top of page

Miesten tasa-arvo ry:n avoin kirje tasavallan presidentti Sauli Niinistölle

Arvoisa tasavallan presidentti,

Miesten tasa-arvo ry haluaa toivottaa Teille hyvää isänpäivää!

Samalla Miesten tasa-arvo ry esittää, että tulevina isänpäivinä valtiovalta palkitsisi ansioituneita isiä valtiollisin kunniamerkein.

Yhdistyksemme katsoo, että nykyisin isänpäivän ja äitienpäivän palkitsemiskäytäntöjen välillä vallitsee hyvin suuri epäsuhta. Toukokuussa äitienpäivänä tasavallan presidentti antaa juhlallisessa tilaisuudessa useille kymmenille ansioituneille äideille Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein. Isänpäivänä marraskuussa sosiaali- ja terveysministeriö palkitsee yhdestä kolmeen isää ”Vuoden isä” – palkinnolla. Äitienpäivän palkitsemisten perinne on, sinänsä ymmärrettävistä historiallisista syistä johtuen, pidempi ja vakiintuneempi. Ajat ja vanhemmuus ovat kuitenkin muuttuneet. Perinteet eivät saa muodostua esteeksi sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisen vanhemmuuden edistämiselle. Mielestämme olisi erittäin tärkeää, että ansioituneet isät saavuttaisivat viimein tasa-arvoisen aseman ansioituneiden äitien rinnalla ja että valtiovallan tasavertainen arvostus näkyisi myös heille jaettavien tunnusten määrässä ja arvossa.

Nykyinen palkitsemiskäytäntöjen epätasa-arvoisuus ylläpitää nähdäksemme yhteiskunnassa käsitystä vanhempien eriarvoisuudesta. Tästä eriarvoisuudesta kärsivät kaikki, sillä sen seurauksena vastuun lapsista ajatellaan yhä kuuluvan ensisijaisesti äidille ja isän merkitystä lapsille aliarvioidaan. Kovimman hinnan eriarvoisesta vanhemmuudesta maksavat lopulta lapset, etenkin riitaisissa erotilanteissa. Vaikka erilaisissa tasa-arvotapahtumissa ja -ohjelmissa usein puhutaan yhdenvertaisen vanhemmuuden edistämisen tärkeydestä, niin ero äitienpäivän ja isänpäivän palkitsemisissa osoittaa mielestämme selvästi, että viime kädessä äitiyttä ja äitejä pidetään Suomessa vielä vuonna 2019 arvokkaampina ja tärkeämpinä, kuin isyyttä ja isiä.

Miesten tasa-arvo ry toteaa tyytyväisenä, että isänpäivän asema on viimeisten vuosikymmenten aikana vahvistunut Suomessa. Kansalaisjärjestö Isät lasten asialla ry esitti isänpäivän muuttamista viralliseksi liputuspäiväksi jo vuonna 2014. Miesten tasa-arvo ry antoi tukensa tälle aloitteelle vuonna 2015. Esitys ei silti saanut yksinomaan positiivista vastaanottoa. Sitä vastustettiin perinteisiin vedoten. Sitä pidettiin tarpeettomana, sillä isänpäivä oli jo vakiintunut liputuspäivä. Sitä vastustettiin myös siksi, että liputuspäivän virallistaminen edellytti lainsäädännön muuttamista, mitä esityksen vastustajat pitivät hyvin vaikeana, elleivät jopa mahdottomana. Kuitenkin viime vuonna isänpäivä muutettiin viralliseksi liputuspäiväksi. Muutos, joka ei siis ollutkaan mahdoton, oli toteutuessaan useimpien mielestä symbolisesti tärkeä osoitus siitä arvostuksesta, jota isiä kohtaan Suomessa laajalti tunnetaan.

Vastaavasti ansioituneiden isien palkitseminen virallisilla valtiollisilla kunniamerkeillä, jota Miesten tasa-arvo esitti ensimmäisen kerran jo vuonna 2011, edistäisi yhdenvertaista vanhemmuutta Suomessa. Tasa-arvoinen palkitseminen osoittaisi, että valtiovallan silmissä isät ovat vanhempina ihan yhtä arvokkaita kuin äidit. Sen toteuttaminen ei ole lainkaan mahdotonta, jos toteuttamiseen vain löytyy tahtoa.

Jäämme odottamaan vastaustanne.

Kunnioittavasti,

Miesten tasa-arvo ry

留言


bottom of page