UN Womenin rahoittaminen ei edistä tasa-arvoa

 •   
 •   
 •   

Kehitysyhteistyöministeri Heidi Hautala on luvannut kaksinkertaistaa Suomen tuen YK:n UN Women – organisaatiolle.

 

UN Women, kuten nimestäkin voi jo päätellä, on vain ja ainoastaan naisasiajärjestö. Se ei ole mikään tasa-arvojärjestö. Poikien ja miesten huono-osaisuudesta tai miesten tasa-arvo-ongelmista UN Women ei ole lainkaan kiinnostunut.

 

Tasa-arvolaki velvoittaa suomalaiset viranomaiset kaikessa toiminnassaan edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja toimiaan aktiivisesti tasa-arvon toteutumisen tiellä olevien esteiden purkamiseksi. Tämän soisi näkyvän myös ulkopolitiikassa, sillä UN Women on este sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen tiellä. Sen täysin yksipuolinen toiminta ei ole edistänyt miesten oikeuksia. Niinpä miesten globaalit tasa-arvo-ongelmat vain pahenevat vuosi vuodelta.

 

Miesten tasa-arvo ry katsoo, että Suomi voi tukea UN Womenia vain sillä edellytyksellä, että tukirahoilla UN Womenista muovataan YK:lle uusi tasa-arvojärjestö, joka tasapuolisesti ja aidosti puolustaa myös miesten oikeuksia.

2 Comments

 1. Tavallinen Teekkari

  UN Women toiminta on mitä suurimmassa määrin tasa-arvotyötä, sillä globaalisti katsottuna suurin ja räikein osa sukupuolten välisestä epätasa-arvosta koskettaa edelleen naisia. Tasa-arvo työssä lähdetään usein kaikkein suurimmista tasa-arvo ongelmista, ja nämä koskettavat juuri naisia globaalisti katsottuna. Tässä seikkoja, joiden muuttamiseksi UN Women tekee työtä: joka päivä noin 39 000 tyttöä naitetaan alaikäisenä, vuodessa 140 miljoonaa. Nämä ovat arvioita, sillä tarkaa tietoa ei tietenkään löydy. Lapsiavioliitot koskettavat tosiaan poikiakin, tapa on kuitenkin houomattavasti harvinaisempi. Lapsiavioliitto on vapauden riisto: tytöillä ei usein ole sen jälkeen mahdollisuutta päättää omasta kehostaan ja elämästään tai osallistua koulutukseen. Suomalaisten lasten kohdalla määrittelisimme sen muitta mutkitta törkeäksi seksuaaliseksi väkivallaksi ja orjuudeksi. Yleisin kuolinsyy 15-19 vuotiailla tytöillä ”kehittyvissä maissa” on synnytys. Kun lapsiavioliittojen solmimista ei enää sallita (mm tasa-arvotyön ansiosta) niin väistämättä myös naittamisuhan alla elävät pojatkin hyötyvät tästä.

  Väkivalta on pitkälti sukupuolittunutta väkivaltaa. Hälyttävää on että Tyynenmeren ja Aasian alueella joka neljäs mies kertoo tehneensä raiskauksen, ja puolet harjoittavansa perheväkivaltaa. Nuoriin kohdistuneiden joukkoraiskausten raportoitiin lisääntyneen myös Ruotsissa. Koskemattomuus ja oikeus omaan kehoon on edelleen huonosti toteutuva oikeus etenkin naisten kohdalla. Usein tyttöjen koulunkäynti katkeaa siihen, että koulumatka tai koulu ei ole turvallinen seksuaalisen hyväksikäytön takia.

  ”Miesten globaalit tasa-arvo-ongelmat pahenevat vuosi vuodelta”. Mikäli tämä pitää paikkansa (kaipaan lähdettä ja perusteluja) niin tasa-arvotyö naisten oikeuskien puolesta on kaikken kuulemieni raporttien mukaan yleensä parantanut koko yhteisön elintasoa. Suomellakin menee aika hyvin, vaikka ja juuri siksi että ihmiset ovat aika tasa-arvoisia. En usko että miesten elämänlaatua parantaa vaimonhakkaaminen, raiskaaminen tai se että heidän äitinsä ei voi elättää heitä, muttei voi hillitä lapsikatraan kasvuakaan? Tasa-arvoa, edes miesten, se ei ole.

  Suomessa on hyvin relevanttia huomata, että moenssa asiassa miehiä ja naisia ei kohdella samoin. On siis tasa-arvo ongelmia, joissa välistä toinen on paremmassa asemassa kuin toinen, siksi Suomessa miesten tasa-arvosta on syytä puhua. Kansainvälisesti tarkasteltuna on kuitenkin naurettavaa väittää, että sukupuolten väliset epätasa-arvo ongelmat olisivat missään mielessä yhtä suuret miehillä ja naisilla. Suurin osa maailmasta on viellä hyvin patriarkaalinen.

  Kannatan itsekin miesten oikeuksia, ja siksi mielestäni on surullista että Miesten tasa-arvo ry ei tunnu keskittyvän todelliseen tasa-arvon saavuttamiseen, vaan luulee että kyseessä on joku sulle-mulle -peli. Tässä miestenoikeusasioita, jotka mielestäni ovat suomessa huonosti: poikien tulee saada yhtälailla vapaasti kokea olevansa hyväksyttyjä tunteellisina, kun tällä hetkellä heille opetetaan jo pienenä esim. että ”mies ei itke”. Asevelvollisuuden tulisi koskettaa molempia sukupuolia ellei sitä poisteta. Miesten mahdollisuuksia jäädä hoitamaan lapsia isyyslomalle ja kotihoidon tuelle on lisättävä.

 2. Tasa-arvo-ongelmat globaalisti eivät ole vain naisten ongelmia, vaikka meille on vuosikaudet niin haluttu uskotella mm. juuri UN Womenin toimesta ja vaikka tiedotusvälineiden välittämien tietojen perusteella niin saattaisi kuvitella.

  Esimerkiksi käsitys siitä, että seksuaalinen väkivalta maailman konfliktialueilla olisi vain, tai edes ensisijaisesti, naisten ongelma on osoittautunut myytiksi. Silti UN Women ja valtamedia eivät suostu tunnustamaan tosiasioita.

  http://www.theguardian.com/society/2011/jul/17/the-rape-of-men

  http://www.irinnews.org/report/93960/health-rape-as-a-weapon-of-war-against-men

  YK tarvitsee, ja ansaitsee, tasa-arvojärjestön, joka pyrkii edistämään miesten ja naisten oikeuksia rinta rinnan, aina kulloisetkin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Esimerkiksi jossain Afganistanissa on tasa-arvon toteuttamiseksi tarpeen epäilemättä painottaa tyttöjen koulutusta, mutta Suomessa koulutuksellisesta epätasa-arvosta kärsivät pojat, joten tällä prioriteettijärjestyksen on oltava toinen.

Comments are closed