Miesten tasa-arvo ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisestä     Miesten tasa-arvo ry:n mielestä nykyinen tasa-arvolaki on etenkin miesasianäkökulmasta arvioituna pahasti vanhentunut ja sukupuolten välistä epätasa-arvoa vahvistava ja ylläpitävä rakenne. Niinpä lain modernisointiin tulisi ryhtyä mitä pikimmin, kiinnittäen aivan erityistä huomiota siihen, että tasa-arvolainsäädäntö turvaisi…

Lue lisää