top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry:n lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmastaMiesten tasa-arvo ry (MTA) toteaa, että keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa on epäonnistuttu täysin sukupuolivaikutusten arvioinnissa. Kaikesta näkee, ettei sukupuolivaikutusten arvioinnissa ole huomioitu miesnäkökulmaa lainkaan, eikä miesasiajärjestöjä ole haluttu kuulla täysin naiskeskeistä arviointia tehtäessä. Suunnitelman sukupuolivaikutusten arviointi on tehty ammattitaidottomasti ja asenteellisesti.


Suunnitelman liikennettä koskevassa osiossa esimerkiksi todetaan, sinänsä oikein, että liikenteeseen liittyvät toimialat ovat miesvaltaisia. Polttoaineiden hinnannousun kielteisten vaikutusten kohdistumista nimenomaan miehiin, miesten työllisyyteen ja miesten varallisuuteen, ei kuitenkaan tuoda suunnitelman sukupuolivaikutusten arvioinnissa esille lainkaan. Kun hinnankorotusten haittavaikutusten sukupuolittuneisuutta ei huomioida, ei siihen etsitä ratkaisujakaan. Kuitenkin juuri näiden haittavaikutusten korvaaminen ja torjunta on kaikki kaikessa, jos Suomessa halutaan kehittää kansantaloudellisesti kestävällä tavalla ja positiivisessa hengessä ympäristöystävällisempää liikennettä. MTA pitää tärkeänä, että kun vaikutukset ovat näin sukupuolittuneita ja miesten kannalta vahingollisia, on polttoaineiden hintaan nostavista veronkorotuksista syytä pidättäytyä.


Suunnitelmassa oletetaan, että miesten osuus sähköautojen omistajista olisi suurempi tuloerosyistä. Olettamusten sijasta sukupuolivaikutusten arvioinnin osana olisi ollut syytä selvittää, moniko näistä miesten omistamista, ja aivan epäilemättä suurella henkilökohtaisella kustannuksella hankkimista, ajoneuvoista on todellisuudessa kokonaisen perheen, ja siten käytännössä myös naisten käytössä. MTA olettaa, että miesten suurempi panostus sähköautoiluun kertoo miesten suuremmasta ympäristötietoisuudesta ja valmiudesta panostaa päästöttömään liikenteeseen. Tätä muutosvalmiutta olisi syytä tukea esimerkiksi siten, että sähköautojen ajoneuvoveroa laskettaisiin. Ympäristöystävällisten ajoneuvojen hankkimisesta on tehtävä kuluttajille taloudellisesti mahdollisimman edullista.


Suunnitelmassa esitetään, että naisten sähköautojen hankintaa tuettaisiin verotuksen keinoin. MTA huomauttaa, että sukupuoleen perustuva syrjintä, myös verotuksessa, on kielletty Suomessa niin perustuslaissa kuin tasa-arvolaillakin. MTA pitää todella huolestuttavana sitä, että lainvastaista sukupuolisyrjintää voidaan edes esittää osana ympäristöministeriön laatimaa suunnitelmaa. Se kertoo vakavista puutteista ympäristöministeriön tasa-arvo-osaamisessa. MTA pitää suunnitelmaa tältä osin miesvihamielisenä ja sukupuolten tasa-arvon vastaisena.

Comentarios


bottom of page