Kysely asevelvollisuuden vaikutuksista asevelvollisen elämään

Miesten tasa-arvo ry julkaisi Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.2020 kyselyn, jolla kartoitetaan asevelvollisuuden vaikutuksia asevelvollisten elämään. https://www.kyselynetti.com/s/9d23ea1 Kyselyyn vastataan anonyymisti, mutta halutessaan vastaaja voi kyselyn lopussa jättää yhteystietonsa, jos haluaa kyselyä laajemmin valottaa kokemuksiaan kysytyiltä aihealueilta. Sisällölliset aihealueet, joita kyselyllä asevelvollisuuden suorittamisen ajalta kartoitetaan ovat vaikutus lähisuhteisiin, mahdolliset tapaturmat, vaikutus opiskeluun,…

Lue lisää