top of page

Miesten tasa-arvo ry tuomitsee Ville Niinistön seksistiset vihapuheet

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö syyttää tuoreessa kirjoituksessaan suomalaisia miehiä naisten seksuaalisesta häirinnästä ja vaatii, että suomalaisten miesten olisi muutettava tapojaan. Niinistö siis kylmästi leimaa kaikki suomalaiset miehet ahdistelijoiksi muutamien yksilöiden (väitettyjen) tekojen vuoksi. Kuitenkin vielä viime vuoden lopulla Ville Niinistö tuomitsi yhdessä muiden eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa kokonaisten kansanryhmien leimaamisen yksilöiden tekojen perusteella ja vastusti vihanlietsontaa sosiaalisessa mediassa. Ville Niinistön toiminta on malliesimerkki politiikassa vallitsevasta kaksinaismoralismista ja miesvihamielisen seksismin yleisyydestä Suomessa.

Puheenjohtaja Ville Niinistön ulostulo on miesvihamielistä, seksististä vihapuhetta. Kollektiivinen syyllistäminen loukkaa syvästi suomalaisten miesten suurta enemmistöä, joka ei ole koskaan ahdistellut ketään. Eikä miehillä ole mitään kollektiivista vastuuta toisten miesten tekemisistä, vaan Suomessa jokainen vastaa vain omista tekemisistään, kuten länsimaisessa oikeusvaltiossa pitääkin. Toisin kuin Niinistö kuvittelee, suomalaisilla miehillä ei ole mitään sukupuolten välistä tasa-arvoa vastaan, kunhan se vain koskisi myös heitä itseään. Nyt niin ei ole, vaan miehiin kohdistuva sukupuolisyrjintä on meillä kirjattu lakiin asti. Miesten ja poikien huono-osaisuus näkyy kaikilla hyvinvointimittareilla selvästi, mutta suomalaisessa tasa-arvopolitiikassa miesten tasa-arvo-ongelmiin ei edelleenkään pureuduta. Eikä kansanedustaja Ville Niinistö, valta-asemastaan huolimatta, ole tehnyt mitään tämän epätasa-arvon kitkemiseksi.

Vaikeistakin asioista on aina voitava keskustella avoimesti, mutta keskustelun on oltava kaikkia osapuolia kunnioittavaa, asiallista ja rakentavaa. Ville Niinistön kirjoitus on populistista vihanlietsontaa, joka vain lisää vastakkainasetteluja ja mustamaalaa sekä loukkaa viattomia ihmisiä. Jos Niinistö olisi tehnyt vastaavanlaisen valheellisen ja loukkaavan yleistyksen naisista, hän olisi menettänyt puheenjohtajuutensa. Jos hän olisi leimannut jonkun etnisen vähemmistön yksilöiden tekojen perusteella, hän olisi pian oikeudessa syytettynä kiihotuksesta kansanryhmää kohtaan. Miehiin kohdistuvaa vihapuhetta ei pidä suvaita yhtään sen enempää.

Puheenjohtaja Niinistö sivuuttaa kirjoituksessaan, tyypillisen feministin tavoin, miehiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja ahdisteluun syyllistyvät naiset. Miesuhrien kohtalo ei Niinistöä kiinnosta, sillä hänen mustavalkoisessa ja vastakkainasetteluille rakentuvassa kuplassaan naiset ovat aina viattomia uhreja ja miehet ainoastaan pahantekijöitä. Nämä ovat haitallisia stereotypioita, joita vastaan tasa-arvotyössä on aktiivisesti kamppailtava. Kuten tutkimukset ovat osoittaneet, miehiin kohdistuva ahdistelu tai naisahdistelijat eivät ole marginaalisia ilmiöitä. Esimerkiksi peruskoulussa jopa joka neljäs poika joutuu ahdistelun uhriksi. Mies- ja poikauhrit jäävät vain helpommin piiloon, sillä heidän kynnyksensä hakea apua on korkeampi. Moni miesuhreista kokee, ettei heille edes ole apua tarjolla ja etteivät viranomaiset ota heidän kokemuksiaan vakavasti. Ville Niinistön ala-arvoiset kirjoitukset eivät tätä tilannetta ainakaan paranna – päinvastoin.

Miesten tasa-arvo ry katsoo, että kansanedustaja Ville Niinistön feministisine aatetovereineen on syytä päivittää tasa-arvokäsityksensä 2000-luvulle. Tasa-arvon on nyt, vihdoin ja viimein, koskettava miehiäkin. Miesten on kelvattava sellaisina kuin he ovat, ihan siinä missä naistenkin. Tasa-arvopolitiikassa on lopetettava miesten syyttely tasa-arvo-ongelmista, ja lähdettävä määrätietoisesti edistämään miesten oikeuksia tasavertaiselle tasolle naisten oikeuksien kanssa. Eikä miesten tarvitse liioin alistua seksistisen mustamaalauksen kohteeksi. Naisten sukupuoliperusteisen erityiskohtelun aika on kerta kaikkiaan ohi. Päättäjien ja viranomaisten on turvattava tasapuolisesti kaikkien seksuaalisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Naiskeskeinen, miesuhrit ja naistekijät sivuuttava, sukupuolittaminen on hylättävä miehiä ja poikia sukupuolen perusteella syrjivänä.

Miesten tasa-arvo ry tuomitsee jyrkästi Ville Niinistö seksistiset, miesvihaa lietsovat puheet. Miesten tasa-arvo ry vaatii Vihreitä irtisanoutumaan puheenjohtajansa kirjoituksista ja tuomitsemaan kokonaisten kansanryhmien leimaamisen. Miesten tasa-arvo ry myös haastaa kaikki tasa-arvon kannattajat protestoimaan miesvihaa vastaan (#eimiesvihalle).

Commentaires


bottom of page