top of page

Miesten tasa-arvo ry:n kannanotto: nykyinen isyyslaki ei ole tasa-arvoa, vaan sukupuolisyrjintää ja

Maailman talousfoorumissa Davosissa pääministeri Sanna Marin korosti lainsäädännön merkitystä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä[i]. Samaan aikaan kotimaassa olemme saaneet lukea Ilta-Sanomista, kuinka isyyshuijauksen uhriksi joutunut ”Risto” joutuu maksamaan toisen miehen lapsen elatusmaksuja[ii]. Aikanaan vieras lapsi myös perii ”Riston”, jonka unelmat omista lapsista ja omasta perheestä on murskattu. Tämä ei ole oikein, eikä kohtuullista. Nykyinen isyyslaki[iii] suojelee hyväksikäyttäjiä ja huijareita. Isyyslaki ei ole sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävä, vaan miehiä ja isiä sukupuolen perusteella syrjivä.

Näin ei kuitenkaan tarvitsisi enää vuonna 2020 olla. Kun isyyslakia viimeksi vuonna 2015 uudistettiin, Miesten tasa-arvo ry esitti, että isyysolettamasta tulisi luopua kokonaan ja että isyys pitäisi aina lapsen syntyessä varmistaa automaattisella DNA-testauksella[iv]. Näin olisi voitu varmistua siitä, ettei ketään enää huijattaisi tai hyväksikäytettäisi. Valitettavasti isyyslain uudistaminen jäi todella pahasti puolitiehen, eikä tieteellisen ja teknologisen kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia suostuttu hyödyntämään kaikessa laajuudessaan.

Isyyslaissa näkyy edelleen se, että suomalaiset lainsäätäjät ovat asettaneet kaiken muun edelle naisen / äidin edun. Tämä ei voi olla tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen lainsäädännön lähtökohta. Toisin kuin isyyslakia säädettäessä on oletettu, ei lapsen etu ole suinkaan automaattisesti identtinen äidin edun kanssa. Koska lapsi on heikommassa asemassa oleva osapuoli, on hänen etunsa aina asetettava lainsäädännössä äidin edun edelle. Lapsen etu ei ole se, että häntä, tai ketään muutakaan, huijataan ja hyväksikäytetään. Lapsella on kansainvälisen lapsen oikeuksien sopimuksen, jota Suomi on sitoutunut noudattamaan, mukaan oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan.

Miesten tasa-arvo ry vaatii, että isyyslaki avataan uudelleen arvioitavaksi ja että se uudistetaan niin, ettei laki enää mahdollista miesten hyväksikäyttöä ja huijaamista. Isyysolettamasta on luovuttava ja DNA-testit on otettava automaationa käyttöön, jotta isyydestä voidaan aina varmistua. Sukupuolten tasa-arvoa edistävään lainsäädäntöön pääministerin puheilla sitoutunut hallitus on velvollinen lunastamaan lupauksensa.

Comments


bottom of page