top of page

Tasa-arvoa väkivaltatutkimukseen

Miesten tasa-arvo ry vaatii monipuolisempia ja sukupuolineutraaleja väkivaltatutkimuksia. Räikeän yksipuoliset väkivaltatutkimukset on lopetettava, sillä ne antavat harhaanjohtavan kuvan todellisuudesta ja johtavat helposti epätasa-arvoisemman politiikan harjoittamiseen.

Euroopan perusoikeusviraston tuoreessa väkivaltatutkimuksessa¹ selvitettiin vain naisten väkivaltakokemuksia. Miesten väkivaltakokemuksia ei selvitetty, mikä on vakava takaisku tasa-arvon edistämiselle ja yhteisen tasa-arvopolitiikan rakentamiselle.

Erityisen ongelmallista miesten kokemusten laiminlyönti on, koska miehiin kohdistuva väkivalta jää helposti piiloon ja koska miesten kynnys tehdä ilmoituksia itseensä kohdistuvasta väkivallasta on todella korkealla. Viranomaiset eivät ole suhtautuneet miehiin kohdistuvaan väkivaltaan kovinkaan vakavasti, vaikka lukuisat tutkimukset² todistavat, ettei miehiin kohdistuva väkivalta ole mikään vähäpätöinen ongelma, vaan vähintään samaa luokkaa kuin naisiin kohdistuva väkivalta.

”Kun puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta korostaen sen olevan ihmisoikeusongelma, annetaan samalla ymmärtää, tahallisesti tai tahattomasti, ettei miehiin, tai vaikkapa lapsiin, kohdistuva väkivalta olisi ihmisoikeusongelma. Tai vähintäänkin, että naisiin kohdistuva väkivalta olisi jotenkin tärkeämpi ongelma hoidettavaksi kuin miehiin kohdistuva väkivalta” sanoo Miesten tasa-arvo ry:n puheenjohtaja Juuso Erno.

”Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, jossa miehiä ja naisia pidetään samanarvoisina ihmisinä, ei voida asettaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa erityisasemaan. Miehille on yhtä lailla turvattava mahdollisuus elää turvassa väkivallalta ja sen uhalta. Tasa-arvon edistämiseksi, ja miesten oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi, on tehtävä selväksi, että kaikkeen väkivaltaan suhtaudutaan yhtä tuomitsevasti aivan riippumatta uhrin tai tekijän sukupuolesta” puheenjohtaja Erno jatkaa.

Miesten tasa-arvo ry

__________________________

[1] http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf

Comments


bottom of page