top of page

Åbo Akademi, tasa-arvo ja sananvapaus

Kansainvälisen miestenpäivän kunniaksi Intresseförening för jämställdhet vid Åbo Akademi -yhdistyksellä oli tarkoitus järjestää Åbo Akademin tiloissa 19.11.2018 tilaisuus, jossa tasa-arvokysymyksiä olisi käsitelty miesnäkökulmasta. Tilaisuuden suunniteltuun ohjelmaan kuului yhdysvaltalaisen dokumentaristin Cassie Jayn ”The Red Pill” – dokumentin , joka kuvaa modernia miesasialiikettä, katsominen ja miesteemainen paneelikeskustelu. Paneelikeskusteluun olisi kutsuttu mukaan ruotsalainen Alexander Bard, joka tunnetaan muusikon uransa (Army of Lovers ) lisäksi myös aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana. Bard on aiemmin rohkeasti arvioinut #MeToo-kertomuksia.

Åbo Akademi, joka kotisivuillaan mainostaa, että sen toimintaa ohjaisivat mm. moninaisuus, avoimuus ja rohkeus, on nyt, pienoisen kohun jälkeen, kieltänyt tilaisuuden järjestämisen tiloissaan. Kieltoon päädyttiin, kun kourallinen miesten oikeuksia ja tasa-arvoa vastustavia äärilaidan aktivisteja protestoi tilaisuuden järjestämistä vastaan ja uhkaili Åbo Akademin johtoa seurauksilla, jos heidän vaatimuksiinsa ei suostuttaisi. Julkisuudessa tilaisuudesta on virheellisesti pyritty luomaan kuvaa jonkinlaisena #MeToo – kampanjan kriitikoiden kokoontumisena, vaikka tarkoituksena on koko ajan keskustella tasa-arvosta miesnäkökulmaisesti. #Metoo – ylilyöntien kritisointi on vain pieni osa tätä kokonaisuutta. Intresseförening för jämställdhet vid Åbo Akademi on kuitenkin ilmoittanut, että se aikoo järjestää tilaisuuden suunnitellun ohjelman mukaisesti, mutta etsii nyt vaihtoehtoisia tiloja tapahtumaa varten.

Miesten tasa-arvo ry haluaa tarjota kaiken mahdollisen tukensa tilaisuuden järjestäjille. Kaiken tapahtuneen jälkeen on erittäin tärkeää, että tilaisuus toteutuu. Periksi ei saa antaa. Kansainvälisen miestenpäivän sanomana on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja torjua miehiin ja poikiin kohdistuvaa syrjintää, eikä näin tärkeän tavoitteen edistämisestä tingitä, vaikka se joitain miestenvihaajia näyttää jatkuvasti ärsyttävänkin.

Åbo Akademin tapaus on huolestuttava esimerkki siitä, kuinka äärilinjan fanaatikot uhkaavat sananvapautta ja tieteellisen keskustelun avoimuutta ja moninaisuutta nyt jo Suomessakin. Muissa maissa tähän on valitettavasti saatu jo tottua. Pohjois-Amerikassa miesten oikeuksia ja tasa-arvoa puolustavat luennoitsijat ovat toistuvasti joutuneet kärsimään uhkailusta ja häiriköinnistä. Cassie Jayn miesasialiikettä kuvaava ”The Red Pill” – dokumentti on myös joutunut sensuurin uhriksi mm. Australiassa. Ironista on, että Jayn dokumentti kuvaa osaltaan juuri sitä, miten vihamielisesti miesten oikeuksia puolustavaan miesasialiikkeeseen suhtaudutaan. Äärilinjan feministifanaatikot pyrkivät kaikin keinoin pitämään huolen siitä, ettei miesten tasa-arvo-ongelmista käytäisi keskustelua eikä miesten asemaa parannettaisi millään tavoin. Miesasialiike pyritään vaientamaan hinnalla millä hyvänsä. Jälleen kerran tosielämän tapahtumat ovat todistaneet Jayn dokumentin ydinsanoman.

