top of page

Isänpäivä 2016

Suomen lainsäädännön mukaan isänpäivä ei ole virallinen liputuspäivä, mutta äitienpäivä on. Isänpäivän muuttamiseksi viralliseksi liputuspäiväksi on nyt käynnistetty kansalaisaloite: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2191. Miesten tasa-arvo ry tukee aloitetta ja sen tavoitetta.

MTA ry on vaatinut isänpäivän muuttamista viralliseksi liputuspäiväksi jo vuosia. Sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisen vanhemmuuden edistäminen edellyttää sitä, että isyyttä ja isiä kunnioitetaan siinä missä äitiyttä ja äitejäkin. Vähempään ei pidä, eikä voida, tyytyä.

Nykytilanteen on yritetty puolustella lähinnä perinteisiin vedoten. Tällainen perustelu ei ole vakuuttava, sillä kuten kansalaisaloitteen perusteluissa todetaan: ”Nykyinen asiantila, jossa vain toisen sukupuolen vanhemmuutta, äitiyttä, arvostetaan virallisella liputuspäivällä, on seurausta perinteestä. Yksin perinne ei kuitenkaan tee oikeutetuksi mitään asiantilaa, varsinkaan siihen liittyessä muita oikeudellisia arvoja kuten tasa-arvoisuus. Perinne ei ole oikeusperuste, tasa-arvoisuus on oikeusperuste, ja näiden kahden kohdatessa ensimmäisen tulee väistyä jälkimmäisen tieltä. Historiassa on esimerkkejä tällaisesta.”

Tasa-arvon on toteuduttava myös ansioituneiden isien ja äitien valtiollisessa palkitsemisessa. Nykyinen käytäntö on isiä ja miehiä syrjivä, sillä ansioituneita isiä ei Suomessa palkita samassa laajuudessa ja samalla tasolla kuin äitienpäivänä palkitaan ansioituneita äitejä. Syrjivällä palkitsemisella valtiovalta, maan ylintä johtoa myöten, ylläpitää vanhentuneita, kahlitsevia sukupuolirooleja ja käsitystä äidin kasvatusvastuun ensisijaisuudesta. Isien todellinen merkitys kasvattajina jää vaille ansaitsemaansa tunnustusta.

Comments


bottom of page