top of page

Seminaari: Poikien tyttöjä huonompi peruskoulupärjääminen 7.8.2017


Suomessa erot poikien ja tyttöjen peruskoulun oppimistuloksissa ovat koulutodistusten arvosanojen näkökulmasta arvioituna OECD-maiden suurimmat. Tytöt ovat kauttaaltaan parempia.

Seminaari ”Poikien tyttöjä huonompi peruskoulupärjääminen” nosti ilmiötä esille monitahoisesti ja tarjosi aineksia miettiä mahdollisuutta tasa-arvoisemmasta peruskoulusta.

Seminaarissa puhujina olivat professorit Jarkko Hautamäki, Liisa Keltikangas-Järvinen ja Matti Rimpelä. Seminaariesitykset löytyvät ja ovat katsottavissa tallenteina Miesten tasa-arvo ry:n Youtube-kanavalta.

Seminaari oli toinen osa neljän yhdistyksen ( Gender Egalitarian Finland ry, Isät lasten asialla ry, Miesten tasa-arvo ry ja Sukupuolten tasa-arvon tutkimusseura ry) järjestämästä kuuden seminaarin seminaarisarjasta Tasa-arvo – yhteinen linja kaikkien hyvinvoinnin tueksi, joka puolestaan on ollut osa Suomen valtiollisen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan virallista juhlaohjelmaa.

Comentarios


bottom of page