top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry: yhdenvertainen vanhemmuus edellyttää tasa-arvoista lainsäädäntöäMiesten tasa-arvo ry (MTA) toteaa, ettei Suomen aborttilainsäädännön uudistamisessa ole huomioitu miesnäkökulmaa ja uudistuksen vaikutusta sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tämä on ongelmallista, sillä yhdenvertainen vanhemmuus on todella mahdollista vain, jos lainsääntö on tasa-arvoa edistävää, ei sitä vähentävää.


Uudistuksen keskeinen sisältö, eli aborttioikeuden mahdollistaminen naisille aina 12:een raskausviikkoon saakka ilman mitään perusteluja, ei itse asiassa ole kovin radikaali, sillä käytännössä abortin on Suomessa tähänkin saakka saanut aina halutessaan. Lainmuutos vain virallistaa olemassa olevan tilanteen. Muutos kuvastaa hyvin myös Suomessa vallitsevaa asennoitumista vanhemmuuteen: naisten osalta kyse on oikeudesta saada omia biologisia jälkeläisiä kaikin käytettävissä olevin keinoin (hedelmöityshoitolaki) ja oikeudesta olla tulematta äidiksi vasten tahtoaan (aborttilaki). Miehillä ei sitä vastoin ole kumpaakaan oikeutta, vaikka lainsäädännöllisesti miehille olisi mahdollista molemmat oikeudet antaa. Sijaissynnytysjärjestelyt on Suomessa kielletty. Mies voi myös joutua isäksi vasten tahtoaan. Hän voi jopa joutua vastuuseen sellaisen lapsen elatuksesta, jonka isä hän ei edes ole (vanhemmuuslaki). Kuten suomalaisessa valtiofeminismissä on ollut tapana, vain naisilla on oikeuksia, ja miehillä on vain velvollisuuksia.


MTA vaatii tämän epäsuhdan korjaamista lainsäädäntöä muuttamalla. Suomessa on sallittava sijaissynnytysjärjestelyt, myös miespareille ja yksinäisille miehille. Miehellä on oltava oikeus päättää itsenäisesti siitä, haluaako hän isäksi vai ei. Tämän mahdollistamiseksi miehellä on oltava aina 12:sta raskausviikkoon saakka oikeus irtisanoutua isyydestä (juridinen aborttioikeus). Nainen voi tietenkin tehdä omat ratkaisunsa edelleen yhtä itsenäisesti kuin tähänkin asti. Jos miestä ei ole todistettavasti informoitu raskaudesta ja tulevasta isyydestä ennen edellä mainittua aika rajaa, miehellä on oltava oikeus irtisanoutua isyydestä myös tämän aikarajan jälkeen. On lapsen etu, että hän oikeasti syntyy toivottuna. Miesten itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen isyyden suhteen on välttämätöntä yhdenvertaisen vanhemmuuden toteuttamiseksi. Lasten hankkiminen on päätös, joka parisuhteen molempien osapuolten on tehtävä yhdessä, toisen osapuolen näkemyksiä kunnioittaen ja kuunnellen.


Tuore vanhemmuuslaki on MTA:n mielestä täysin epäonnistunut. Isyyshuijaukset ovat edelleen mahdollisia. Lainsäätäjä suojelee huijareita ja hyväksikäyttäjiä lapsen oikeuksien kustannuksella. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus tuntea omat vanhempansa. Tämän oikeuden toteutumisen varmistamiseksi kaikki aikarajat isyyden kumoamiskanteille on poistettava. Kaikille lapsille on teetettävä heti syntymän jälkeen dna-testi sen varmistamiseksi, että isäksi väitetty mies voi varmistua isyydestään.


MTA katsoo, että epäsuhta miesten ja naisten vanhemmuuteen liittyvissä oikeuksissa ja velvollisuuksissa on viipymättä korjattava. Tilanne, jossa miesten itsemääräämisoikeus ei ole yhtä suuri kuin naisten on epätasa-arvoinen. Se ei ole mikään väistämätön seuraus sukupuolten välisistä biologisista eroista, vaan se johtuu miehiä syrjivästä lainsäädännöstä.


Suomessa tehtiin vuonna 2021 noin 7 600 raskaudenkeskeytystä eli aborttia. MTA toteaa, että poliittisena tavoitteena pitäisi olla aborttien määrän selvä vähentäminen nykyisestä. Aborttien tekeminen kuormittaa terveydenhuoltoa, eikä niiden pitäisi olla mikään jälkikäteinen ehkäisykeino. Suurelta osin niiden tekeminen olisi voitu välttää, jos vain ehkäisystä olisi huolehdittu kunnolla. Kun seksuaalivalitusta on tarjolla yllin kyllin ja kun ehkäisy on monin paikoin Suomessa suorastaan maksutonta nuorille, alkavat selitykset sille, miksi aborttiin on ylipäätään päädytty, käydä vähiin.

Comments


bottom of page