top of page

MTA ry tuomitsee kauppakeskus Valkean sukupuolisyrjinnän

Oulussa Kauppakeskus Valkea järjestää ensi lauantaina 18.3.2017 yleisötilaisuuden, johon miehiltä on pääsy kielletty.

Kauppakeskuksen toiminta on miehiä sukupuolen perusteella syrjivää, ja siten rikoslaissa (11 luku 11§) kriminalisoitua syrjintää. Kauppakeskuksen perustelut tilaisuuden turvallisuuden takaamisesta miesten pääsykiellolla ovat sitä paitsi miehiä leimaavia, loukkaavia ja seksistisiä.

Miesten tasa-arvo ry tuomitsee jyrkästi Kauppakeskus Valkean harjoittaman sukupuolisyrjinnän sekä miesvihamielisen seksismin ja vaatii tilaisuuden avaamista kaikille, sukupuoleen katsomatta. Miesten tasa-arvo ry myös kyseenalaistaa Oulun yhdyskuntalautakunnan päätöksen sallia miehiä syrjivän tilaisuuden järjestäminen. Näinkö Oulussa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa?

Tasa-arvoa kannattavien ihmisten on syytä boikotoida sukupuolisyrjintää tukevaa ja miesvihaa lietsovaa kauppakeskusta.

Commentaires


bottom of page