top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

MTA ry:n kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle THL:n SOPPA-työryhmän asettamispäätöksestä

Päivitetty: 18. maalisk. 2021

Miesten tasa-arvo ry (MTA) pyytää Eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään, onko Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) rikkonut lakia, etenkin tasa-arvolain säädöksiä ja henkeä, asettaessaan 6.11.2020 pääjohtajansa päätöksellä (pääjohtajan päätös 64/2020, THL 1/0.01.00/2020) vain naisista koostuvan asiantuntijaryhmän valmistelemaan valtakunnallista ohjeistusta lapsenhuoltolain mukaisten olosuhdeselvitysten laatimisen tueksi (ns. SOPPA-työryhmä).


MTA toteaa, että yksi suurimmista tasa-arvo-ongelmista Suomessa liittyy isien erittäin heikkoon asemaan erotilanteissa. Erotilanteissa varsin yleisen sukupuolisyrjinnän kitkemisen pitäisi ehdottomasti näkyä tämän työryhmän toimeksiannossa, mutta sellaisesta ei THL:n päätöksessä ole mitään mainintaa. Koska työryhmään on nimetty vain naisia, ei miesnäkökulma tule lainkaan huomioiduksi lapsenhuoltolain mukaisten olosuhdeselvitysten laatimisen tueksi annettavan valtakunnallisen ohjeistuksen valmistelussa. Työryhmässä ei liioin ole mukana ainuttakaan jäsentä, jolla olisi miesasiaosaamista sukupuolten tasa-arvoon liittyviin kysymyksiin liittyen. On siis hyvin todennäköistä, että tällainen työryhmä tulee esittämään ohjeistusta, joka heikentää isien asemaa ja sukupuolten välistä tasa-arvoa entisestään. Työryhmän uskottavuus on jo tällä asettamispäätöksellä tuhottu käytännössä täysin.


MTA pitää erittäin tärkeänä, että viranomaiset, THL mukaan lukien, ottavat tosissaan tasa-arvolaissa viranomaisille säädetyn velvollisuuden edistää kaikessa toiminnassaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viranomaisten on toimittava esikuvina sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä.


Koska työryhmä on julkisen hallinnon julkista valtaa käyttävä toimielin, tulee siinä tasa-arvolain mukaan olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Tasa-arvolakia rikkoen THL on asettanut työryhmän, jossa naisten osuus on 100 % ja miesten 0 %. MTA katsoo, että mitään hyväksyttävää syytä jättää miehet pois työryhmästä ei ole olemassa. Esimerkiksi Isät lasten asialla ry voisi tarjota työryhmään sellaista miesnäkökulmaista ja isälähtöistä asiantuntemusta ja osaamista, jota työryhmässä ei ole nyt lainkaan.

bottom of page