top of page

Avoin kirje pääministeri Jyrki Kataiselle

Arvoisa pääministeri Katainen,

Saamamme tiedon mukaan naisjärjestöt ovat lähettäneet teille avoimen kirjeen, jossa toivotaan lisää resursseja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan. Miesten tasa-arvo ry pitää myös tärkeänä, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa saataisiin maassamme vähennettyä.

On kuitenkin erittäin tärkeää, ettei väkivallan miesuhreja unohdeta jälleen kerran. Lukuisat tutkimukset todistavat, että miehiin kohdistuu Suomessa vähintään yhtä paljon väkivaltaa kuin naisiin. Vuonna 2012 henkirikoksen uhrina kuoli Suomessa 58 miestä. Yksipuoliset tutkimukset ja mediamyllerrys eivät saa johtaa kokonaiskuvan hämärtymiseen ja miesten tasa-arvo-ongelmien sivuuttamiseen. Koska sukupuolten välisen tasa-arvon tulee olla yhteinen asia, on tärkeää, että tasa-arvopolitiikassa, kuin myös politiikan tekemisen alueilla laajemminkin, kaikenlainen väkivalta tuomitaan yhtä lailla, uhrin tai tekijän sukupuolesta riippumatta.

Miesten tasa-arvo ry vetoaa maan hallitukseen, jotta väkivallan vastaiselle työlle turvattaisiin jatkossa riittävät resurssit sukupuolineutraalisti ja tasa-arvoisesti. Väkivallan mies- ja naisuhrien ihmisarvoa tasapuolisesti kunnioittaen.

Ystävällisin terveisin,

Miesten tasa-arvo ry

Comments


bottom of page