Hallituksen esitys Miesten tasa-arvo ry:n Miespoliittiseksi ohjelmaksi

 •   
 •   
 •   

Miesten tasa-arvo ry:n hallituksen esitys yhdistyksen Miespoliittiseksi ohjelmaksi julkaistiin 27.1.2011.

 

Edellisellä viikolla yhdistyksen edustaja antoi asiantuntijalausunnon Eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan vieraana Hallituksen tasa-arvopoliittisesta selonteosta. Lausunnon sisältö perustui Miespoliittiseen ohjelmaan.

2 Comments

 1. Pingback: VAALIKONE: miesten tasa-arvo « Simpanssifilosofiaa

 2. Leino Kimmo

  Suomen ”Tasa-Arvo” ja ”Yhdenvertaisuuslaki” ovat sitten kumma juttu : paperilla kaikki näyttää ainakin suuremmilta osin hyvältä, mutta kun ”oikeuslaitos” ryhtyy hommiin ”lainlaatijoineen” on tulos; kuin panssarivaunulla ajettu !

  Tuulesta eivät ole temmatuja perustelut edellämainituille kommenteille !

  Edes Suomen Eduskunta enemmistöllä ei voi mitään ”telaketjufeministien” etenemiselle ”lainsäädäntöä” laadittaessa ! Tässä tapahtumaketju, joka puistatuttaa vieläkin : 2002 poistettin isyyslaista ”eräissä” tapauksissa ”tarpeeton” aviomiesten haasteoikeus aviolapsiin nähden lainsäädännöllä, vaikka samat lainlaatijat aikaisemmin olivat allekirjoittaneet kansainvälisen sopimuksen Kaikkinaisen Naisen Syrjinnän Poistamisesta; joka Suomeen ratifioidussa versioissa kuitenkin koskee myös miehiä ( siis teoriassa: Suomen ”oikeuslaitoksessa” siihen ei mies saa vedota, tästä on läiskäisty allekirjoittaneelle jopa maksuja ). Kun ongelma havaittin 2004 – 2005 siirtyi OM Koskinen hiljaa sivuun estäen näin presidentin- ja ministerinvastuuasian käsittelemisen julkisesti ennen presidentinvaaleja ! Todisteena tuosta episodista on Eduksunnan Oikeusasiamiehen päätös 876/2/05, ettei poliisilla ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinavstuuasiassa ! Ja feminismi Suomessa on niin suuressa ” herrojen” suojeluksessa, että tuo päätös annettiin ”laillisuutta” valvovalta ”toimistolta” ulos vasta 20.12. 2007 ! Eli siis ”oikeusasiamiehentoimisto” antoi ”maan tavan” mukaisesti ”vaalirauhan” ”eräälle” preidenttiehdokkalle; joka vähät valittää miesten ihmisoikeuksista ! Todistuskin tuolle edellämainitulle toiminnalle saatiin 2008, kun presidentti ja oikeusministeri yhdessä veivät asetuksella 84/2009 HAASTEOIKEUDEN ”perhepoliittisissa” asioissa ”Yhdenvertaisuuslain” nojalla ( oliko kosta vai mikä ) Karmeinta asiassa on, että EU:lta saatujen nootien takia EDUSKUNTA ENEMMISTÖLLÄ 2008 sääti KAIKENKATTAVAN Yhdenvertaisuuslain; josta siis miehiä eniten auttava osio ”perhepolitiikka” vedettiin TAKAUTUVASTI pois, edes haaste ja rikosilmoitus perhepoliittisesta lainsäädänöllisestä syrjinnästä ei edennyt ei EIT;ssä eikä Suomen ”oikeuslaitoksessa” lainsäädännön muutoksista huolimatta; tai juuri siksi ?

  Suomessa siis ”tasa-arvon” mallimaassa ihminen; joka pyrkii YK:n huippuvirkaan ”tasa-arvon” kilvellä ratsastaen voi viedä kokonaisen kansaryhmän ihmisoikeudet, jotka Eduskunta enemmistöllä on sille vihdoin ja viimein on taistelun jälkeen antanut myös ”perhepoliittisissa” asioissa !

