads/wl1wnefdh6u.pdf

  Väkivalta apua info.
  ”Täällä julkaisemme tiedotteemme kootusti, sekä annamme mm. linkkivinkkejä teksteihin, jotka käsittelevät ansiokkaasti väkivaltailmiön eri puolia”.

  http://www.vakivalta-apua.fi/arkisto.shtml

  Perheväkivalta Wikipedia.
  Erittäin laaja tilastoihin ja tutkimuksiin perustuva ”ei poliittinen” katselmus perheväkivaltaan, lasten kaltoinkohteluun, lasten pahoinpitelyyn, shaking baby ilmiöön, sekä fas (päihdevaurioisten)- lasten huolestuttavaan lisääntymiseen yhteiskunnassamme viime vuosina. Kuten myös huostaanotettujen ja pakkohuostaanotettujen, sekä abortoitujen lasten määrien lisääntymiseen.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Perhev%C3%A4kivalta

 4. Psykologi Hannele Törrönen Iltalehden blogissa.

  ”Miksi valtiovallan intressit keskittyvät jatkuvasti vain naisuhrien asemaan?”

  http://blogit.iltalehti.fi/hannele-torronen/2010/04/06/vain-naisetko-vakivallan-uhreja/

 5. Yle uutiset 11.1.2010.Törkeä perheväkivalta.

  Klikkaa grafiikkaa näet tilaston.
  Lisää aihhesta.
  Lue kommentit.

  http://yle.fi/uutiset/teksti/kotimaa/2010/01/torkea_perhevakivalta_kohdistuu_miehiin_naisia_useammin_1352897.html

 6. Päihdeongelmaisten naisten kuntoutuslaitos.

  Lue kommentteja.
  Psykiatri Martti Paloheimo.
  Lapsuuden haavat.
  Ihmisen suojelu.
  Isät.
  Äidit.

  Olli Piirtola Näkymättömät lapset.
  Rikostutkija Kari Tolvanen. Salailu pois lastensuojelusta.
  Lastensuojelusta tuli kasvubisnestä.

  http://tv1.yle.fi/juttuarkisto/dokumentit/tosi-tarina-tuhkimo

 7. Aboriginaali.

  Tutkimuksen mukaan naiset käyttävät väkivaltaa ja käyvät mieheen kiinni yleisimmin.

  Lapset väkivallan välineenä.
  Henkinen väkivalta.
  Manipulointi.
  Omistaminen.
  Vastuun väistäminen.
  Fyysinen väkivalta.
  Seksuaalinen väkivalta.
  Taloudellinen väkivalta.
  Lähteet:

  http://www.turvakoti.net/fi/tekijat/nainen+vakivallan+tekijana/naisen+vakivalta+nakyvaksi/

 8. Porilainen lehti.
  Väitöskirja. Pian valmistuvassa varatuomari Anja Hannuniemen väitöskirja nostaa esille eroperheitä sairastuttavan vieraannuttamisoireyhtymän..

  Suurimmassa osassa tapauksista vieraannuttajana on äiti, joka pyrkii sabotoimaan isän ulos lapsen elämästä.
  Usein vieraanuutaja sairastaa persoonallisuushäiriötä, mutta viranomaiset eivät osaa tunnistaa oireita.

  http://www.porinsanomat.fi/uutiset.php?id=997

 9. Henkilökohtainen kokemus. Vein raskaana olevan vaimoni synnytysosastolle. Ovi kyötiin kiini- tänne ei ole miehillä asiaa.
  Parin päivän kuluttua hain sairaalasta äidin ja lapsen.

  Kehitystä on tälläkin sektorilla tapahtumassa

  Kasvun kumppanit.
  Työkaluja isien kanssa työskenteleville neuvolassa, yhteisen kielen puhumiseen
  Vanhastaan on ajateltu, että miehet eivät juuurikaan osallistu perheen perustamiseen liittyvään keskusteluun.

