top of page

Miesten tasa-arvo ry tuomitsee Donnerska Skolanin sukupuolisyrjinnän

Kokkolassa ruotsinkielinen peruskoulu, Donnerska Skolan, on lisännyt valinnaisaineidensa joukkoon kurssiin, jonka tarkoituksena on oppilaiden itsetunnon vahvistaminen. Kurssille ovat kuitenkin tervetulleita ainoastaan tytöt, pojat eivät kurssille pääse, eikä heille järjestetä mitään vastaavaa kurssia, jolle puolestaan tytöiltä olisi pääsy kielletty.

Miesten tasa-arvo ry tuomitsee jyrkästi Donnerska skolanin harjoittaman sukupuolisyrjinnän. Peruskoulun tehtävä on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, eikä lisätä sukupuolisyrjintää. Tutkittu tosiasia on se, että pojat viihtyvät koulussa tyttöjä huonommin. Tiedossa on myös se, että myös pojat kärsivät itsetuntoon liittyvistä ongelmista. Poikia tutkitusti syrjitään kouluarvostelussa sukupuolen perusteella, ja heitä myös kehutaan vähemmän.

Poikien alisuorittaminen koulussa on yksi räikeimmistä ja suurimmista tasa-arvo-ongelmista Suomessa. On aivan varmaa, ettei tätä ongelmaa ainakaan ratkaista lisäämällä entisestään poikiin kohdistuvaa sukupuolisyrjintää kouluissamme. Donnerka Skolanissa on tehty nyt selväksi, että poikia ei pidetä yhtä arvokkaina koululaisina kuin tyttöjä ja ettei poikaoppilaille edes haluta koulussa tarjota samanlaisia mahdollisuuksia kuin tytöille.

On käsittämätöntä, että Kokkolan kaupunki sallii sukupuolisyrjinnän harjoittamisen kouluissaan. Perusopetuslaissa todetaan, että ”Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella.”

Miesten tasa-arvo ry vaatii, että Kokkolan kaupunki tekee lopun Donnerska skolanin sukupuolisyrjinnästä. Suotavaa on, että opetusalan viranomaiset, opetusministeristä lähtien, tekevät selväksi, etteivät hyväksy tämän kaltaista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vastaista toimintaa suomalaisessa peruskoulussa.

Comments


bottom of page