  Edellämainittu tarina on tosi, ja Suomen ”oikeuslaitoksen” mukaan sen voi ”lasten” ihmisoikeuksia vaarantamatta julkistaa 2066 ! Johon asti on tarkoitus MIESTEN ihmisoikeudet pitää poljettuina ? 2060-luvulla lienee Eduksunnan Oikeusasiamiehentoimistokin antaneen julkisuuteen lopulta taustat Eoa päätöksen 876/2/05 presidentin- ja ministerinavstuuasialle ! 8.9. 2005 tekemäni rikosilmoitus ja 9.12. 2005 tekemäni syyteilmoitus Valtakunnasyyttäjänvirastoon kai pysyvät ”kellumassa” 2060 – luvulle asti, jotta asia silloin saadaan päätökseen ?

  Edellämainittua taustaa vasten en yhtään ihmettele Petri Honkasesta tehtyä rikosilmoitusta vihapuheista ! Koska koko Euroopasta ei löydy Braxin junaileman Kansainvälisen Rikostuomioistuimen ”organisaatiomuutoksen” jälkeen toimivaltaista tahoa käsittelemään Suomen osalta Lainsäädännöllistä Lapsiin ja Miehiin kohdistettua syrjintää ikävä kyllä joudun tulemaan Petrin kanssa samaan johtopäätökseen … laillisin keinoin eteneminen on estetty Suomessa ? Miesten ihmisoikeuksien puolustaminen on kriminalisoitu Suomessa … tässä ote Asianajoliitton kuuluvan asianajan käräjäoikeuteen toimittamasta vastineesta/haasteesta : koska Kimmo Leino on valittanut Maistraatin päätöksestä Eduskunan Oikeusasiamiehelle, ja asia siksi on mutkistunut tulee hänen maksaa vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Nimeomaan Eduskunnan Oikeusasiamies totesi hankikirjoittajan ja lastenvalvojan toimineen Suomen Lain vastaisesti ja siksi kippasi asian käräjäoikeuteen !

  Suomessa siis jo asianajajat näytetään kouletettavan siten, että he luontaisetsi suojelevat virkarikollisia virkamiehiä ja vähät välittävät ”tasa-arvolaeista” ! Jopa EIT:n suomalaisjaos tuli lopputulemaan, että asia pitää haudata ja tuhota kaikki asiakirjat päällikkötuomarille läheteystä jääviystutkintapyynnöstä huolimatta !

  Vein asian ns. loppuun asti, koska sen kautta olisi saatu todellinen kuva suomen miesten ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta sekä saatu aikaiseksi sellainen keskustelu, joka olisi tuonut esille todelliset lainsäädännön ongelmakohdat miesten näennäisen ”tasa-arvon” puuteissa !

  Viimekädessä siis jopa Eduskunnan yli käveltiin, jotta asia pysyisi salassa ja poissa tahraamasta ”ihmisoikeuksien” mallimaan kilpeä ?

  Nyttemin EIT ”organisaatiota” on Kansainvälisen Rikostuomioistuimen tavoin muutettu; eivätkä Liisa Mariaporin tapauksen kaltaiset voitot enää taida olla Suomen kansalaisille mahdollisia edes ”ihmisoikeustuomioistuimessa” ?

  Edellämainituin omakohtaisiin kokemuksiin ja jo julkaistuihin julkisiin tietoihin perustuen hallituksen ehdotus on 100 % oikein ja paikallaan, mutta joudumme odottamaan taas uutta eduksuntaa ja presidenttiä, jotta sitä todenteolla päästään viemään eteenpäin koska ”perhepoliittisten” syrjintäasioiden käsittely on ”lainsäädännöllä” keskeytetty ? ( asetus 84/2009) … EI SIIS HAASTEOIKEUTTA !

Comments are closed