Lausunto oikeusministeriön läheissuhteissa ja työpaikalla tapahtuvan lievän pahoinpitelyn työryhmämietinnöstä

  •   
  •   
  •   

Läheissuhteissa ja työpaikalla tapahtuvan lievän pahoinpitelyn rangaistavuutta pohtinut työryhmä ehdottaa, että rikoslain 21 luvun 7 ja 16 pykäliä muutettaisiin niin, että määrätyin ehdoin lievä pahoinpitely käsiteltäisiin oikeudessa lain tarkoittamana perusmuotoisena pahoinpitelynä. Tällöin kyseessä olisi samalla virallisen syytteen alainen rikos. Työryhmä toteaa, että ehdotettu muutos on lakiteknisesti uusi ja ainutkertainen ratkaisu.…

Lue lisää