Miestutkimukseen on panostettava

Miesten tasa-arvo ry on jo vuosien ajan esittänyt, että miesten asemasta ja tasa-arvo-ongelmista tarvittaisiin kipeästi lisää tieteellistä tutkimustietoa. Tämä on erittäin tärkeää, sillä tasa-arvopoliittisen päätöksenteon täytyy perustua tutkituille tosiasioille, eikä ideologisille uskomuksille. Miehiä koskevan tutkimustiedon rajallisuus heijastuu negatiivisella tavalla tasa-arvopolitiikan linjauksiin ja tasa-arvokeskustelun painotuksiin.   Tästä johtuen Miesten tasa-arvo ry…

Lue lisää