top of page

Miesten tasa-arvo ry pitää huolestuttavana tasa-arvovaltuutetun feministisen järjestön kampanjamater

Miesten tasa-arvo ry ei pidä tasa-arvovaltuutetun kesäistä Facebook päivitystä ”Miehistä sanaa tasa-arvosta: f-sana” (11.6.2014 sisältäen linkin Femactin/Naisasialiitto Unionin feminismi-aatteen puolesta kampanjoivaan videoon) tasa-arvovaltuutetun toimenkuvalle sopivana ulostulona.

Kyseinen video on feminstisenä järjestönä esiintyvän Naisasialiitto Unionin ja sen rinnalla toimivan aatteeltaan feministisen järjestön feministisistä lähtökohdista tasa-arvokäsitystä ajava kampanjavideo, jonka julkituotuna tarkoituksena on aiheuttaa feministinen kansanliike.

Feminismi on kuitenkin vain yksi ideologinen käsitys tasa-arvosta ja pääsääntöisesti käsittelee asioita naisnäkökulmasta naisten etua ensisijaisti ajaen.Tämä käy mielestämme jatkuvasti ilmi monien feminististen järjestöjen ulostuloissa ja lakiehdotuksissa, joista monet olisivat tarkoittaneet toteutuessaan miehen oikeusturvan huomattavaa heikentämistä vakavissakin asioissa (sekä näyttövaatimuksiin kohdituvien heikennysvaatimusten osalta kuin myös lakiehdotusten rikoksien tunnusmerkistöjen tulkinnanvaraisuuksien osalta pyrkimyksenä oletetun uhrin etu), joissa nainen on yleensä oletuksellisesti uhri ja mies oletuksellisesti epäilty.

Yksilötasolla tällaisen oikeusturva-riskin toteutuminen voi olla miehen elämälle traaginen tapahtuma kaikkine vaikutuksineen. Miesten tasa-arvo ry:n mielestä yksilön oikeusturva erityisesti syytettynä ollessa (ja käytännössä koskien vain toista sukupuolta eli miehiä) on asia, jota ei tasa-arvo käsitteen nimissä saa uhrata.

Kampanjavideolla esiintyvät miehet puhuvat nimenomaan feministi-aatteen puolesta eivätkä edusta yleisesti miesten käsitystä tasa-arvosta tai miesten yleistä käsitystä miehiä koskevista tasa-arvo ongelmista.

Tasa-arvovaltuutettu on lainvalvontaviranomainen, joka valvoo eduskunnan säätämien lakien toteutumista ja noudattamista. Vaatimukseen lainvalvontaviranomaisen riippumattomuudesta sekä poliittisesta aatteettomuudesta ei sovi ideologisten sekä vain yhden näkökulman tasa-arvosta käsitteenä esilletuominen eikä varsinkaan sen puolesta kampanjointi. Tällainen ulostulo asettaa tasa-arvovaltuutetun riippumattomuuden ja objektiivisuuden lainvalvontaviranomaisena todella kyseenalaiseksi.

Miesten tasa-arvo ry vaatii lainvalvontaviranomaiselta täydellistä aatteellista ja poliittista riippumattomuutta, jotta lainvalvontaviranomisen puolueettomuuteen, harkintakykyyn ja toimintaan lainvalvontaviranomaisena voidaan luottaa.

Comments


bottom of page