top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

EU syrjii miehiä tasa-arvomittauksissaanMiesten tasa-arvo ry on päättänyt tehdä Euroopan oikeusasiamiehelle kantelun Euroopan tasa-arvo instituutista (EIGE). Miesten tasa-arvo ry:n saamien EIGE:n vastausten mukaan tasa-arvoinstituutti ei huomioi miesten pakollista asevelvollisuutta tasa-arvoindeksissään lainkaan. Tiedusteluista huolimatta Euroopan tasa-arvoinstituutti ei kerro, miksi se ohittaa räikeän sukupuolisyrjinnän maiden välisissä tasa-arvomittauksissaan. EU:n toimielin ei voi olla epätietoinen Suomen käytännöstä.


Suomi on Euroopan tasa-arvoinstituutin luokituksessa neljänneksi tasa-arvoisin EU-maa. Instituutti ei huomioi, että Suomi ottaa lain nojalla jokaiselta mieheltä vähintään puolen vuoden työpanoksen veroluonteisena taakkana. Vaihtoehtoisesti mies voi tehdä palkatonta työtä tai hän joutuu vangituksi kotiarestiin. Asepalvelus hidastaa opintoja ja viivyttää työuran alkua vuodella. Taloudellinen menetys on arvioitu jokaiselle miehelle 50 000–150 000 euroon työuran ajalta.


Euroopan tasa-arvoinstituutin toiminta vääristää tasa-arvotyötä. Arvovaltaisen tahon rankingia pidetään yhtenä tasa-arvotyön ohjenuorana. Vääristyneet käsitykset johtavat vääristyneisiin toimiin. Liian positiivinen kuva Suomen tasa-arvotilanteesta estää puuttumasta kenties räikeimpään yksittäiseen tasa-arvon kipukohtaan. Instituutin tapa mitata tasa-arvoa vääristää käsityksiä tasa-arvosta sekä sukupuolten että valtioiden välillä. Jos sukupuolisyrjivä asevelvollisuus huomioitaisiin, Suomi ei olisi todennäköisesti lähelläkään tasa-arvon kärkiviisikkoa. Yhtä syrjivä toiminta naisia kohtaan olisi epäilemättä johtanut EU:n raskaisiin ukaaseihin Suomelle jo kauan sitten.


Euroopan tasa-arvoinstituutti ei ole tiedusteluista huolimatta kertonut, miksi se on päättänyt jättää miesten pakollisen asevelvollisuuden huomiotta. Miesten tasa-arvo ry pitää Euroopan tasa-arvoinstituutin toimintaa sukupuolisyrjintänä ja vaatii, että Euroopan oikeusasiamies puuttuu EU:n toimielimen tasa-arvon vastaiseen toimintaan.


Miesten tasa-arvo ry:n kevätkokouksen julkilausuma 19.3.2023


1 Comment


Robert Ensor
Robert Ensor
Mar 22, 2023

Male-only conscription is gender-based violence against men that subjects men to the violence of war, both as a perpeteator and a victim, sole onthe basis of gender.

Like
bottom of page