top of page

Hallituksen esitys Miesten tasa-arvo ry:n Miespoliittiseksi ohjelmaksi

Miesten tasa-arvo ry:n hallituksen esitys yhdistyksen Miespoliittiseksi ohjelmaksi julkaistiin 27.1.2011.

Edellisellä viikolla yhdistyksen edustaja antoi asiantuntijalausunnon Eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan vieraana Hallituksen tasa-arvopoliittisesta selonteosta. Lausunnon sisältö perustui Miespoliittiseen ohjelmaan.

#sukupuoltenvälinentasaarvo #samapalkkaisuus #tasaarvoinenvanhemmuus #isienoikeudet #miestenoikeudet #Miestentasaarvory #miestutkimus #asevelvollisuus #tasaarvoviranomaiset #parisuhdeväkivalta #eilääketieteellisetympärileikkaukset #miesviha #Tasaarvo #koulutuksellinentasaarvo #miespoliittinenohjelma #tasaarvopolitiikka #miehiinkohdistuvaväkivalta

bottom of page