  Myös isien synnytysmasennus on tunnistettu.

  http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/kuukauden_teema/isat/tyokaluja_neuvolaan

 10. Vesa jäi koti-isäksi, kun poika oli vielä vauva. Vaimo Minna opiskeli, kun lapsi oli parivuotias. Minna ilmoitti haluavansa avioeron.
  Hän haki apua turvakodista ja j syytti Vesaa väkivallasta ja insestistä.

  http://www.tulva.fi/index.php?k=15744

 11. City lehti 5/2008. Miksi insestisyytökset kolminkertaistuivat vuosikymmenessä. Mitenkä taataan lapsen, sekä etävanhemman etu?
  Artikkelin lisäksi n. 700 kommenttia.

  http://www.city.fi/artikkeli/Kunnes+toisin+todistetaan/2606/

 12. Vaikeissa avioerotilanteissa tehdyt rikosilmoitukset lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä osoittautuvat usein täysin perättömiksi.
  Joensuu
  Markku Liikamaa

  Syyttäjät ja poliisi ovat panneet merkille, että viime aikoina lisääntyneissä rikosilmoituksissa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on aika usein myös perättömiä ilmoituksia. Esimerkiksi vaikeissa arvioerotilanteissa jotkut saattavat tehtailla toisesta osapuolesta aina uusia ja uusia rikosilmoituksia, kun edelliset on poliisin esitutkinnassa ammuttu perättöminä alas.

  – Olen verrannut nykytilannetta historiasta tunnettuihin noitavainoihin. Niissäkinhän oli usein kyse siitä, että lasten tai kylänmuijien pahojen ja ymmärtämättömien puheiden perusteella poltettiin tuhansia syyttömiä ihmisiä roviolla. Näyttö näissä jutuissa kun on monta kertaa aivan samalla tasolla, arvostelee kihlakunnansyyttäjä Marja Vanamo Itä-Suomen syyttäjänviraston Joensuun toimistosta.

  Vanamo sanoo, että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttösyytös heitetään usein ilmaan vaikeissa avioerotilanteissa.

  – Olen pannut merkille, että sitä käytetään lyömäaseena toista osapuolta, yleensä isään, vastaan, hän sanoo.

  Rikosilmoitusten lisääntymisen taustalla on varmasti myös se, että ilmoitusherkkyys on kasvanut niin perheissä kuin viranomaistenkin keskuudessa.

  Mutta Vanamon mielestä syytökset ovat montaa kertaa varsin hataralla pohjalla.

  – En saata uskoa, että tilanne olisi yhteiskunnassa muuttunut sellaiseksi, että yhtäkkiä meillä olisi suuri joukko avioeroisiä, jotka käyttäisivät lastaan seksuaalisesti hyväksi, hän sanoo

 13. Vuoden 2011 alusta neljässä käräjäoikeudessa alkaa lapsiydtävällinen huoltoriitojen sovittelu.
  Tuomarin apuna on lapsipsykologi, tai kokenut sosiaalityöntekijä..

  http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/1290609601999

 14. Tämä pro gradu on poistettu julkisuudesta. Se kertoo ehkä miksi Suomessa alkoi insestijahti 70-luvulla, vaikka kusymyksessä alunperin oli pedofiileistä alkanut hysteria.

  Osalainaus.

  Pedofiilit nousivat melkein täydestä tuntemattomuudesta lööppien suosikkiaiheiksi 1990-luvulla. Lähes kaikki tiedotusvälineet raportoivat ahkerasti pedofiilien tekemisistä – ilmiöstä, jonka nimeäkään ei kymmenen vuotta aiemmin juuri tunnettu.

  Toimittaja Anna Jeanne Söderlund on tutkinut tiedotusvälineiden pedofiili-jahtia Helsingin yliopiston viestinnän laitokselle laatimassaan pro gradu työssään ”Pysäyttäkää pedofiilit – Kuinka hyvä vihollinen rakennetaan joukkotiedotuksessa”. Tutkimus ilmestyy tänä keväänä Sexpo-säätiön ja Lyhytterapiainstituutin julkaisussa.

  -Minua kiinnosti miksi asiasta yhtäkkiä pelästyttiin niin kovin. Ilmiöhän on ollut olemassa iät ja ajat. Siinä on jotain samaa kuin kesäisissä karhujutuissa: karhut ovat yhtäkkiä hirmuisen vaarallisia, vaikka tosiasiassa autot ovat paljon vaarallisempia, selittää Söderlund tutkimuskohteensa valintaa.

  Tutkimustaan varten Söderlund kävi läpi YLE:n lehtileikearkiston vuosilta 1987-97, samoin TV-arkiston. Alkupäässä aineistoa oli vähän, esimerkiksi vuonna 1988 ei YLE:n arkistoon ollut löytynyt yhtään pedofilia-leikettä. Vuonna 1993 aineisto alkoi nopeasti kasvaa ja huipussaan se oli 1996, jolloin leikearkistoon oli kertynyt 166 uutista ja artikkelia, ja TV- arkistossakin oli 66 merkintää ilmiön käsittelystä. Seuraavana vuonna aineisto alkoi harveta.

