top of page

Miesten tasa-arvo ry jättää Miesjärjestöjen keskusliiton

Miesten tasa-arvo ry:n (MTA ry) hallitus on päättänyt, että MTA ry eroaa Miesjärjestöjen keskusliitosta (MJKL). MTA ry oli mukana perustamassa MJKL:a vuonna 2010, MTA ry:n edustajat ovat toimineet aktiivisesti MJKL:n hallituksessa ja keskusliiton edustajina erilaisissa luottamustehtävissä, joita MJKL:lle on suotu. Neljän vuoden aikana MJKL:n toiminta on saatu hyvään vauhtiin, ja keskusliitto on hiljalleen löytämässä oman äänensä ja oman paikkansa suomalaisten miesjärjestöjen kentällä. MJKL on siis saavuttanut kehityksessään vaiheen, jossa se ei enää välttämättä tarvitse kaikkien perustajajäsentensä tukea.

MTA ry jättää MJKL:n ennen kaikkea siksi, että MTA:n aktiivit voisivat paremmin keskittyä kehittämään nimenomaan Miesten tasa-arvo ry:n toimintaa eteenpäin. Suomessa on suuri tarve miesjärjestölle, joka avoimesti uskaltaa puolustaa miesten oikeuksia, joka tinkimättä ajaa tasa-arvoa tasa-arvopolitiikkaan ja joka ei arastele tarttua arkoihinkaan aiheisiin. Miesten tasa-arvo ry pyrkii vastamaan tähän tarpeeseen. Miesten tasa-arvo ry haluaa keskittyä tasa-arvo-asioihin, ja MTA ry tahtoo tehdä sen nimenomaan miesnäkökulmasta, mitään anteeksipyytelemättä. Miesten tasa-arvo ry aikoo rohkeasti haastaa tasa-arvoeliitin, nostaa esille vaiettuja epäkohtia ja tarjota tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman vaihtoehdon maassamme tähän saakka harjoitetulle, yksipuoliselle ja vanhentuneelle tasa-arvopolitiikalle. Irrottautumalla MJKL:stä MTA ry takaa itselleen huomattavasti suuremman toimintavapauden ja varmistaa sen, että järjestön rajalliset resurssit suuntautuvat juuri siihen toimintaan, jota edistämään järjestö on aikanaan perustettu.

Miesten tasa-arvo ry on aina ollut valmis rakentavaan yhteistyöhön mitä erilaisimpien toimijoiden kanssa tasa-arvotyössään. Tämä asenne ei muutu mihinkään eropäätöksen myötä. Vaikka jäsenjärjestöjen yhteinen taival MJKL:ssa ei ollut aina helppo, MTA ry pyrki aina varmistamaan, että jäsenjärjestöjen yhteisistä sopimuksista pidettäisiin kiinni ja että jäsenjärjestöt, sekä niiden edustajat, kunnioittaisivat toisiaan. Tässä samassa reilun pelin ja kunnioituksen hengessä on parempi lähteä, kuin jäädä mukaan toimintaan, joka ei enää tunnu omalta.

Kuluneen syksyn aikana Miesten tasa-arvo ry on saanut paljon aikaan. Vuonna 2015 MTA ry ottaa vielä askeleen eteenpäin ja tekee kaikkensa sen varmistamiseksi, ettei Suomessa enää voida sivuuttaa miesten tasa-arvo-ongelmia. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa jättää miehiä oman onnensa nojaan.

Jokainen, joka on kiinnostunut todellisesta tasa-arvosta, on tervetullut todistamaan tätä todellisen tasa-arvon läpi lyömistä!

#miesasialiike #miesjärjestöjenkeskusliitto #miestenoikeudet #Miestentasaarvory

bottom of page