top of page

Tasa-arvon edistäminen EU:ssa ja Tane:ssa

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) on esittänyt, että jokaisen EU:n jäsenvaltion tulisi nimetä kaksi komissaariehdokasta: yksi mies- ja yksi naisehdokas. TANE:n mukaan EU ei voi olla uskottava tasa-arvon edistäjä, jos miehet ja naiset eivät ole tasa-arvoisesti edustettuina EU:n omassa päätöksenteossa.

TANE:n ehdotus on epäilemättä harkinnan arvoinen, mutta se olisi uskottavampi, jos miehet ja naiset olisivat tasa-arvoisesti edustettuja TANE:ssa ja sen jaostoissa. Nyt näin ei ole. Miesten tasa-arvo ry:n mielestä miehet ja miesasiajärjestöt ovat edelleen pahasti aliedustettuja TANE:ssa ja sen jaostoissa. Miesasiaosaamisen puute ei ehkä vaivaa TANE:a ja sen jaostoja aivan yhtä pahasti kuin tasa-arvovaltuutetun toimistoa tai STM:n tasa-arvoyksikköä, mutta parantamisen varaa on yhä runsaasti.

TANE:n ongelma on kuitenkin ennen muuta siinä, että aika on ajanut nykymuotoisen jaostorakenteen ohitse. Suomessa ei varmasti hyväksyttäisi tilannetta, jossa tasa-arvoasian neuvottelukunta keskittyisi pääasiassa miesten oikeuksien ja ongelmien käsittelyyn ja delegoisi kaikki naisten asiat alemmantasoisen naisjaoston unohdettaviksi. Miksi miestenkään siis pitäisi tyytyä toisen luokan kansalaisen asemaan vuosikymmenestä toiseen? Nykytilannetta ei voi millään pitää tasa-arvoisena tai oikeudenmukaisena. Tasa-arvopoliittisessa keskustelussa on viime vuosina usein puhuttu ns. sukupuolisilmälasien käytöstä, eli siitä, kuinka jokaista kysymystä pitäisi tarkastella aina ja automaattisesti sekä mies-, että naisnäkökulmasta. Vain siten voidaan luoda yhteistä tasa-arvopolitiikkaa, joka koskettaa kaikkia ja huomioi molempien sukupuolten oikeudet tasapuolisesti asiassa kuin asiassa. Vain siten voidaan saada miehet ja naiset puhaltamaan yhteen hiileen tasa-arvoisemman tulevaisuuden puolesta. Jotta tämä onnistuisi, on meidän luotava Suomeen uudenlainen tasa-arvohallinto, jossa miehiä on selvästi nykyistä enemmän mukana, jossa miesasiaosaaminen on joka portaalla huippulaatua ja jossa mies- ja naisasiajärjestöillä on tasa-arvoinen edustus. TANE:n osalta tämä merkitsee nykyisen jaostorakenteen korvaamista eri aihepiireihin keskittyvillä ad hoc – toimikunnilla, joiden työssä miesnäkökulman tulisi olla ihan olennainen kuin naisnäkökulmankin.

Mitä EU:n tasa-arvotilanteeseen tulee, niin polttavin uudistamisen tarve liittyy Euroopan tasa-arvoinstituuttiin, EiGE:en. EIGE ei kaikesta päätelleen ole koko olemassaolonsa aikana uhrannut ajatustakaan miesten oikeuksien edistämiselle tai miesten tasa-arvo-ongelmien ratkaisemiselle, vaan on yksipuolisesti keskittynyt naisten etujen ajamiseen, jopa tasa-arvon kustannuksella. Miesten tasa-arvo ry:n mielestä Suomen tulisi profiloitumaan EU:ssa miesten oikeuksien puolustajaksi. Se rikastaisi Suomen maabrändiä suuresti. EU-politiikassa Suomen pitäisi rohkeasti ohjata EIGE oikeille, tasa-arvoisemmille urille.

Komentarze


bottom of page