top of page

Sukupuolten välinen tasa-arvo ja turvapaikanhakijat

Suomi on esittäytynyt kansainvälisesti sukupuolten välisen tasa-arvon puolestapuhujana. Viime aikoina on kuitenkin ollut havaittavissa, että yleiset asenteet ja käytännöt estävät tasa-arvoa toteutumasta pojille ja miehille. Pojat jäävät työtöistä jälkeen jo koulussa, poikiin ja miehiin kohdistuvaa väkivaltaa vähätellään, isät eivät eron jälkeen saa välttämättä edes tavata lapsiaan, miesten työttömyys, asunnottomuus sekä syrjäytyminen ovat yleisempiä ja miesten eliniän odote on selvästi alhaisempi. Nyt tämä sama asenne on ikävällä tavalla näkynyt myös suhtautumisessa turvapaikanhakijoihin.

On kenties luonnollista, että turvapaikanhakijoiden sukupuolijakauma on herättänyt keskustelua. Julkisessa keskustelussa on kuitenkin aina välillä noussut myös esiin näkemys, jonka mukaan nuoret miehet eivät olisi sukupuolestaan johtuen siinä määrin turvapaikan tarpeessa kuin naiset. Ajatus osoittaa melkoista tietämättömyyttä turvapaikanhakijoiden lähtömaiden olosuhteista. Erittäin usein maailman eri konfliktialueilla juuri nuoret miehet ovat kaikkein suurimassa väkivallan vaaravyöhykkeessä.

Miesten tasa-arvo ry pitää erittäin tärkeänä sitä, että kaikkia turvapaikanhakijoita, heidän sukupuolestaan riippumatta, kohdellaan tasa-arvoisesti, Suomen lainsäädännön ja Suomea velvoittavien kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että meidän pitäisi suhtautua turvapaikanhakijoihin sinisilmäisesti. On selvää, että näin suuressa joukossa on mukana paljon niitäkin, jotka ovat saapuneet turvapaikanhakijoiksi lähinnä paremman elintason saavuttamisen toivossa. Vielä konkreettisemman uhan muodostavat henkilöt, jotka suunnittelevat terroritekojen tekemistä ja väkivaltaisen ideologian levittämistä. Valitettavasti on hyvin mahdollista, että turvapaikanhakijoiden joukosta löytyy myös tällaisia ihmisiä. Tiedämme jo, että paria irakilaista turvapaikanhakijaa epäillään terroriteoista Irakissa.

Muitakin rikollisia turvapaikanhakijoista on valitettavasti löytynyt. Viimeaikaisten raiskaus- ja ahdistelutapauksien myötä huoli ja keskustelu turvapaikantekijöiden tekemistä rikoksista on ymmärrettävästi noussut aivan uudelle tasolle. Miesten tasa-arvo ry katsoo, että mitään ihmisryhmää saa syyllistää tai leimata joidenkin yksilöiden tekojen perusteella. Länsimaisessa oikeusvaltiossa jokainen vastaa vain ja ainoastaan omista teoistaan, eikä viattomia sivullisia saa rasittaa kollektiivisen syyllisyyden taakalla. Muukalaisvihamielinen rasismi tai miesvihamielinen seksismi eivät voi olla sivistysvaltion arvoja.

Jotta rikoksilta voitaisiin jatkossa välttyä, Miesten tasa-arvo ry pitää tärkeänä turvapaikanhakijoiden perusteellista tutustuttamista maan tapoihin ja lainsäädäntöön. Ymmärtääksemme tässä koulutuksessa onkin päästy jo vauhtiin, mikä on hyvä myös kotouttamisen kannalta. Valitettavasti koulutus ei kaikilta osin ole ollut hyväksyttävällä tasolla. Tällainen selkeän seksistinen opetus, joka on lehtitietojen mukaan ulottunut myös terveyspalveluiden tarjontaan[1], on väärin poikia ja miehiä kohtaan. Se on epätasa-arvoista ja antaa turvapaikanhakijoille virheellisen käsityksen tasa-arvosta. Miesten tasa-arvo ry vaatii sisäministeriä, sisäministeriötä, maahanmuuttovirastoa ja SPR:ää päivittämään vastaanottokeskusten tasa-arvokoulutuksen sisällön viipymättä 2000-luvulle. Perustuslain vastaisesta sukupuolisyrjinnästä turvapaikanhakijoiden terveyspalvelujen tarjonnassa on tehtävä välittömästi loppu.

Miesten tasa-arvo ry on tarvittaessa valmis auttamaan tasa-arvokoulutuksen suunnittelussa miesasiaosaamistaan tarjoamalla. On tärkeää, että vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijoiden kohtelussa noudatetaan tasa-arvoa, eikä mitään arkaaista, sukupuolten välisen tasa-arvon vastaista ”naiset ja lapset ensin” – ajattelua.

____________________________________

[1] http://www.hs.fi/kotimaa/a1445392478826

Comments


bottom of page