top of page

Miesten tasa-arvo ry:n vastaus tasa-arvovaltuutetun väitteisiin

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara piti 12.10.2017 THL:n tasa-arvopäivillä puheen, jossa hän esitti havaintojaan Suomessa käytävästä tasa-arvokeskustelusta. Tasa-arvovaltuutetun mielestä suomalaiseen tasa-arvokeskusteluun liittyy piirteitä, joihin hän ei ole tyytyväinen. Miesten tasa-arvo ry (MTA ry) vastaa tasa-arvovaltuutetun esittämiin väitteisiin omalta osaltaan.


1. Ensinnäkään kukaan ei kiistä, etteikö naisilla olisi ihan todellisia tasa-arvo-ongelmia. Näitä on etenkin työ- ja perhe-elämän yhdistämisessä. Osittain tästä syystä Miesten tasa-arvo ry on tukenut vanhempainvapaiden jakamista 6+6+6-mallin pohjalta. Myös raskaussyrjintä on valitettavasti todellisuutta, ja MTA ry pitää hyvänä, että tasa-arvovaltuutettu kampanjoi sitä vastaan. Kukaan ei liioin vastusta naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamista. On vain todettu se fakta, että tehokkainta ja tasa-arvoisinta olisi vastustaa kaikkea väkivaltaa yhtä lailla.

Toisekseen palkkatasa-arvoon ja väkivaltaan liittyen on vuosien mittaan esitetty lukuisia perusteettomia ja absurdeja väitteitä sekä syytöksiä. Tasa-arvokeskustelun, ja etenkin tasa-arvopolitiikan, on rakennuttava tutkittujen faktojen, ei ideologisten uskomusten varaan. Tilastokikkailusta, metodologisista ongelmista, vääristä johtopäätöksistä ja muusta vastaavasta on aina voitava antaa kriittistä palautetta. Kriittinen ja avoin keskustelu on ainoa avain siihen, että asiat tehdään jatkossa paremmin. Tasa-arvopolitiikka on todella heikolla pohjalla, jos sitä kohtaan esitettyä kritiikkiä yritetään viranomaisvoimin vaientaa.

Kolmannekseen kaikesta ei voi aina syyttää vain rakenteita naistenkaan kohdalla (miesten kohdalla rakenteista ei yleensä haluta puhua lainkaan). On esimerkiksi fakta, että yksilön omat valinnat todella vaikuttavat hänen urakehitykseensä ja ansiokehitykseensä. On rehellistä tunnustaa tämä. On lopetettava naisia halventava ajatus siitä, ettei naisilla olisi omaa tahtoa, eikä kykyä tehdä itsenäisiä ja oma-aloitteisia valintoja elämässään.

2. Suomalaisessa tasa-arvopolitiikassa miesten ja poikien ongelmat ja oikeudet on pitkälti sivuutettu. Tämä on erittäin vakava tasa-arvo-ongelma. Tähän on tultava muutos. Muutosta ei koskaan tule, jos sitä ei kovaan ääneen vaadita. Tätä ääntä Miesten tasa-arvo ry pitää nyt yllä, eikä meitä vaienneta.

Miehiin kohdistuva väkivalta on tasa-arvo-ongelma ihan siinä missä naisiin kohdistuva väkivaltakin on. Viranomaisten, ja etenkin tasa-arvoviranomaisten, on tehtävä selväksi se, että jokaisen ihmisen henki ja terveys ovat yhtä arvokkaita, ihmisen sukupuolesta riippumatta. Miehillä ja pojilla on oltava yhtäläinen oikeus elää ilman väkivaltaa ja sen uhkaa. Viranomaisten on suhtauduttava kaikkeen väkivaltaan nollatoleranssilla. Puheet siitä, että miehiin kohdistuvan väkivallan taustalla olevia tekijöitä pitäisi ensin analysoida, ovat suorastaan tämän vastuun väistelyä, väkivallan miesuhrien syyllistämistä ja miehiin kohdistuvan väkivallan vähättelyä. Jos näin ei toimita naisiin kohdistuvan väkivallan kohdalla, näin ei pidä myöskään toimia miehiin kohdistuvan väkivallan kohdalla.

3. Tasa-arvopolitiikan näkevät nollapelinä lähinnä ne, jotka vastustavat miesten oikeuksien nostamista tasavertaiseen asemaan naisten oikeuksien rinnalle. Miesten tasa-arvo ry on esittänyt tasa-arvoista ja sukupuolineutraalia tasa-arvolakia, asevelvollisuutta, vanhemmuutta, väkivallan vastustamista jne. Nämä esitykset ovat törmänneet vastarinnan muuriin. Mutta mitä se haittaisi, jos meillä vastustettaisiin yhtä lailla niin miehiin kuin naisiinkin kohdistuvaa väkivaltaa, eikä vain naisiin kohdistuvaa, kuten nyt? Eihän tämän pitänyt olla nollasummapeliä.

4. Julkinen vihapuhe kohdistuu Suomessa ensisijaisesti miehiin. Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä se on toistuva teema[i]. Miesten tasa-arvo ry ihmettelee, miksi tasa-arvovaltuutettu ei ole reagoinut tähän vihapuheeseen?

_________________________________________

Comments


bottom of page