top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

MTA:n kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle THL:n ja STM:n toiminnasta koronakriisin hoidossa

Miesten tasa-arvo ry (MTA) on pyytänyt Eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään, ovatko Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) toimineet lain ja hyvän hallintotavan mukaisesti koronaepidemian hoitamisessa, erityisesti koronatiedotuksen sisällön ja koronarokotteen jakamisen aikatauluja koskevan päätöksenteon osalta.MTA katsoo, että THL:n ja STM:n koronatiedotuksessa on täysin vaiettu koronan suuremmasta vaarallisuudesta juuri miehille[i]. Siinä missä muihin riskiryhmiin kuuluvia, kuten vaikkapa ikääntyneitä, on tiedotuksen keinoin pyritty aivan erityisesti varoittamaan tartunnan vaarasta ja ohjeistamaan heitä toimimaan oikealla tavalla tartunnan välttämiseksi, ei koronatiedotuksessa ole millään muotoa kohdennettu varoituksia, neuvontaa tai ohjeita juuri miehille. Koronan suurempaa vaarallisuutta miehille ei ole liioin haluttu ottaa lainkaan huomioon koronajärjestyksessä päätettäessä[ii]. Siinä missä muihin riskiryhmiin kuuluvat on asetettu (oikeutetusti) rokotusjärjestyksessä etusijalle, ei miehiä aiota rokottaa aiemmin kuin naisia.


MTA toteaa, että koronaepidemian on tieteellisesti todistettu olevan huomattavasti vaarallisempi miehille kuin naisille. Ero johtuu pääasiassa sukupuolten välisistä biologisista eroista immuunipuolustusjärjestelmässä. Miehet eivät sairastu koronaan sen helpommin kuin naisetkaan, mutta tartunta on potentiaalisesti miehille huomattavasti vaarallisempi. Maailmanlaajuisesti miesten osuus koronaan kuolleista on ollut merkittävästi suurempi kuin naisten[iii]. Suomessa miesten osuus koronan takia tehohoitoon joutuneista on ollut 70 %. Peräti 79 % prosenttia tehohoidossa koronaan kuolleista on ollut miehiä[iv]. Itse asiassa sekin, että koronaan kuolleita miehiä ja naisia on Suomessa ollut osapuilleen yhtä paljon, on osoitus koronan suuremmasta vaarallisuudesta juuri miehille, sillä koronaan kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta[v]. Näissä vanhemmissa ikäluokissa miesten osuus on niin paljon pienempi kuin naisten, että jos korona olisi molemmille sukupuolille yhtä vaarallinen ja suurempi riski liittyisi vain ikään, pitäisi naisten osuuden kuolleista olla huomattavasti suurempi.


Tietenkin meistä jokainen on itse viime kädessä vastuussa siitä, miten hyvin hän noudattaa koronatatuntojen leviämisen ehkäisemiseksi asetettuja rajoituksia ja suosituksia. Moni perusterve mies saattaa kuitenkin juuri heille kohdennettujen viranomaisvaroitusten puutteen vuoksi arvioida oman riskitasonsa täysin väärin – kohtalokkain seurauksin. Jos koronatiedotuksessa varoitettaisiin miehiä siitä, että sairaus on juuri heille vaarallisempi, moni heistä voisi ottaa taudin paljon vakavammin ja suojautua siltä paremmin. Riskiryhmiin kuuluvien, miehet mukaan luettuina, pitäisi tietenkin saada koronarokote ensimmäisinä.


On tietenkin mahdotonta sanoa, kuinka monta koronakuolemaa tai vakavaa sairastumista olisi voitu, tai voitaisiin välttää, jos STM ja THL olisivat suostuneet tai suostuisivat kertomaan koronatiedotuksessaan kaikki tiedossaan olevat tosiasiat tai jos rokotusjärjestys olisi laadittu koronan miehille aiheuttama riski huomioon ottaen. Jokainen tällainen kuolema tai sairastuminen on kuitenkin turha, kun ne olisivat olleet vältettävissä hoitamalla koronatiedotus ja rokottaminen faktaperusteisesti, asiallisesti ja oikein. Mitään perustetta sille, miksi STM ja THL ovat koronatiedotuksessaan ja rokotusjärjestystä koskevassa päätöksenteossaan systemaattisesti lakaisseet tiedossaan olevat tieteelliset tosiasiat sivuun, ei ole. On täysin edesvastuutonta, että kansanterveydestä vastuussa olevat viranomaisorganisaatiot eivät tee kaikkea mahdollista hengenvaarallisen epidemian kitkemiseksi ja tartuntojen määrän rajoittamiseksi minimiin.

bottom of page