top of page

Eduskunta historiaa uudelleenkirjoittamassa

Vuosi 1906 on erittäin merkittävä merkkipaalu Suomen poliittisessa historiassa, sillä tuolloin säädettiin maassamme laki yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta. Samalla säätyvaltiopäivät korvattiin yksikamarisella Eduskunnalla. Suomesta tuli kerta heitolla demokratian ja tasa-arvon edelläkävijä maailmassa. Tämän saavutuksen voisi luulla olevan kansallisen ylpeyden aihe.

Suomen Eduskunta ei kuitenkaan vietä tänä vuonna yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 110-vuotisjuhlia. Eduskunnassa järjestetään merkkivuoden kunniaksi vain naisten äänioikeuden 110-vuotisjuhlaistunto. Tämä on historian väärentämistä. Eduskunnan toiminta antaa kansalaisille virheellisen kuvan 110 vuoden takaisesta poliittisesta tilanteesta ja tapahtumista. Varsinkin historiaa huonommin tuntevat kuvittelevat nyt helposti, että vuoden 1906 uudistuksessa olisi ollut kyse ainoastaan naisten äänioikeudesta ja että miehillä olisi ollut äänioikeus jo aiemmin. Historiallinen tosiasia kuitenkin on, että valtaosa miehistä sai äänioikeuden yhtä aikaa naisten kanssa. Vuoden 1906 valtiopäiväjärjestyksen myötä äänioikeutettujen määrä kymmenkertaistui reilusta sadasta tuhannesta yli miljoonaan.

Miesten tasa-arvo ry pitää käsittämättömänä, ettei Suomen Eduskunta kunnioita maamme poliittista historiaa ja suomalaista kansanvaltaa. Miesten poliittisia oikeuksia Eduskunta ei pidä juhlimisen, tai edes huomioimisen, arvoisina. 110 vuotta sitten saavutetun yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden hienous on kuitenkin juuri siinä, että sukupuolesta riippumatta jokaisen ääni on yhtä arvokas. Tasa-arvon ja demokratian ydinsanoma on hukkunut 110 vuodessa sukupuolitetun uhridiskurssin alle.

コメント


bottom of page