top of page

Ehdotamme yleistä kansalaispalvelusta miesten asevelvollisuuden tilalle

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) teettämä tuore kysely osoittaa (linkki, kuva 34), että 42 % suomalaisista (44% miehistä ja 39% naisista) tukee siirtymistä nykyisestä vain miehiä koskevasta yleisestä asevelvollisuudesta molempia sukupuolia velvoittavaan yleiseen kansalaispalvelukseen, joka voitaisiin suorittaa joko siviili- tai varusmiespalveluna.

Kansalaisten perusoikeuksiin kuuluva yhdenvertaisuus lain edessä ei toteudu vain miehille pakollisessa asevelvollisuudessa, sillä hyväksyttävää perustetta sukupuolten eriarvoiselle kohtelulle ei ole esitetty. Kokemukset naisten asevelvollisuudesta myös osoittavat, että kyky osallistua aseelliseen maanpuolustukseen tai siviilipalvelukseen eivät ole sukupuolesta kiinni.

Jotta perustuslaissa säädetyt oikeudet ja velvollisuudet voisivat toteutua niin miesten kuin naistenkin kohdalla, miehiin kohdistuva syrjintä on lopetettava ja maanpuolustusjärjestelmä on muutettava tasa-arvoiseksi. Ehdotammekin yleistä kansalaispalvelusta miesten asevelvollisuuden tilalle.

Commentaires


bottom of page