top of page

Miesten tasa-arvo ry:n kannanotto tasa-arvoisen työeläkejärjestelmän luomiseksi

Eläkejärjestelmämme syrjii miehiä sukupuolen perusteella. Yhtä pitkän työuran ja yhtä tunnollisen työeläkemaksujen maksamisen jälkeen eläköityvä nainen pääsee nauttimaan huomattavasti lukuisammista eläkepäivistä, kuin eläkkeelle jäävä mies. Miesten tasa-arvo ry vaatii eläkeneuvotteluiden osapuolia puuttumaan tähän tasa-arvo-ongelmaan, ja esittää porrastetun eläköitymisiän yhtenä ratkaisuna ongelmaan.

Työeläke 2/2014 lehden mukaan vuonna 2007 oli vanhuuseläkkeen pituuden ennuste miehillä noin 18 – 19 vuotta ja naisilla noin 23 – 24 vuotta. Työntekijä-ryhmän ennuste oli miehillä noin 4 vuotta ja naisilla 2 – 3 vuotta alempi kuin toimihenkilöryhmillä. Lehden mukaan työntekijämiesten runsaampaa varhaiseläkkeelle siirtymistä ei selitäkään elintavat (olut ja makkara?) vaan pääasiassa työn aiheuttama rasitus.

Sen lisäksi vielä kokonaan tutkimatta on miesten ja naisten vuosityötuntien eron vaikutus kuolleisuuteen. Kokoaikatyötä tekevät palkansaajamiehet tekevät normaalissa taloustilanteessa noin 300 työtuntia enemmän kuin naiset (1). Yrittäjillä ero on tätäkin suurempi, yli 400 tuntia vuodessa (2). Ja parisuhteessa elävät miehet tekivät vuonna 1999 yli 400 tuntia vuodessa enemmän yhteenlaskettua ansio- ja kotityötä kuin heidän kumppaninsa (3).

Vuonna 2010 miesten työnantajat ja miehet itse maksoivat työeläkemaksuja noin 11,1 miljardia ja miehet saivat työeläkettä noin 10 miljardia. Naisten työnantajat ja naiset itse maksoivat työeläkemaksuja noin 7,9 miljardia ja naiset saivat eläkettä noin 9 miljardia. Kun työeläkejärjestelmän perusteet on luotu 1950-luvulla, järjestelmä kehitettiin tietenkin miespalkansaajat keskipisteenä, koska naisia oli niin vähän työelämässä. Nyt naisia on jo enemmän palkansaajissa kuin miehiä ja kun mennään ajassa eteenpäin, naisia siirtyy eläkkeellekin miehiä runsaammin. Työeläkejärjestelmän rahoituksen ongelma onkin pelkästään naisten aiheuttama.

Miesten tasa-arvo ry kannattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ideaa eri ammattien porrastetusta eläköitymisiästä (4) siinä muodossa, että tulevaisuuden uudessa työeläkejärjestelmässä eläkkeellesiirtymisikä määräytyy eri ammateissa toimivien eliniän odotteen mukaisesti ottamatta sukupuolta huomioon. Ammateissa, joiden työntekijät kuolevat keskimäärin nuorempina, tulee olla alempi eläkkeellesiirtymisikä ja vastaavasti ammateissa, joiden työntekijät saavuttavat keskimäärin muita korkeamman eliniän, tulee olla muita korkeampi eläkkeellesiirtymisikä. Näin vähennetään ”eläkepääoman” siirtymistä miehiltä naisille ja työntekijöiltä toimihenkilöille ja tasoitetaan hieman työeläkejärjestelmässämme nyt esiintyvää epätasa-arvoa.

Koska miehet kuolevat keskimäärin nuorempina, eläkejärjestelmämme syrjii jo nyt miehiä sukupuolen perusteella; yhtä pitkän työuran ja yhtä tunnollisen työeläkemaksujen maksamisen jälkeen eläköityvä nainen pääsee nauttimaan huomattavasti lukuisammista eläkepäivistä kuin eläkkeelle jäävä mies. Tämä ei ole tasa-arvoista, eikä oikeudenmukaista. Jos eläke-ikää esitetyllä tavalla nostetaan ja sidotaan se eliniän odotteen kehitykseen ottamatta huomioon sukupuolen vaikutusta, on selvää, että miesten asema heikkenee entisestään. Miesten tasa-arvo ry vaatii eläkeneuvotteluiden osapuolia puuttumaan tähän tasa-arvo-ongelmaan. Eläkeneuvottelijoiden on taattava se, että eläkejärjestelmä ei ole edes välillisesti miehiä syrjivä, eikä epäoikeudenmukainen. Tähän ongelmaan on löydettävä ratkaisu.

 __________________________________________________

Lähteet:

(1) Tilastokeskus: ”Ajankäytön muutokset 1990-luvulla”, sivu 21.

(2) Riikka Kivimäki kirjassa ”Työelämän sukupuolittuneet käytännöt”, sivu 111

(3) Hannu Piekkola Työministeriön julkaisussa (2003) ”Työssä jaksaminen …”, sivu 49

Comments


bottom of page