top of page

Miesten tasa-arvo ry:n kolme kysymystä presidenttiehdokkaille

1. Suomen perustuslaki kieltää asettamasta ketään eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella ilman hyväksyttävää perustetta. Katsotteko, että nykyinen, vain miehiä koskeva asevelvollisuus on perustuslain mukainen sekä tasa-arvoinen?

2. Vuosina 2009-2010 toteutettu Tuhansien iskujen maa – tutkimus osoitti, että suomalaiset miehet kokevat parisuhteissaan yhtä paljon väkivaltaa kuin naisetkin. Lisäksi miehiin kohdistuu väkivaltaa naisia enemmän kotien ulkopuolella niin, että kaikkiaan jopa joka toinen suomalainen mies on väkivallan uhri. Suomi on allekirjoittanut ns. Istanbulin sopimuksen, jonka tarkoituksena on ehkäistä ja poistaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä perheväkivaltaa. Onko tällaisessa tilanteessa mielestänne perusteltua taistella vain naisten, ei kaikkien ihmisten kokemaa, väkivaltaa vastaan?

3. Miesten eliniänodote vuonna 2016 oli noin 78 vuotta ja naisten noin 84 vuotta. Vuonna 2006 vuotuisten terveyden- ja vanhustenhuollon kokonaismenoista jokaisen miehen osuus oli noin 2300 ja jokaisen naisen noin 3000 euroa. Näettekö vinoutumaa siinä, että naisille järjestetään rintasyöpäseulonnat, mutta miehille ei järjestetä minkäänlaista seulontaa rintasyövän kanssa yhtä yleisen eturauhassyövän aikaiseksi löytämiseksi?

______________________________

Ehdokkaiden vastaukset:

Merja Kyllönen:

 1. Asevelvollisuuslaki ja siviilipalveluslaki molemmat mahdollistavat sukupuolisen syrjinnän lakitekstin sisällä jo. Eivät siis täytä tasa-arvoa, eikä osin paikoin myöskään ihmisoikeuspelisääntöjä (vankilatuomiot aseistakieltäytyjille).Kehittäisin asevelvollisuutta valmiusvelvollisuuden suuntaan, joka koskisi koko ikäluokkaa sekä naisia, että miehiä. Mallissa jokainen voisi valita aseellisen palveluksen tai aseettoman palveluksen väliltä. Samalla järjestelmää kehitettäisiin enemmän vastaamaan myös tämän päivän ja tulevaisuuden turvallisuushaasteita, kuten ilmastonmuutosta. Samalla poistaisin myös vankeusrangaistuksen aseistakieltäytymisen osalta.

 2. Jokaisen ihmisen kokema väkivalta on tuomittava ja Suomessa onkin toimittava sen puolesta, että lähisuhdeväkivallan osalta puolustetaan sekä naisia, että miehiä kuin myös lapsiakin. En rajaa toimia sukupuolen pohjalta. Toki Istanbulin sopimus keskittyy nimenomaan naisiin ja lapsiin ja kansainvälisessä yhteydessä asia on ymmärrettävä, sillä useimmiten kohteena on kuitenkin nainen tai lapsi tai molemmat. Se ei silti oikeuta väheksymään myöskään miesten kokemaa väkivaltaa tai sen ehkäisemiseen tarvittavia toimia.

 3. Olen työssäni Euroopan parlamentissa edistänyt ajatusta eurooppalaisten syöpäseulontojen aloittamisesta eturauhassyövän ennaltaehkäisyssä. Myös uusien hoitomuotojen ja tutkimusmenetelmien rahoituksen osalta parlamentti työskentelee aktiivisesti. Jostain syystä laajempi keskustelu asiasta tuntuu jäävän vähälle osittain senkin takia, etteivät kaikki ole lainkaan valmiita keskustelemaan tästä monelle herkästä aiheesta. Toivon, että miesjärjestöt Suomesta olisivat rohkeasti yhteydessä niin kansainvälistä työtä tekeviin organisaatioihin kuin myös meihin europarlamentaarikoihin asian nopeaksi edistämiseksi.

Nils Torvalds:

 1. On varmasti perustuslain mukainen, mutta tasa-arvoisen kohtelun edistämiseksi olisi varmasti aiheellista siirtyä koko ikäluokkaa kattavaan kutsuntaan, josta sitten avautuu polkuja erilaisiin vapaaehtoisin yhteiskunnallisiin toimiin.

 2. On varsin perusteltua toimia kaikkien ihmisten kohtaamaan väkivaltaa vastaan, mutta Suomi on ikävällä tavalla tilastoissa korkealla mitä tulee naisten kokemaan parisuhdeväkivaltaan.

 3. Olen puolustanut miesten PSA-seulontaa (hyvin henkilökohtaisista syistä). On kehitteillä parempia seulontamenetelmiä.

Laura Huhtasaari:

 1. Kyllä. En kannata naisten pakollista asevelvollisuutta.

 2. Ehdottomasti on tärkeää taistella kaikkien kokemaa väkivaltaa vastaan.

 3. Näin lukumääräisesti tarkasteltuna vinouma on ilmeinen. Kuitenkin jos katsotaan seulontojen absoluuttisia vaikutuksia, kuolleisuuden vähenemistä, ylidiagnosoinnin riskiä ja kustannus-hyöty-suhdetta, havaitaan, että eturauhassyövän kohdalla seulonnat eivät ole niin oikeutettuja kuin rintasyövän kohdalla. Muuten miesten suurempaan sairastavuuteen ja alempaan eliniänodotteeseen pitäisi mielestäni keskittyä enemmän, ja esimerkiksi lisätä elintapa- ym. neuvonnan keskittämistä nimenomaan miehille.

Sauli Niinistö:

Niinistö ei ehtinyt vastaamaan.

Matti Vanhanen:

 1. Ei ole katsottu, että asevelvollisuuslaki olisi ristiriidassa perustuslain kanssa. Pakollinen koko ikäluokan kattava asepalvelus ei ole tarpeen.

 2. Tutkimukset osoittavat, että miesten kokema perheväkivalta on yleistynyt. Istanbulin sopimuksen siivittämänä turvakotipaikkoja on perustettu Suomeen lisää ja niitä luonnollisesti käyttävät myös miehet. Kynnys turvakotiin hakeutumiseen on miehillä korkeampi, mikä osoittaa, että yhteiskunnallista keskustelua aiheesta tarvitaan.

 3. Ilmeisesti rintasyöpäseulontaan nähden PSA ei ole kovin tarkka ja seulonnassa otetaan paljon turhia koepaloja. Jos tarkempia seulontamenetelmiä kehitetään, kannatan ehdottomasti.

Tuija Haatainen, Pekka Haavisto ja Paavo Väyrynen eivät vastanneet MTA ry:n kyselyyn.

Comments


bottom of page