top of page

Helsingin päiväkodit isyyttä ja yhdenvertaista vanhemmuutta vastaan?

Helsingin kaupungin päiväkodit Kulosaaressa ja Yliskylässä ovat päättäneet, että ne eivät enää juhli isänpäivää. Isänpäivän sijasta näissä päiväkodeissa vietetään läheisenpäivää. Äitienpäivää näissäkin päiväkodeissa vietetään kuitenkin edelleen perinteiseen malliin. Muutosta perustellaan lapsen edulla. Isättömien lasten väitetään kärsivän isänpäivän vietosta.

Miesten tasa-arvo ry pitää päiväkotien ratkaisua erittäin vahingollisena ja edesvastuuttomana. Tilanne, jossa päiväkodissa juhlitaan äitienpäivää, mutta ei isänpäivää, asettaa isät ja äidit sukupuolen perusteella eriarvoiseen asemaan. Päiväkotilapset opetetaan ajattelemaan, että äitiys on isyyttä tärkeämpi asia. Samalla päiväkodit viestittävät myös vanhemmille, ettei isiä pidetä samanarvoisina vanhempina. Viime vuosina Suomessa on puhuttu paljon yhdenvertaisesta vanhemmuudesta. Modernit isät ottavat mielellään ja aktiivisesti osaa lastensa kasvatukseen ja viettävät lastensa kanssa paljon aikaa. Useiden tutkimusten mukaan isän läsnäolo, ja sitä kautta isyys, onkin lapsille valtavan tärkeää. Poliitikot puoluekentän laidasta laitaan ovat vuosia korostaneet, että isyyslomia pitäisi pidentää, ja isyyden asemaa näin vahvistaa tasa-arvoisempaan suuntaan äitiyden rinnalla. Maailma ei ole vielä tässä suhteessa läheskään valmis, mutta kehityssuunta on Miesten tasa-arvo ry:n mielestä ollut hyvä. On erittäin tärkeää, että tasa-arvoisemman tulevaisuuden eteen tehdään aktiivisesti töitä. Lapset on siis syytä jo päiväkodissa opettaa arvostamaan isyyttä äitiyden tavoin. Päiväkotien on myös kohdeltava isiä yhtä arvokkaina vanhempina kuin äitejä. Isyyttä on suomalaisessa yhteiskunnassa arvostettava, tuettava ja juhlittava.

Helsingin kaupungin huippupalkattu apulaispormestari Pia Pakarinen väistelee vastuutaan johtajana päiväkotien isänpäivän vieton kieltämisessä ja kertoo päiväkotien saavan itsenäisesti päättää tällaiset asiat. Miesten tasa-arvo ry katsoo, että asia on niin vakava, ettei sitä voida jättää päiväkotien johtajien oman harkinnan varaan. Tämä on arvokysymys. Helsingin kaupungin arvoissa todetaan: ”Kaupungin arvot ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus…” ja ”Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on kaikkien ihmisten perusoikeus ja yhteiskunnallinen perusarvo.” Lisäksi tasa-arvolaissa asetetaan viranomaisten velvollisuudeksi edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja poistaa sen toteutumisen tiellä olevia esteitä. Voivatko yksittäiset päiväkotijohtajat kävellä noin vain lain ja arvojen ylitse? Ovatko nämä kauniit periaatteet vain kuolleita kirjaimia, joista ei Helsingissä tarvitse oikeasti välittää, jos ei halua?

Vetoaminen lasten etuun on valheellista, sillä äidittömät lapset joutuvat edelleen näissä päiväkodeissa viettämään äitienpäivää. Sitä paitsi, eivätkö Helsingin laadukkaan varhaiskasvatuksen ammattilaiset muka kykene opettamaan lapsille ketään traumatisoimatta ja loukkaamatta perinteitä ja biologian perusteita? Tämähän on juuri sellainen kasvatuksellinen haaste ja arvokas mahdollisuus, jonka hoitamisessa juuri heidän pitäisi loistaa. Lapsille on selitettävä, mistä isänpäivässä on kyse, ja kuinka kaikilla ihmisillä on ainakin jossain mielessä isä, vaikka isä ei jokaisen lapsen elämässä olisikaan läsnä. Jos tilanne herättää joissain lapsissa tunteita, kasvatusalan ammattilaisen pitäisi osata ottaa nuo tunteet vastaan ja auttaa lasta käsittelemään niitä. Tämä on nimenomaan lapsen edun mukaista.

Miesten tasa-arvo ry vaatii, että Helsingin kaupunki osoittaa kunnioittavansa arvojaan ja Suomen lakia. Sooloilevat päiväkodit on pantava ruotuun. Kaupungin tasa-arvotoimikunnan on varmistettava, että kaupungin kaikessa toiminnassa, päiväkodit mukaan luettuina, pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja tukemaan yhdenvertaista vanhemmuutta kaikin tavoin.

____________________________________________

Lähteet:

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201711012200502821_u0.shtml http://www.telegraph.co.uk/men/fatherhood/seven-reasons-why-its-essential-children-spend-time-with-their-f/, http://www.parenting.com/article/why-kids-need-their-dads, http://www.savonsanomat.fi/paakirjoitukset/Is%C3%A4ll%C3%A4-on-iso-merkitys-lapsen-kehitykselle/873613, https://www.perheaikaa.fi/jutut/lapsi-perheessa/isyys/isien-osallistumisesta-hyotyy-koko-perhe/ https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/il-isanpaiva-korvataan-osassa-helsingin-paivakodeista-neutraalimmalla-laheisenpaivalla/6642290 https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/helsinki-tyonantajana/vastuullinen/arvot http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609#P4

留言


bottom of page