top of page

Kotityöt, tasa-arvo ja THL:n miesvastaisuus

Helsingin Sanomat kirjoitti maanantaina 21.10.2019 ison jutun kotitöiden jakautumisesta parisuhteissa[i]. Jutussa esikuvaksi nostettiin pariskunta, joka laskee Excel-taulukko-ohjelmalla tarkalleen, kuinka paljon kumpikin puoliso on kotitöitä tehnyt. Perheen vaimon vaatimuksesta näihin laskelmiin on otettu mukaan mm. sukulaisten kanssa käytyyn yhteydenpitoon, lapsen hankintojen koordinointiin ja yhteisten kavereiden tapaamisten suunnitteluun käytetty aika.

Jutun taustalla ovat Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimukset, joiden mukaan naiset käyttävät kotitöihin ja lastenhoitoon keskimäärin 221 minuuttia päivässä, miehet taas 153 minuuttia[ii]. Näitä tuloksia pidetään jutussa todisteena kotitöiden epätasa-arvoisesta jakautumisesta parisuhteissa.  Miesten tasa-arvo ry kuitenkin huomauttaa, että ajankäyttötutkimuksen kaltaisen tutkimuksen käyttöön tasa-arvokeskustelussa liittyy useita ongelmia:

  1. Siinä ei huomioida riittävässä määrin sellaisia kotitöitä, joita on perinteisesti pidetty ns. miesten töinä, kuten vaikkapa perheen kuljetustehtäviä.

  2. Siinä lasketaan mukaan myös sinkkuina elävien kotitöihin käyttämä aika, joka ei liity parisuhteiden työnjakoon millään tavoin.

  3. Siinä ei huomioida ansiotyöhön käytettyä aikaa. Kun ansiotyöhön ja kotitöihin käytetty aika lasketaan yhteen, parisuhteessa elävät miehet tekevät vuorokaudessa keskimäärin 72 minuuttia enemmän kuin heidän naispuoliset kumppaninsa.[iii]

  4. Siinä on kyse perheiden sisäisistä asioista. Se, miten kotityöt kussakin parisuhteessa jaetaan, on yksinomaan parisuhteen osapuolten välinen asia. Olennaista on lopulta vain se, että he itse ovat tyytyväisiä. 

Jutussa viitataan myös THL:n teettämään kyselytutkimukseen kotitöiden jakautumisesta, jossa miehet arvioivat kotitöiden jakautuvan tasaisemmin kuin naiset.  THL:n erityisasiantuntija Johanna Närvi kommentoi tätä kyselytutkimusta seuraavasti: ”Miesten arviot kotitöiden tasaisesta jakautumisesta voivat kertoa halusta kuvata omaa parisuhdetta tasa-arvoisempana kuin se onkaan.”  Toisin sanoen, THL:ssä ajatellaan, että kyselytutkimuksen vastauksissa naiset kertovat totuuden ja miehet valehtelevat. Eikö kuitenkin voida yhtä hyvin väittää, että naiset kyselyssä liioittelevat kotitöiden tekemistään ja haluavat kuvata oman parisuhteensa epätasa-arvoisempana kuin se onkaan?

Miesten tasa-arvo ry vaatii THL:ltä selvitystä siitä, mihin tieteelliseen näyttöön tämä näkemys perustuu. Millä perusteella THL:n asiantuntija esittää julkisuudessa näin seksistisen väitteen? Mikä on THL:n uskottavuus tasa-arvoasioissa, jos siellä suhtaudutaan näin ennakkoluuloisesti miehiin ja näin kritiikittömästi naisiin?

Comments


bottom of page