top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry:n lausunto hallituksen esityksestä (HE 189/2022)Miesten tasa-arvo ry toteaa, että Suomen hallituksen lakiesitys on puutteellisesti valmisteltu, liikaa ideologiaan nojaava ja sisäisesti ristiriitainen. Tämä perustuu useisiin esityksen kohtiin ja kokemuksiin maista, joissa vastaavia käytäntöjä on sovellettu.


Lakiesitys poistaa lähes kokonaan puskurin impulsiivisia, harkitsemattomia päätöksiä kohtaan. Sukupuolen voisi vaihtaa ilman keskustelua psykologian tai lääketieteen ammattilaisen kanssa. Sukupuolen vaihtojen kertoja ei olisi mitenkään rajattu, vaan sukupuolen voisi vaihtaa aina 30 päivän harkinta-ajan jälkeen, vaikka useasti vuodessa.


Lakiesitys mahdollistaisi biologisten miesten pääsyn naisille rajattuihin tiloihin, esimerkiksi pukuhuoneisiin ja WC-tiloihin. Ulkomailta on esimerkkejä, joissa tätä mahdollisuutta ovat käyttäneet hyväkseen miehet, jotka hakeutuvat naisten tiloihin seksuaalisista syistä. Biologisten miesten pääsy koulujen wc-tiloihin on johtanut muun muassa raiskauksiin. Esitys antaisi myös biologiselle naiselle mahdollisuuden hakeutua miesten tiloihin seksuaalisten motiivien vuoksi.


Vangit sijoitettaisiin lakiesityksen mukaan osastolle, joka vastaa vangin ilmoittamaa sukupuolta. Tämä on niin ikään johtanut lukuisiin raiskauksiin muissa maissa. Sukupuoltaan ovat vaihtaneet mm. seksuaalirikoksista tuomitut miehet, jotka ovat jatkaneet seksuaalirikoksia naisvankien osastoilla. Lakiesitys ei kuitenkaan ole tässä kohtaa johdonmukainen. Vanki voidaan sijoittaa erityisen painavista syistä osastolle, joka ei vastaa hänen ilmoitettua sukupuoltaan. Tässä tapauksessa hänen sukupuoli-ilmoitustaan ei kunnioitettaisi. Esitys on tässä kohtaa kiitettävän realistinen, mutta epäjohdonmukaisuus muun sisällön kanssa kertoo valmistelun huonosta tasosta.


Lakiesityksestä ei käy ilmi kutsutaanko henkilö asepalvelukseen, jos on muuttanut sukupuoltaan miehestä naiseksi ikävuosien 18–29 välillä. Jos nainen vaihtaa sukupuoltaan mieheksi, on hän kutsunnanalainen. Toisinpäin tapahtuvasta sukupuolenvaihdoksesta lakiesitys ei kerro mitään eikä asevelvollisuuslaki niin ikään anna selkeää ratkaisua.


Naisurheilu on ajautunut kriisiin maissa, joissa biologiset miehet on hyväksytty naisten sarjoihin. Murrosiän ohi miessukupuolessa kasvaneilla on ratkaiseva etu naisiin nähden. Käytännössä naisurheilijoilla ei ole ollut mahdollisuuksia sukupuoltaan naiseksi vaihtaneita vastaan. Tätä kritisoineita tahoja on maalitettu ja aihetta ympäröi pelon ilmapiiri.


Syöpäseulonnat kohdistettaisiin esityksen mukaan edelleen heille, joilla on rinnat tai kohdunkaula. Tässä asiassa esitys noudattaa sukupuolen biologiaa. Hallitus vaikuttaa tiedostavan ristiriidan biologian ja sukupuolen valinnaisuuden välillä silloin, kun kyseessä ovat vakavat käytännön seuraukset naisille. Vankien sijoittamisessa ja syöpäseulonnoissa hallitus noudattaa biologiaa. Kyse on terveyteen ja henkeen liittyvistä asioista. Tämä on ristiriidassa lain lähtökohdan kanssa sukupuoli-ilmoituksen kunnioittamisesta.


Hallituksen esitys ammentaa gender-ideologiasta, joka sekoittaa biologisen ja sosiaalisen sukupuolen keskenään. Sosiaalinen sukupuoli koostuu päivittäin elettävistä rooleista. Roolit voivat muuttua useinkin, mutta biologinen sukupuoli todellisuudessa ei. Gender-aatteen käsitys sukupuolirooleista on kapea. Jos henkilöllä on vastakkaisen sukupuolen piirteitä käytöksessään, olisi hän oikeasti vastakkaista sukupuolta. Feminiinit piirteet miehen käytöksessä kertoisivat, että hän onkin oikeasti nainen. Naiselliset piireet eivät näin ollen mahtuisi miehen sukupuolirooliin ja toisinpäin. Lakiesitys sekoittaa biologisen ja sosiaalisen sukupuolen keskenään absurdilla tavalla.


Miesten tasa-arvo ry näkee, että lakiesitys on erityisen huonosti valmisteltu ja se jättää realiteetteja huomiotta hämmästyttävän kevytmielisesti. Esitys pohjautuu ideologiaan ja se ohittaa biologiset sukupuolta koskevat faktat. Kokonaisuutena hallituksen esittämä laki on poikkeuksellisen ongelmallinen ja altis väärinkäytöksille. Miesten tasa-arvo ry:n kanta on, että lakiesitys tulee nykymuodossaan hylätä.1 Comment


Timo Pursimo
Timo Pursimo
Dec 09, 2022

Itse katson MTA:n jäsenenä, että lakiesitys joistakin puutteistaan huolimatta, on askel oikeaan suuntaan. Aiemmissa selvityksissä on todettu, että asevelvollisuus ei koskisi henkilöä, joka on vaihtanut sukupuolensa miehestä naiseksi ja tämä asia on myönteinen miesten kannalta, osoittaen samalla osaltaan nykyisen asevelvollisuusjärjestelmämme sukupuolidiskriminaation.

Like
bottom of page