Tasa-arvon tulevaisuutta tekemässä?

 •   
 •   
 •   

 

 

Tasa-arvoasioista vastaava sosiaali- ja terveysministeriö (STM) järjestää 4.2.2015 Helsingissä seminaarin, jonka aiheena on tasa-arvopolitiikan tulevaisuus. ”Tasa-arvon tulevaisuutta tehdään nyt” – seminaari osoittaa ikävällä tavalla sen, mikä on pielessä nykyisessä tasa-arvopolitiikassa. Seminaari on esiintyjälistaltaan ja aihealueiltaan yksipuolinen ja ideologisesti vahvasti latautunut. Seminaarissa ei ole mukana ensimmäistäkään esiintyjää, joka toisi keskusteluun mukaan miesnäkökulmaa, saati että keskittyisi miehiä koskeviin teemoihin.

 

Seminaarin pääesiintyjistä yksi on Euroopan Unionin komission tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikasta vastaava johtaja, Salla Saastamoinen. Hänen esiintymiseensä ei voi suuria odotuksia kohdistaa, sillä EU:n ”tasa-arvopolitiikka” on pitkälti naisasian ajamista, joka koostuu mm. naiskiintiövaatimuksista, vain naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamisesta ja suunnitelmista rajoittaa sananvapautta ja mielipiteenvapautta kieltämällä antifeminististen mielipiteiden esittäminen. Onko EU:lla, tai sen nk. tasa-arvoelimillä, mitään tarjottavaa sukupuolisyrjinnästä kärsiville ja tasa-arvo-ongelmien kanssa kamppaileville miehille ja pojille?

 

Toinen pääesiintyjä on ruotsalaisen Feministisk Initiativ- puolueen puheenjohtaja Gudrun Schyman, joka on veronkierron lisäksi tullut tunnetuksi mm. miesverovaatimuksistaan. Schymanin ja hänen puolueensa, joka haluaa lisätä entisestään miehiin kohdistuvaa sukupuolisyrjintää lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa, maailmankatsomusta voi pitää miesvihamielisenä, seksistisenä ja sukupuolten välisen tasa-arvon vastaisena. Tällaistako arvomaailmaa tasa-arvoasioista vastaava STM haluaa verovaroillamme edistää ja tukea? Onko suomalaisen ministeriön tehtävänä tukea ulkomaalaista, poliittista ja miesvastaista ääriliikettä?

 

Seminaarin ohjelmassa on varattu aikaa keskustelulle, ja joku saattaa päästä esittämään kriittisemmän kysymyksen tai kommentin. Tämä periaatteellinen mahdollisuus ei tee seminaarista tasapuolista, sillä keskustelulle varattu aika jää tämän tyyppisissä tilaisuuksissa yleensä hyvin rajalliseksi. Seminaaria ei siis parhaalla tahdollakaan voi väittää moniääniseksi. Valtiofeminististä konsensusta oikeasti kritisoivat äänet on suljettu sen ulkopuolelle, ja näkemyksensä saavat virallisesti esiin vain samanmieliset aatetoverit. Tällä toimintatavalla ei edistetä avointa, kriittistä keskustelua, vaan estetään monia ihmisiä, etenkin miehiä, tuomasta esille omia mielipiteitään ja haastamasta tasa-arvokeskustelua hallitsevia myyttejä ja tabuja. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on mahdollista vain, jos kaikenlaisia näkemyksiä asiasta kuunnellaan ja kunnioitetaan. Samalla on väistämättä myös luovuttava yhden ideologian hegemoniasta tasa-arvopolitiikassa ja –keskustelussa.

