top of page

Miksi Miesten tasa-arvo ry tuomitsee UN Womenin HEforShe-kampanjan?

Miesten tasa-arvo ry tuomitsee jyrkästi YK:n naisjärjestön juuri lanseeraaman HeforShe-kampanjan, jonka tavoitteena on saada miljardi miestä ja poikaa toimimaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa syrjintää ja väkivaltaa vastaan.

Miesten tasa-arvo ry tuomitsee kampanjan ensisijaisesti siksi, että YK ja UN Women eivät suostu tunnustamaan, että sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan toimia myös miesten oikeuksien eteen. Pelkkä naisasian ajaminen vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen ei vain riitä mihinkään. Suoraan sanottuna, YK ja UN Women eivät ymmärrä mitä sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen tarkoittaa, ja mitä se edellyttää.

Tasa-arvotyötä ei voi ylipäätään tehdä, jos ei oikeasti pyritä molempien sukupuolten aseman parantamiseen yhtä lailla ja yhtäaikaisesti. Miehet ovat vuosituhansien ajan olleet valmiita tekemään työtä naisten aseman parantamiseksi ihan ilman mitään kampanjoita, ja ovat edelleen valmiita tekemään osansa. Miksi naisia ja tyttöjä ei voitu samanaikaisesti haastaa kampanjoimaan paitsi oman asemansa, niin myös miesten ja poikien aseman parantamiseksi? Mitä haittaa siitä olisi ollut?

Miesten tasa-arvo ry huomauttaa, ettei tällaisia kampanjoida varmasti edes tarvittaisi, jos YK huomioisi toiminnassaan tasapuolisesti myös miesten ja poikien oikeudet sekä tasa-arvo-ongelmat. Niistä ei ole tämänkään kampanjan tavoitteissa mitään mainintaa. Jos miehet ja pojat halutaan oikeasti tasa-arvotyöhön mukaan, on heitä kuunneltava ja kunnioitettava. Sellaisesta ei YK:n toiminnassa ole valitettavasti merkkiäkään. Onko liikaa vaadittu, että YK niin kutsutussa tasa-arvotyössään vastavuoroisesti tarjoaisi miehille ja pojillekin jotain?

On kuvaavaa, että YK:lla on ainoastaan naisasiajärjestö, UN Women, mutta mitään miesasiajärjestöä, tai edes molempien sukupuolten aseman kehittämiseen keskittyvää järjestöä, YK:lla ei ole. Kun vaaditaan toimia vain naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa syrjintää ja väkivaltaa vastaan, mutta ei miehiin ja poikiin kohdistuvaa syrjintää ja väkivaltaa vastaan, tehdään tietoinen ja tarkoituksellinen valinta. Sanoma, josta ei voi erehtyä, on kristallinkirkas: YK ei pidä miesten ja poikien oikeuksia ja elämää yhtä arvokkaina kuin naisten ja tyttöjen. Näin ollen YK on syrjinnän puolesta tasa-arvoa vastaan, vaikka kauniissa juhlapuheissa muuta yritettäisiin vakuutella. Sellaista linjaa ei yksikään sukupuolten väliseen tasa-arvoon aidosti sitoutunut taho voi mistään hinnasta tukea, joten Miesten tasa-arvo ry:llä ei ole asiassa vaihtoehtoja.

UN Womenin kampanja avattiin UN Womenin hyvän tahdon lähettilään, näyttelijä Emma Watsonin puheella. Puheessaan Watson nosti poikkeuksellisesti esiin yhden miehiin kohdistuvan tasa-arvo-ongelman, eli miehiin kohdistuvat sukupuolirooliodotukset, jotka saattavat aiheuttaa pojille ja miehille suuria paineita. Ironista vain on, että HeforShe-kampanja entisestään vahvistaa perinteisiä, ja miehiä sekä poikia kahlitsevia, rooliodotuksia. Jälleen kerran, kuten kampanjan slogan jo osoittaa, juuri miesten odotetaan ritarillisesti tarttuvan toimeen ja pelastavan avuttomat naiset, vaikka sitten oman henkensä kustannuksella. Kampanjan henki on siis samalla osaavia ja aikaansaavia naisia halventava.

On paljastavaa, että Watson piti puheessaan ongelmana sitä, että feminismistä on tullut synonyymi miesvihalle. Miesvihaa itsessään hän ei ongelmana pitänyt. Watsonin puheen päälle liimattu huoli miehistä (joka ei näy YK:n tai UN Womenin ns. tasa-arvotyössä lainkaan) oikein korosti puheen perimmäistä, lähes avoimen ylimielistä ja vähättelevää suhtautumista todellisten tasa-arvo-ongelmien kanssa painivia miehiä ja poikia kohtaan.

Miesten tasa-arvo ry vaatii YK:tä ja UN Womenia keskeyttämään syrjintää lisäävän ja perinteisiä sukupuolirooliodotuksia pönkittävän kampanjansa. Miesten tasa-arvo ry vaatii lisäksi YK:tä ryhtymään viipymättä toimiin, jotta miesten ja poikien oikeuksien ja ongelmien sivuuttaminen loppuisi ja jotta tasa-arvon edistämisestä tulisi todella viimein molempien sukupuolten yhteinen projekti. Kansainvälisen miesten oikeuksien sopimuksen solmiminen voisi olla hyvä ensi askel oikeaan suuntaan.

Comments


bottom of page