top of page
  • nimetön nimi

Kysely asevelvollisuuden vaikutuksista asevelvollisen elämään

Miesten tasa-arvo ry julkaisi Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.2020 kyselyn, jolla kartoitetaan asevelvollisuuden vaikutuksia asevelvollisten elämään. https://www.kyselynetti.com/s/9d23ea1

Kyselyyn vastataan anonyymisti, mutta halutessaan vastaaja voi kyselyn lopussa jättää yhteystietonsa, jos haluaa kyselyä laajemmin valottaa kokemuksiaan kysytyiltä aihealueilta.


Sisällölliset aihealueet, joita kyselyllä asevelvollisuuden suorittamisen ajalta kartoitetaan ovat vaikutus lähisuhteisiin, mahdolliset tapaturmat, vaikutus opiskeluun, vaikutus asevelvollisen taloustilanteeseen, vaikutus yrittäjyyteen (jos on ollut yrittäjä) ja kertausharjoitusten erilaiset mahdolliset vaikutukset.


Kyselyn lopussa on vielä ”vapaa sana” -osio, jossa vastaaja voi tuoda esiin esimerkiksi, jos hänelle on tullut mieleen muita asevelvollisuuden vaikutuksia asevelvollisen elämään, joita hänen mielestään olisi pitänyt kyselyssä kartoittaa.


Kyselyn tuloksista/ alustavista tuloksista tullaan näillä näkymin ensimmäisen kerran raportoimaan Kansainvälisenä miesten päivänä 19.11.2020.

Comments


bottom of page