top of page

Suomen asenteelliset tasa-arvoviranomaiset taas miesten tasa-arvo-ongelmia vähättelemässä

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön johtaja Tanja Auvinen ja tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara ovat kommentoineet Suomen tasa-arvotilannetta brittilehti Guardianille. Auvisen ja Maarianvaaran mukaan tasa-arvotilanne on Suomessa pääosin hyvä. He kertoivat Guardianille, että ainoat tasa-arvoon liittyvät ongelmat Suomessa olisivat naisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta, perhevapaiden käytön jakaantuminen isien ja äitien kesken, naisten palkkataso ja työelämän voimakas jakaantuminen miesten ja naisten aloihin.[i]

Miesten tasa-arvo ry pitää Auvisen ja Maarianvaaran kommentteja Suomen tasa-arvotilanteesta ja Suomessa ilmenevistä tasa-arvo-ongelmista täysin käsittämättöminä. Eivätkö Auvinen ja Maarianvaara ole muka kuulleet miehiä sukupuolen perusteella syrjivistä laeista (esim. asevelvollisuuslaki), poikien huonommista oppimistuloksista ja heikommasta koulumenestyksestä (sukupuolten välinen kuilu koulutuksessa on OECD-maiden suurin), miesten asunnottomuudesta ja syrjäytymisestä, miehiin kohdistuvasta väkivallasta, miesten lyhyemmästä elinajanodotteesta tai isien surkeasta asemasta eroriidoissa? Vai eivätkö he välitä näistä miesten ja poikien asemaan liittyvistä tasa-arvo-ongelmista lainkaan?

On kansallinen häpeä, että tasa-arvoasioista vastuussa olevat viranomaiset antavat ulkomaiselle tiedotusvälineelle näin totuudenvastaisen ja yksipuolisen kuvan Suomen tasa-arvotilanteesta. Auvinen ja Maarianvaara ovat merkittävinä viranomaisvallankäyttäjinä omalta osaltaan vastuussa siitä, että poikien ja miesten tasa-arvotilanne on niin surkea, kuin se Suomessa nyt on. Heidän tulisi ymmärtää, että sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen edellyttää aina ehdottomasti sitä, että miesten ja poikien asemaa pyritään aktiivisesti parantamaan ihan rinta rinnan naisten ja tyttöjen aseman parantamisen kanssa. Toisin kuin Auvinen ja Maarianvaara näyttävät kuvittelevan, todellisen tasa-arvon eteen tehtävä työ ei ole mitään nollasummapeliä. Väkivaltaa voidaan tehokkaimmin ja tasa-arvoisimmin vastustaa sukupuolineutraalisti. Poikien ja nuorten miesten potentiaalin tehokas hyödyntäminen koulutuksessa ja työelämässä, olisi kaikkien suomalaisten etu jo ihan kansantaloudellisista syistä. Isien aseman vahvistaminen erotilanteissa edistäisi yhdenvertaista vanhemmuutta. Yhdenvertaisuus lain edessä on tasa-arvon peruskivi. Listaa voisi jatkaa, mutta selvää on, ettei poikien ja miesten oikeuksien ja tasa-arvo-ongelmien sivuuttamisessa ole mitään järkeä, jos tasa-arvoa todella tavoitellaan.

Miesten tasa-arvo ry katsoo Auvisen ja Maarianvaaran kommenttien osoittavan konkreettisesti, että suomalaisten tasa-arvoviranomaisten tasa-arvo-osaamisessa ja – asenteissa on merkittäviä puutteita. Auvinen ja Maarianvaara eivät yksinkertaisesti näytä ymmärtävän, mitä sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa tai mitä sen edistäminen edellyttää. He tuntuvat pitävän tasa-arvoasioita pelkkinä naisasiakysymyksinä, mikä osoittaa heidän jämähtäneen menneeseen. Modernista 2000-luvun tasa-arvoajattelusta heillä ei näytä olevan mitään käsitystä. On selvää, että tasa-arvoasioita hoitamaan tarvitaan Suomessa ihmisiä, jotka ovat todella tehtäviensä tasalla ja jotka eivät asenteellisuudellaan ja asiantuntemattomuudellaan jatkuvasti jarruta sukupuolten välisen tasa-arvon etenemistä. Poikien ja miesten oikeuksien ja ongelmien ylenkatsomisesta on tehtävä loppu Suomessa.

Miesten tasa-arvo ry vaatii maan hallitusta, ja etenkin tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistiä, palauttamaan uskottavuuden tasa-arvoviranomaisten toimintaan. Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä tasa-arvoviranomaisten tasa-arvo-osaamisen puutteiden paikkaamiseksi? Miten hallitus aikoo varmistaa sen, että tasa-arvoviranomaisten selvästä asenteellisuudesta päästään eroon ja että tasa-arvoviranomaisiksi valitaan jatkossa ainoastaan sellaisia henkilöitä, jotka kykenevät varmuudella suoriutumaan tehtävistään kunnialla ja tasapuolisuutta noudattaen?

コメント


bottom of page