Kaksi tiedotetta – kaksi tasa-arvopoliittista linjaa

  •   
  •   
  •   

Tasa-arvoasioista vastaava sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi perjantaina 1.6.2012 kaksi tasa-arvoasioita
koskevaa tiedotetta.

 

Yksi tiedote kertoi, että miesnäkökulma tasa-arvoon olisi vahvistunut viimeisen kymmenen vuoden
aikana kaikissa Pohjoismaissa ja että Norjan johdolla miesnäkökulma olisi ollut hyvin esillä myös tasa-
arvopolitiikkaa koskevassa pohjoismaisessa yhteistyössä. Tiedotteen mukaan tasa-arvoministeri Paavo
Arhinmäki aikoo perustaa ensi syksynä työryhmän selvittämään miesten tasa-arvo-ongelmia Suomessa.

 

Koska suomalaiset miesasiajärjestöt, Miesten tasa-arvo ry ja Miesjärjestöjen keskusliitto ry mukaan
luettuina, ovat jo pitkään vaatineet miesten tasa-arvo-ongelmia kartoittavan työryhmän perustamista,
on tasa-arvoministeri Arhinmäen päätöstä tervehdittävä ilolla. Tämä tapaus osoittaa konkreettisesti, että
miesaktivistien kova työ on alkanut tuottaa tulosta.

 

On kuitenkin ikävää, että toisesta STM:n julkistamasta tiedotteesta ei parhaalla tahdollakaan löydä
miesnäkökulmaa. Tämän toisen tiedotteen mukaan STM on teettänyt kyselyn, jolla on selvitetty alueellisia
eroja lähisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille tarjolla olevissa palveluissa. Lähisuhdeväkivallan miesuhrit
on siis STM:n teettämässä kyselyssä sivuutettu tyystin, vaikka tutkimukset ovat osoittaneet, että miehet
kärsivät lähisuhdeväkivallasta siinä missä naisetkin.

 

Mikä esti STM:ää teettämästä kyselyä, jossa olisi selvitetty alueellista palvelutarjontaa kaikkien
lähisuhdeväkivallan uhrien osalta, näiden sukupuolesta riippumatta? Eikö se olisi ollut tasa-arvoista,
kohtuullista ja oikeudenmukaista? Jos miesnäkökulma jää vain juhlapuheiden ja kansainvälisten kokousten
lisämausteeksi eikä sitä huomioida vakavissaan käytännössä harjoitettavassa tasa-arvopolitiikassa, ei
jatkossakaan ole luvassa korjausta poikien ja miesten kasvavaan pahoinvointiin ja syrjäytymiseen.

 

Ministeri Arhinmäen asettaman työryhmän pitäisi ensi töikseen vaatia sosiaali- ja terveysministeriötä
valtavirtaistamaan miesnäkökulma osaksi käytännössä harjoitettavaa tasa-arvopolitiikkaa.

 

 

One Comment

  1. Kannattaa myös tutustua tähän STM:n tiedotteeseen: http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1822470.

    Kuinka tässä on huomioitu miesnäkökulma? Ovatko sukupuolisilmälasit olleet käytössä, kun tätä toimintaohjelmaa on laadittu?

    STM mielellään esittää tukevansa ns. sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista, mutta kuten nämä kaksi konkreettista esimerkkiä hyvin selvästi osoittavat, tekojen tasolla, edes silloin kun miesnäkökulman huomioimisen pitäisi olla itsestään selvää, mitään ei tapahdu. Sama vanha meno vain jatkuu vuodesta toiseen.

Comments are closed