Miesten tasa-arvo ry pitää erittäin oireellisena sitä, että tiedeyhteisössä mielipide-eroja ja keskustelua ei sallita. Tieteessä ei voi olla vain yhtä, etukäteen päätettyä totuutta, tai se ei ole tiedettä. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että Åbo Akademissa feminismi on nostettu ideologiasta totuudeksi, jota ei saa arvioida, saati kritisoida.

Miesten tasa-arvo ry katsoo, ettei yliopistoilla, eikä varsinkaan suomalaisilla yliopistoilla, ole varaa antaa päätösvaltaa siitä, mitä yliopistoilla saadaan sanoa ja millaisia näkemyksiä tieteellisessä keskustelussa voidaan esittää, marginaalisen ääriaineksen käsiin. Yliopistojen, myös Åbo Akademin, on ryhdistäydyttävä, ja asetuttava rohkeasti puolustamaan sitä avoimen ja kriittisen keskustelun perinnettä, jonka varaan tiede ja tutkimus viime kädessä aina rakentuvat. On ehdottoman tärkeää, että akateemisessa maailmassa on tilaa myös sellaisille näkemyksille, jotka voivat olla kiistanalaisia. Tieteelliseen keskusteluun kuuluu ehdottomasti moniäänisyys, kriittisyys ja ns. vallitsevien totuuksien haastaminen. Tasa-arvokysymyksiä on aina voitava tarkastella muistakin kuin feministisestä ja naiskeskeisestä lähtökohdasta käsin, miellytti se sitten kaikkia tai ei.

Kun #metoo-kampanjassa julkisuuteen on ”sopivilla” hetkillä tuotu kymmeniä vuosia vanhoja syytöksiä seksuaalisesta häirinnästä, kun syytettyjä on ilman oikeudenkäyntejä somessa ”tuomittu” ja kun osa syytetyistä on somesyytösten takia menettänyt työpaikkansa, tai jopa ajautunut itsemurhaan, on yhteiskunnallisen keskustelun oltava asiassa erityisen sallivaa. Nimenomaan yliopistossa keskustelua ei missään nimessä saa rajoittaa.

Oikeusvaltiossa ihmisen pitäisi olla syytön, ellei riippumaton oikeus ole häntä syylliseksi todennut. Turun yliopisto palkkasi talvella aiemmasta työpaikastaan itse eronneen, seksuaalisesta häirinnästä syytetyn Christian Ottin tutkijaksi. Ottia ei oltu tuomittu mistään, mutta #MeToo-öyhöttämisen paineiden seurauksena Ottin työsuhde purettiin. Rikoksista oikeudessa tuomitut yritetään saada yhteiskuntakelpoisiksi, mutta #metoo-vihjailuista tai -huhuista syytetyiltä – ei tuomituilta – äärilaidan feministit haluavat viedä kaiken.

Åbo Akademin tiloissa on järjestetty #MeToo-tilaisuuksia. Kun mikä tahansa feministisestä ”totuudesta” poikkeava keskustelu nähdään näin suurena uhkana, on ilmeistä, että #metoo-tarinoiden korttitalossa saattaa piillä jonkinlainen rakenteellinen ongelma.

Tilaisuuden kieltäminen on iso tahra Åbo Akademin maineelle vakavasti otettavana tieteellisenä instituutiona. Yliopistomaailman tasa-arvotilanne, joka ei muutoinkaan ole kovin kaksinen (miesten aliedustus opiskelijakunnassa vain vahvistuu vuosi vuodelta), ei ainakaan parane tällaisen selkärangattomuuden myötä. Tapauksen johdosta Åbo Akademin rahoitus on syytä ottaa tarkkaan syyniin. Verovaroilla on tuettava vakavasti otettavaa ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta. Sellaista tuskin syntyy korkeakoulussa, jossa ylin päätäntävalta näyttää kuuluvan äärilinjan tasa-arvoa ja sananvapautta vastustavalle fanaatikkolaumalle.

Comments


bottom of page