top of page

Rikoslain rangaistussäädösten laajempi kiristäminen tarpeen

Rikoslakia kiristetään seksuaalirikosten rangaistusten osalta. Miesten tasa-arvo ry pitää tätä muutosta lähtökohtaisesti hyvänä, sillä seksuaalirikokset ovat vakavia henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia. Näistä rikoksista tuomitut rangaistukset ovat usein olleet aivan liian lieviä ja yleisen oikeustajun vastaisia.

Väkivaltarikokset

Miesten tasa-arvo ry katsoo, ettei rikoslain kiristämistä kuitenkaan pitäisi jättää tähän. Myös väkivaltarikoksista tuomitut rangaistukset ovat olleet Suomessa kansainvälisesti vertaillen hyvin lieviä ja vahvasti yleisen oikeustajun vastaisia. On tärkeää, että rikoslain rangaistussäädökset ilmentäisivät paljon nykyistä paremmin sitä, mikä on ihmisten mielestä oikein. Suurin osa henkirikosten ja muiden vakavien väkivaltarikosten uhreista on miehiä . Tasa-arvosyistä on olennaista, että rikoslainsäädännössä suhtaudutaan yhtä vakavasti niihin rikoksiin, joiden uhreista enemmistö on miehiä, kuin niihin rikoksiin, joiden uhreista enemmistö on kenties naisia. Miesten tasa-arvo toteaa, että juuri rikoslain kautta yhteiskunnan ja viranomaisten on annettava selvä signaali siitä, etteivät miehen henki ja terveys ole yhtään sen vähäarvoisempia kuin naisen.

Perättömät ilmiannot

Kun seksuaalirikoksista seuraavia rangaistuksia kiristetään, on pidettävä huoli myös siitä, että perättömistä ilmiannoista seuraavia rangaistuksia kiristetään vastaavalla tavalla. Juuri tämän kaltaisten rikosten kohdalla perättömiä ilmiantoja tehdään runsaasti. Kun perätön ilmianto voi pahimmillaan johtaa viattoman ihmisen tuomitsemiseen entistä ankarampaan rangaistukseen, on selvää, että rangaistussäännöstöä on oikeudenmukaista ja kohtuullista kiristää perättömien ilmiantojen osalta.

Miesten tasa-arvo ry vaatii, että oikeusministeriö ryhtyy viipymättä toimiin, jotta väkivaltarikoksista ja perättömistä ilmiannoista säädettyjä rangaistuksia kiristettäisiin tuntuvasti nykyisestä.

_____________________________________________

Lähteet:

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194923594840/artikkeli/seksuaalirikosten+rangaistukset+tiukkenevat+syyskuussa+koskettelusta+voi+saada+vankeutta.html

http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/tutkimustiedonantoja-sarja/cfU8Ak4tb/Vakivaltakok..pdf, http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/verkkokatsauksia-sarja/8rcuHHA5f/36_henkirikoskatsaus_2014_korjattu.pdf

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/142571/Raiskausilmoituksista+yli+viidennes+perattomia

Comments


bottom of page