top of page

Miesten tasa-arvo -yhdistyksen lausunto sukupuolentutkimuksen kehittämiseksi

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) vaatii naistutkimuksen rahoituksen varmistusta yliopistouudistuksessa tasa-arvotiedon tuotannon turvaamiseksi (linkki). Idea tasa-arvotutkimuksen aseman varmistamisesta on hyvä, mutta huomautamme, että miesten tasa-arvo-ongelmien tutkimukselle ei ole osoitettu juuri mitään resursseja. Mielestämme pelkkä naistutkimuksen aseman varmistaminen ei riitä tasapuolisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Tällä hetkellä tasa-arvotutkimus kuuluu naistutkimuksen alaisuuteen, mikä sitoo tutkimuksen kysymyksenasetteluja. Naistutkimus tarkastelee maailmaa naisten näkökulmasta, mikä jättää miesten tasa-arvo-ongelmat tarkastelun ulkopuolelle. Vain naisten tasa-arvo-ongelmia tarkasteleva tutkimus tuottaakin yksipuolisen kuvan tasa-arvotarpeista.

Miesten tasa-arvo -yhdistys esittää, että naistutkimus muutetaan sukupuolentutkimukseksi, jonka sisällä olisi mahdollista tehdä myös miesnäkökulmaista tutkimusta, joka ei ole sitoutunut feministisen teorian asettamiin lähtökohtiin. Uuden sukupuolentutkimuksen piiriin kuuluisi sekä mies- että naisnäkökulmainen sukupuolentutkimus ja tasa-arvotutkimus.

Mielestämme oikeudenmukainen tasa-arvopolitiikka voidaan rakentaa vain tasapuolisen tiedontuotannon varaan.

Comments


bottom of page