top of page

Sukupuolten välinen ero ansioissa johtuu kvantitatiivisesta tuottavuuserosta

Sosiologi Elina Haavio-Mannila esitti jo 1960-luvulla tutkimuksessaan ”Suomalainen nainen ja mies” hypoteesin: ”Eräät tiedot … osoittavat, että naisten pienemmät tulot liittyvät siihen, että he tekevät päivittäin vähemmän työtä kuin miehet.” Kaikki suomalaiset palkkaerotutkijat ovat jättäneet tämän tärkeän tieteellisen hypoteesin huomiotta. Kuitenkin samaan päätelmään ovat yhtyneet 2000-luvulla mm. EU-komissio, YK ja ILO.

Vihdoin puoli vuosisataa myöhemmin työaika- ja palkkatutkija Pauli Sumanen on julkaissut Horizon Research Publishing Corporationin julkaisemassa tiedelehdessä ”Sociology and Antropology” vol 3 no 10 tutkimuksen ”The quantitative productivity of full time working male and female employees in Finland”. Siinä hän osoittaa, että kokoaikatyötä tekevien palkansaajamiesten kvantitatiivinen tuottavuus (tehdyt vuosityötunnit) on normaalissa taloustilanteessa 17 – 20 % korkeampi kuin naisten. Palkassa tämän vaikutus on noin 23 %, kun ylityölisät huomioidaan. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että virallisissa palkkaerolaskelmissa ei huomioida tästä tehtyjen työtuntien erosta kuin noin yksi prosenttiyksikkö. Kun Suomi ilmoittaa EU:lle, että ”palkkaero” on noin 17 %, niin ottamalla huomioon kvantitatiivinen tuottavuus niin kuin EU-parlamentti sitä suosittelee päätöslauselmassaan ”Suositukset miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta” 2008/2012(INI) kohdassa G, todellinen miesten ja naisten palkkaero kutistuu nollaan, kuten Elina Haavio-Mannila epäili.

Suomen virallinen STM:n julkaisema sukupuolten välinen palkkaerolaskelma saadaan joko Palkkarakennetilaston tai Ansiotasoindeksitilaston aineistosta, ja tulos on, että kokoaikatyötä tekevien palkansaajanaisten tulot ovat noin 83 % miesten tuloista. Tämä tilastotulos ei kuitenkaan tarkoita sukupuolisyrjintää, sillä Tilastokeskuksen mukaan siinä ei oteta huomioon tehtyjä työtunteja, vain tuntiperustaisesti maksetut ylityökorvaukset on poistettu. STM:n tasa-arvoyksikkö, YLE, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) ja useat naispoliitikot väittävät, että ikivanhassa myytissä ”naisen euro on 80 senttiä” otetaan tehdyt työtunnit huomioon. Näin asia ei ole.

Nyt kun on tehty vertaisarvioitu tieteellinen tutkimus kvantitatiivisesta tuottavuudesta, sekä slogan ”naisen euro on 80 senttiä” että väite ”siinä on otettu huomioon tehdyt vuosityötunnit” kadotkoot tasa-arvon vastaisina palkkaerokeskustelusta ja siirryttäköön faktapohjaiseen keskusteluun! Kymmenet tutkijat ovat vuosikymmeniä uhranneet kymmeniä miljoonia veroeuroja turhiin tutkimuksiin vaikka virheellisesti oletettuun palkkaero-ongelmaan on valmis tutkimushypoteesi ollut olemassa jo vuosikymmeniä.

Miesten ja naisten välillä ei ole Suomessa palkkaeroa, ei ainakaan miesten hyväksi.

Asiasta kirjoittivat ensimmäisenä Lännen Median lehdet.

Hyvinkäällä 12.2.2016

Pauli Sumanen,

Työaika- ja palkkatutkija, eläkkeellä

Tutkimuksen osoite: (julkaisijalle on maksettu ”Open access fee”, joten se on kaikkien luettavissa)

  1. Tämä tutkimus tehtiin omilla eläkerahoilla, yhteiskunnan euroja ei käytetty senttiäkään!

Comments


bottom of page