Sukupuolisyrjintää Helsingin kaupungin rekrytoinneissa?

  •   
  •   
  •   

 

 

 Iltalehden uutisten (IL 18.5.) [1] mukaan Helsingin uimastadionilla ryhmä murrosikäisiä poikia koki häiritseväksi sen, että miesten suihkutiloja siivoamassa oli heidän käyntinsä aikana nuori nainen. Pojat olivat kieltäytyneet riisuutumasta itseään ja peseytymästä naissiivoojan edessä. Jutussa haastatellun Helsingin liikuntaviraston ja uimastadionin liikuntamestarin Sari Tammisen mukaan uimastadionille on palkattu vain naisia siivoojiksi, sillä Tammisen mielestä naissiivoojat voivat siivota sekä naisten, että miesten suihku- ja pukeutumistiloja, mutta miessiivoojat eivät. Liikuntapaikkamestari Tammisen mukaan siivoajien palkkaamisessa on vallalla sama käytäntö kaikissa Suomen uimahalleissa.

 

Liikuntapaikkamestari Sari Tamminen on varmasti oikeassa siinä, että miessiivoojan ilmaantumisesta naisten pukeutumis- ja suihkutiloja siivoamaan nousisi meteli. Se ei kuitenkaan ole mikään peruste kohdella mies- ja naisasiakkaita eri tavoin. Kaikille asiakkaille, heidän sukupuolestaan riippumatta, on taattava yhtä lailla yksityisyytensä suoja. Vielä vähemmän perustelu oikeuttaa sukupuolisyrjinnän harjoittamisen siivoajien rekrytoinnissa. Tasa-arvolaki kieltää sukupuolisyrjinnän työhönotossa,[2] joten Helsingin kaupungin liikuntavirasto ei voi päättää palkkaavansa vain naisia uimastadionin siivoojiksi.

 

Miesten tasa-arvo ry vaatii Helsingin kaupungilta ja kaupungin liikuntavirastolta perusteellista selvitystä uimastadionin ja muiden liikuntapaikkojen siivoojien rekrytointiprosessin tasa-arvoisuudesta.  Kohteleeko Helsingin kaupunki työnhakijoita tasa-arvoisesti, vai syrjiikö se mieshakijoita sukupuolen perusteella? Lain vastaiseen sukupuolisyrjintään on puututtava välittömästi ja jämäkästi.

 

Miesten tasa-arvo ry katsoo, että uimahallien, maauimaloiden, kuntosalien ja muiden vastaavien paikkojen siivoojina voivat toimia niin miehet kuin naisetkin. Olennaista on, että pukeutumis- ja peseytymistilojen siivoaminen suoritetaan siten, että siitä koituu mahdollisimman vähän häiriötä ja vaivaa asiakkaille. Iltalehden raportoima tapaus on yksi valitettava esimerkki siitä, miten naiskeskeistä suomalaisen julkisen sektorin toiminta, ja etenkin palvelutuotanto, edelleen on. Tällainen toiminta on myös omiaan pönkittämään perinteisiä sukupuolirooleja.

 

Miesten tasa-arvo ry hämmästelee sitä, etteivät ns. tasa-arvoviranomaiset ole reagoineet näkyvään syrjintäuutiseen lainkaan. Eikö esimerkiksi tasa-arvovaltuutetun tehtävänä ole juuri valvoa tasa-arvolain noudattamista? Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ns. miesjaoston, jonka on väitetty nostavan esille juuri miehiin ja poikiin liittyviä tasa-arvokysymyksiä, edustajat ovat niin ikään olleet hiirenhiljaa.  Jälleen kerran, vain Miesten tasa-arvo ry puolustaa miesten ja poikien oikeutta tasa-arvoon Suomessa.

 

 

__________________________________________________
[1] http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016051721582757_uu.shtml
[2] http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141329

3 Comments

  1. Ihan tyhmä juttu. Antakaa nyt olla. Keskittykää vaikka niihin kymmeniin tuhansiin poikiin jotka ei pääse lukioon. Pellet.,..

  2. Nimimerkki ”Huio”, jos noin kommentoit tätä teemaa, et ehkä ihan ymmärrä, mitä tasa-arvolla tarkoitetaan, tai sitten et pidä tasa-arvoa tärkeänä asiana. Pitäisikö kenties poikien ja miesten toiveille saada intimiteetilleen suojaa viitata kintaalla?

    Vaikka poikien huono menestys peruskoulussa onkin iso ja merkittävällä tavalla huomioitava asia, ei tätä nyt esiin nostettua asiaakaan ole mitään syytä sivuuttaa.

  3. Hyvä pointti, Turo. Juuri näin asia on. Intimiteettisuojan tasa-arvoisuuden lisäksi tapauksessa heräsi vahva epäilys myös sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta Helsingin kaupungin rekrytoinneissa. Se ei ole mikään pikku juttu.

    Nimimerkki Huion huoli koulutuksen tasa-arvoisuudesta on ihan perusteltu. Emme suinkaan ole sitä unohtaneet, vaan aiomme päinvastoin puuuttua siihen tänä vuonna aiempaakin tehokkaammin.

Comments are closed