  -Vuonna 1996 oli Belgian pedofiliaskandaali kuumimmillaan ja samaan aikaan oli Tukholmassa ilmiötä käsittelevä laaja, kansainvälinen konferenssi – joka puolestaan sai Belgian tähden ylimääräistä julkisuutta. Samaan aikaan ilmestyi myös Observer- lehden artikkeli, jossa väitettiin suomalaisen internet-palvelimen välittävän pedofiilien aineistoa.

  Kaikki toistavat
  samoja väitteitä
  Mediahäly pedofilian ympärillä on sikälikin outoa, että lapsien seksuaalinen hyväksikäyttö on tosiasiassa aika harvinainen rikos. Vuonna 1996 tuomittiin alaikäisiin kohdistuvista siveellisyysrikoksista 59 henkilöä, heistä 22 ehdottomaan vankeustuomioon. Törkeiksi rikoksista luokiteltiin vain kaksi. On huomattava, että lukuihin sisältyvät myös nuoriin, 14-16 vuotiaisiin kohdistuneet rikokset, jotka eivät yleensä ole pedofiilien tekosia. Samana vuonna Suomessa tehtiin noin 150 henkirikosta, joista ehkä vain 2-3 herätti yhtä paljon huomiota kuin vähäpätöisinkin pedofiili.
  Maailman laajimmassa, Heikki Sariolan julkaisemassa 8500 kuusitoistavuotiaan nuoren haastattelututkimuksessa ilmeni, että jonkinlaista seksuaalista ahdistelua oli kokenut jossain elämän vaiheessa 7,4 prosenttia tytöistä ja 3,5 prosenttia pojista. Luvut voivat tuntua korkeilta, mutta huomattakoon ettei yksikään muistanut kokeneensa tällaista alle 5 vuotiaina, ja alle 10- vuotiaina oli tytöistä ahdisteltu 0,6 prosenttia, vakavia tapauksia oli 0,3 prosentilla – kolmella tuhannesta. Luvut nousevat selvästi haastateltujen täytettyä 14-vuotta, jolloin he eivät ole enää lapsia, vaikka juridisesti ovatkin. Luvuissa ovat sitäpaitsi mukana myös vähäiset teot, jotka menevät lähinnä murrosikäisten kiusoittelun tiliin.

  Journalistille Söderlundin tutkimus on masentavaa luettavaa. Se on kuin luettelo siitä kuinka toimittajien ei tulisi koskaan toimia, mutta he toimivat silti. Käy ilmi, että tiedotusvälineet paisuttelevat ilmiötä ja asiat muokataan sellaisiksi että ne täyttävät uutisen kriteerit. Tosiasioita käytetään valikoiden, vastoin ”virallista” totuutta olevista faktoista vaietaan.

  Media on epäitsenäinen, kaikki toistavat samoja väitteitä ja käyttävät samoja niin sanottuja asiantuntijoita, joiden väitteitä ei edes yritetä tarkistaa. Tiedotusvälineet seuraavat tarkkaan toistensa uutisia, mutta eivät tutki niiden todenperäisyyttä. Päinvastoin, valtavirrasta poikkeavaa kirjoittelua pidetään suorastaan epäammatillisena. Sopuli-ilmiö rehottaa rujoimmillaan

 15. Yle Oulu 14.9.2010.
  Käräjäoikeuteen etenevien riitatapausten sovitteluun saattaa jatkossa osallistua lapsen oikeuksia valvova psykiatri.

  http://yle.fi/alueet/oulu/2010/09/oikeus_haluaa_lapsen_aanen_kuuluviin_1980114.html

 16. Vuoden 2000 MOT ohjelmassa oli aiheena naisiin kohdistuva väkivalta
  .
  Tämä ohjelma paljastaa, minkälaisia käsityksiä ja uskomuksia joillakin tahoilla oli naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen määrästä

  Miesten tasa-arvoa ovat horjuttaneet eniten erilaiset järjestöt, joita perustettiin ”uskomuksien, sekä tutkimuksien ja tilastojen” pohjalta, joita tehtailtiin useilla eri tahoilla.

