top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry:n kansainvälisen miestenpäivän haaste 2020

Päivitetty: 18. maalisk. 2021

Torstaina 19.11.2020 vietetään jälleen kansainvälistä miestenpäivää. Kansainvälisenä miestenpäivänä on hyvä pysähtyä pohtimaan sitä, mikä on miesten ja poikien asema Suomessa vuonna 2020. Miesten tasa-arvo ry (MTA) katsoo, ettei tasa-arvo toteudu miesten ja poikien kohdalla. Vaikka miehet muodostavat lähes puolet väestöstä, ei miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmia valitettavasti edelleenkään juuri huomioida suomalaisessa tasa-arvokeskustelussa tai tasa-arvopolitiikassa.


MTA:n mielestä tämä on suuri virhe. Jos Sukupuolten tasa-arvoa halutaan todella edistää, on miehet ja pojat saatava nykyistä aktiivisemmin tasa-arvotyöhön mukaan. Tämä onnistuu vain, jos tasa-arvopolitiikka tarjoaa konkreettisia ratkaisuja myös miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmiin. Jos poliittista tahtoa löytyy, me voimme huomioida niin miesten kuin naisten oikeudet yhtä lailla ja samanaikaisesti. Ei esimerkiksi riitä, että pyritään edistämään vanhempainvapaiden tasaisempaa jakautumista isien ja äitien kesken, jos mitään ei samalla tehdä vuoroasumisen edistämiseksi erotilanteissa. Ei riitä, että kielletään tyttöjen rituaalisilpomiset, jos poikien rituaalisilpomiset saavat jatkua. Eikä riitä, että pyritään aktiivisesti lisäämään naisten osuutta teknologiateollisuudessa tai it-alalla, jos ei tehdä mitään miesten määrän lisäämiseksi opettajissa tai toimittajakunnassa. Vastaavia esimerkkejä löytyy paljon enemmänkin, mutta keskeinen havainto on se, ettei miesten ja poikien oikeuksien edistäminen vaaranna sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista, vaan se edistää sitä.


Kansainvälisenä miestenpäivänä on syytä tarkastella myös sitä, miten miehiä ja poikia kohdellaan ja miten heistä puhutaan ja kirjoitetaan. Tässäkin suhteessa MTA näkee Suomessa paljon parantamisen varaa. On hyvin yleistä, että miehistä ja pojista puhutaan tai kirjoitetaan hyvin negatiivisesti, loukkaavasti ja halventavasti. On miesten kollektiivista syyllistämistä, on miesten esittämistä ”uhaksi” tai ”ongelmaksi”. On jatkuvasti vaatimuksia siitä, että miesten ja poikien pitäisi muuttua mieluiten mahdollisimman samankaltaisiksi naisten ja tyttöjen kanssa kelvatakseen. Miesvihamieliset, seksistiset puheet eivät edistä sukupuolten tasa-arvoa, eivätkä ne rakenna mitään hyvää. Ne vain syventävät vastakkainasettelua, lietsovat vihaa ja ruokkivat katkeruutta. Misandrisille asenteille rakentuva tasa-arvopolitiikka ei tietenkään miesten ja poikien suurta enemmistöä puhuttele, ei ainakaan missään positiivisessa mielessä.


MTA:n mielestä on tärkeää muuttaa sitä tapaa, jolla Suomessa suhtaudutaan miehiin ja poikiin suvaitsevammaksi, positiivisemmaksi ja kannustavammaksi. Erilaisuus on nähtävä rikkautena ja voimavarana. Miehiä ja poikia sekä naisia ja tyttöjä ei pidä pakottaa samaan muottiin, vaan sukupuolten, ja yksilöiden, välisten erot on hyväksyttävä, ja niille on annettava tilaa. Jos halutaan toimia rakentavasti, on parempi keskittyä positiivisten asioiden vahvistamiseen, eikä negatiivisten asioiden vatvomiseen. MTA on erityisen huolissaan pojista, jotka joutuvat kasvamaan ja kehittymään hyvin negatiivisessa, joskus suorastaan vihamielisessä, ympäristössä. Maskuliinisuudessa ei itsessään ole mitään pahaa, kuten ei naisellisuudessakaan. Positiiviset miehen mallit ovat tutkitusti tärkeitä niin pojille kuin tytöillekin, kun he kasvavat ja kehittyvät. Suomen itsenäisyyttä, suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja Suomessa ensimmäisten joukossa saavutettuja tasa-arvon merkkipaaluja, kuten vaikkapa yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta, ei olisi olemassa ilman suomalaisten miesten ponnisteluja ja uhrauksia. Jos miehet ja pojat halutaan mukaan tasa-arvotyöhön, heitä on oikeasti uskallettava kuunnella ja heitä on kohdeltava ihan samalla kunnioituksella, joka naisille ja tytöillekin suodaan. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen etenee aivan varmasti tehokkaammin positiivisessa ja rakentavassa ilmapiirissä.

Tänä kansainvälisenä miestenpäivänä Miesten tasa-arvo ry (MTA) haastaa kaikki tasa-arvosta ja miehistä sekä pojista välittävät ottamaan julkisesti kantaa miesten ja poikien oikeuksien edistämisen sekä positiivisemman mieskuvan puolesta. Vedotkaa poliittisiin päättäjiin, jotta he vihdoin ottaisivat miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmat tosissaan! Puhukaa ja kirjoittakaa miehistä ja pojista positiivisesti ja heitä kannustaen!


Comments


bottom of page