 

Viime vuosina maailmalla, ja myös Suomessa, on vahvistunut aktiivinen isä- ja miesasialiike. Miesten oikeudet, isien asema ja poikien ja miesten kohtaamat tasa-arvo-ongelmat ovat tämän liikkeen myötä nousseet viimein tasa-arvokeskustelussa esille. Nyt STM:n organisoimassa seminaarissa miesnäkökulma ja historiallinen murros tasa-arvokeskustelussa on sivuutettu. Sen sijaan, että seminaarissa pyrittäisiin tarkastelemaan tasa-arvon tulevaisuutta molempien sukupuolten kannalta, eli ns. sukupuolisilmälaseja käyttäen, on seminaarin sisältö ja esiintyjät valittu vain naisasiaa ajatellen. Tasa-arvoseminaarin sijasta verovaroillamme on saatu aikaan naisasiaseminaari. Juuri tällaisessa tulevaisuus-seminaarissa olisi tarjoutunut erinomainen tilaisuus korostaa sitä, että tasa-arvo koskee myös miehiä, ja ottaa miehet mukaan yhteiseen, kaikkien etua palvelevaan tasa-arvon edistämistyöhön. Sukupuolittunut tasa-arvotyö ei ole myöskään lastensuojelullisesti järkevää.

 

STM:n ei pitäisi olla vain naisasian ajaja, vaan sen pitäisi pyrkiä edistämään molempien sukupuolten oikeuksia ja tasa-arvoa tasapainoisesti. Seminaarin järjestelyt osoittavat, että STM ei kohtele isä- tai miesjärjestöjä tasapuolisesti. On tullut aika katkaista napanuora naisasialiikkeen ja tasa-arvoviranomaisten väliltä, ja vaatia viranomaisilta tasapuolista kohtelua isä- ja miesasialiikkeelle. Tasa-arvon täytyy toteutua niin rahoituksessa, edustuksessa viranomaiselimissä kuin yhteistyöhankkeissakin.

 

 

2 Comments

 1. ”julkisen vallan käyttäjinä viranomaisen – yksittäisen viraston ja virkamiehen – vastuulla on toimia puolueettomasti, riippumattomasti ja tasapuolisesti.”

  Olisi mahtavaa, jos STM:n toiminnasta joku – mielellään asiantuntija – laatisi virallisen valituksen, jossa kyseenalaistettaisiin toiminnan puoluettomuus ja tasapuolisuus. Vielä mahtavampaa olisi, jos saisivat varoituksen. Jos eivät saisi, kuten varmaan kävisi, päätöksestä voisi kuitenkin meuhkata ja nostaa epäreilu tilanne suuremman joukon tietoisuuteen. Sillä onhan se epätasa-arvoista ja orwellimäistä tuo toiminta. Suomessa kun joutu tasa-arvoa ajaessaan taistelemaan virallisia tasa-arvoelimiä ja verovaroilla eläviä seksistejä vastaan. Ei se voi olla oikein.

 2. Erittäin ajankohtaista ja hyvin argumentoitua tekstiä. Käsittämätöntä, että Suomessa 2015-luvulla tasa-arvon tutkimus on käytänössä pelkästään vain naistutkimusta. Esität erittäin hyvin perusteltuja kysymyksiä; oletko kuitenkaan tehnyt vastausten saamiseen eteen muuta kuin jättänyt nämä kirjoituksesi tänne? Miesnäkökulmaa olisi tärkeä saada tasa-arvoa koskevissa aiheissa varsinkin näin vaalien alla enemmän mukaan yleiseen keskusteluun.

  Jätän tänne vielä kaksinaismoralismin kukkasen, josta aihetta seuranneet saattavatkin jo olla perillä:

  Tasa-arvo yksikön 18 työntekijästä 17 on naisia. Tilanteen korjaamiseksi tasa-arvoyksikössä ei tarvita kiintiöitä tai muitakaan toimia, mutta pörssiyhtiöihin kylläkin, vaikka naisten määrä suomalaisissa pörssiyrityksissä on EU:n huipputasoa eli sitä kautta myös maailman huipputasoa luonnollisesti. Suomi on yksi maailman parhaista maista naisasioissa, mutta silti tuntuu, että mikään ei riitä ja koko ajan vaaditaan vain lisää. Kauan tämän annetaan jatkua ennen kuin mukaan saadaan edes yksi miesnäkökulma tasa-arvo keskusteluun?

  http://yle.fi/uutiset/valtiollinen_periaatepaatos_naiskiintio_kymmeniin_porssiyhtioihin__eparealistinen_tavoite_sanoo_keskuskauppakamari/7816716

  http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1423546483058.html?nomobile=2

Comments are closed