  Käsityksien pohjalta perustettiin:
  Raiskauskriisikeskus Tukinainen.
  Mobile kriisikeskus.
  Ensi ja turvakotien liitto, sekä muita järjestöjä.

  Linkki on MOT sivulle, jossa otsakkeet:
  Käsikirjoitus.
  Haastatellut.
  Lisätietoa.
  Kirjallisuutta.
  Aiheeseen liittyviä linkkejä.

  Käsikirjoitus.
  Näyttelijä lukee käsikirjoituksen.
  Kysymyksessä oli lmeisesti näytelmä, eikä todellisuus.

  http://yle.fi/mot/270300/270300.htm

 17. Muutamia kommentteja on poistettu, koska ne eivät liity millään tavalla tämän blogikirjoituksen aiheeseen. Linkit muihin tasa-arvouutisiin tai muille kuin suoranaisesti aiheeseen tai Miesten tasa-arvo ry:een liittyviin sivustoihin eivät kuulu blogitekstin kommentteihin.

  Muutama sääntö kommentoimiseen:

  1) Kommentti ei saa olla hyvän tavan tai Suomen lain vastainen.

  2) Kommenteissa ei esittää henkillöön kohdistuvia loukkauksia.

  3) Pysy aiheessa. Jos blogitekstin aiheena on vaikkapa Miesten tasa-arvo ry:n lausunto halllituksen tasa-arvo-ohjelmasta, niin kommenttien tulisi koskea joko lausuntoa tai tasa-arvo ohjelmaa yleisesti.

  Poistetuissa kommenteissa on varmasti ollut muuten mielenkiintoista asiaa tasa-arvosta, mutta tämän blogitekstin kommenttiosasto ei ole paras paikka niiden esittämiseen.

 18. Helsingin Sanomat 27.1.2011.
  Kolme miesjärjestöä yhdisti voimansa keskusliitoksi. Tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

  Liittoon kuuluvat varsinaisina jäseninä:
  Miessakit.
  Vihreä miesliike.
  Miesten tasa-arvo.

  Professori Rimpelä ottaa kantaa Verkkoleden sivustoilla.
  Lasten huostaanotoista tulosa megaluokan bisnes. Kansainväiliset yhtiöt ovat löytämässä Suomesta uuden kultakaivoksen, lastenkodit.

  Jokainen pohtikoot mielessään, onko lastensuojelusta tullut bisnes ja totutuvatko kasten ja nuorten oikeudet turvalliseen lapsuuteen. kasvuun ja kehitykseen.

  http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2216173/lasten-huostaanotoista-tulossa-megaluokan-bisnes

 19. Dialogi lehti 6/2005. Sukupuolten sota. Teemana naisten nurjat puolet.

  Käsittelemme lehdessä arkaa aihetta naisten väkivaltaisuus.
  Aihe on niin arka, että kun Ensi-ja turvakotien liitto viritteli puolitoista vuotta sitten selvitystä asiasta, monet naisjärjestöt halusivat evätä siltä EAY:n tuen.

  Selaa ja valitse vasemmassa laidassa olevasta palkista kiinnostava aihe.
  Pääkirjoitus Riitta Viialainen. Ei ole ihme, jos miesaktivismi nostaa päätään.

  http://dialogi.stakes.fi/NR/rdonlyres/83F3592F-2650-4F54-9D37-2C2B8159C2D1/0/dialogi20056.pdfhttp://dialogi.stakes.fi/NR/rdonlyres/83F3592F-2650-4F54-9D37-2C2B8159C2D1/0/dialogi20056.pdf

 20. Aboriginaali.

  Muutoksen aika.

  Awen Oy on aloittanut vuonna 2008 koulutuksen, joka on kohdistettu, sosiaalityöntekijolle, asianajajille, lastensuojelun työntekijöille, terveydenhuollolle, paykiatreille, viranomaisille, tuomareille.

  Koulutuksen tavoitteena on saada kohderyhät tunnistamaan ja tiedostamaa ongelmat uudella tavalla.

  Koulutus on aloitettu vuonna 2008. Tietoa aikeisemmista koulutuksista saa ottamalla yhteyttä Awen Oy:hyn.

  Luennot vuosilta 2011-2012, sekä niiden sisältö, luennoitsijatiedot, kohderyhmät, sekä luentojen aiheet löytyvät klikkaamalla luennon aihetta.

  http://www.awen.fi/luennot.html

Comments are closed