Tasa-arvoa väkivaltatutkimukseen

Miesten tasa-arvo ry vaatii monipuolisempia ja sukupuolineutraaleja väkivaltatutkimuksia. Räikeän yksipuoliset väkivaltatutkimukset on lopetettava, sillä ne antavat harhaanjohtavan kuvan todellisuudesta ja johtavat helposti epätasa-arvoisemman politiikan harjoittamiseen.   Euroopan perusoikeusviraston tuoreessa väkivaltatutkimuksessa¹ selvitettiin vain naisten väkivaltakokemuksia. Miesten väkivaltakokemuksia ei selvitetty, mikä on vakava takaisku tasa-arvon edistämiselle ja yhteisen tasa-arvopolitiikan rakentamiselle.   Erityisen…

Lue lisää